Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 756 (ORG 756) / 2021

Název:
756 (756)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 258 477 Kč 462 %
výdaje 5 263 000 Kč Navýšení 6 028 300 Kč 3 309 900 Kč 55 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 0 Kč 202 477 Kč - - - -
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 56 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 56 000 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 56 000 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč 0 Kč 202 477 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 202 477 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 258 477 Kč 462 %