Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 2450646000000 (ORG 2450646000000) / 2021

Název:
2450646000000 (2450646000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
výdaje 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
Celkem 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %