Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ZŠ Drtinova - modernizace zařízení (ORG 2541098000000) / 2021

Název:
ZŠ Drtinova - modernizace zařízení (2541098000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 333 032 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 339 732 Kč 102 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 333 032 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 333 032 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 312 055 Kč 100 %
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 20 976 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 333 032 Kč 100 %