Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 813 (ORG 813) / 2021

Název:
813 (813)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 631 Kč 100 %
výdaje 2 069 000 Kč Navýšení 2 818 800 Kč 2 818 750 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 631 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 631 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 631 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 631 Kč 100 %