Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 602 (ORG 602) / 2021

Název:
602 (602)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 10 169 000 Kč 10 169 000 Kč 11 476 000 Kč 113 %
výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 10 169 000 Kč 10 169 000 Kč 11 476 000 Kč 113 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 015 000 Kč 10 015 000 Kč 11 302 450 Kč 113 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 11 302 450 Kč 113 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
2299 Ostatní záležitosti v dopravě 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 0 Kč 0 Kč 1 000 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Kč 0 Kč 1 000 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000 Kč 1 000 Kč 14 200 Kč 1420 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 000 Kč 1 000 Kč 14 200 Kč 1420 %
6171 Činnost místní správy 152 000 Kč 152 000 Kč 158 350 Kč 104 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 150 000 Kč 150 000 Kč 152 350 Kč 102 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000 Kč 2 000 Kč 6 000 Kč 300 %
Celkem 10 169 000 Kč 10 169 000 Kč 11 476 000 Kč 113 %