Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 2661579000000 (ORG 2661579000000) / 2021

Název:
2661579000000 (2661579000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %