Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 1548 (ORG 1548) / 2021

Název:
1548 (1548)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 543 Kč 101 %
výdaje 2 956 000 Kč Navýšení 5 646 200 Kč 5 646 150 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 543 Kč 101 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 543 Kč 101 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 543 Kč 101 %
Celkem 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 543 Kč 101 %