Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 100 (ORG 100) / 2021

Název:
100 (100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 27 809 300 Kč 27 809 233 Kč 100 %
výdaje 43 634 000 Kč Navýšení 61 276 600 Kč 61 276 573 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 2 114 900 Kč 2 114 860 Kč 100 %
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 2 114 900 Kč 2 114 860 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 2 114 900 Kč 2 114 860 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 27 809 300 Kč 27 809 233 Kč 100 %