Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny (ORG 2621402000000) / 2021

Název:
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny (2621402000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 17 100 000 Kč 90 %
výdaje 0 Kč Navýšení 623 100 Kč 18 597 598 Kč 2985 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 17 100 000 Kč 90 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 17 100 000 Kč 90 %
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 17 100 000 Kč 90 %
Celkem 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 17 100 000 Kč 90 %