Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (ORG 130103) / 2021

Název:
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (130103)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
výdaje 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Předškolní zařízení 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -