Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 757 (ORG 757) / 2021

Název:
757 (757)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 107 500 Kč 107 483 Kč 100 %
výdaje 12 671 000 Kč Navýšení 16 166 000 Kč 16 165 996 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 40 200 Kč 40 183 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 67 300 Kč 67 300 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 67 300 Kč 67 300 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 67 300 Kč 67 300 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 40 200 Kč 40 183 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 40 200 Kč 40 183 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 107 500 Kč 107 483 Kč 100 %