Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 808 (ORG 808) / 2021

Název:
808 (808)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 84 600 Kč 84 600 Kč 100 %
výdaje 11 135 000 Kč Navýšení 14 642 400 Kč 14 642 400 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 84 600 Kč 84 600 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 84 600 Kč 84 600 Kč 100 %