Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 15047000000 (ORG 15047000000) / 2021

Název:
15047000000 (15047000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 694 600 Kč 1 694 684 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 2 164 400 Kč 1 519 084 Kč 70 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 1 694 600 Kč 1 694 684 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 694 600 Kč 1 694 684 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 1 694 600 Kč 1 694 684 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 694 600 Kč 1 694 684 Kč 100 %