Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 (ORG 81010000162) / 2021

Název:
Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 (81010000162)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
výdaje 2 500 000 Kč Navýšení 2 580 000 Kč 634 040 Kč 25 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Předškolní zařízení 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -