Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 807 (ORG 807) / 2021

Název:
807 (807)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
výdaje 5 451 000 Kč Navýšení 5 872 000 Kč 2 638 050 Kč 45 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %