Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 236 (ORG 236) / 2021

Název:
236 (236)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 115 500 Kč 115 475 Kč 100 %
výdaje 3 895 000 Kč Navýšení 5 152 600 Kč 5 152 600 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 115 500 Kč 115 475 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 115 500 Kč 115 475 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 115 500 Kč 115 475 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 115 500 Kč 115 475 Kč 100 %