Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 260000 (ORG 260000) / 2021

Název:
260000 (260000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 15 634 300 Kč 15 635 349 Kč 100 %
výdaje 261 894 000 Kč Navýšení 277 540 600 Kč 260 881 999 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 13 129 Kč 109 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 15 622 200 Kč 15 622 220 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 13 129 Kč 109 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 13 129 Kč 109 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 15 622 200 Kč 15 622 220 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 15 622 200 Kč 15 622 220 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 15 634 300 Kč 15 635 349 Kč 100 %