Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 814 (ORG 814) / 2021

Název:
814 (814)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 121 500 Kč 121 470 Kč 100 %
výdaje 7 173 000 Kč Navýšení 8 859 200 Kč 8 859 200 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 121 500 Kč 121 470 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 121 500 Kč 121 470 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 121 500 Kč 121 470 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 121 500 Kč 121 470 Kč 100 %