Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy OPP - pól růstu MŠ Kurandové (ORG 2541137000000) / 2021

Název:
OPP - pól růstu MŠ Kurandové (2541137000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %
výdaje 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
Celkem 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %