Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 699 271 900 Kč Navýšení 703 557 300 Kč 245 377 202 Kč 35 %
výdaje 0 Kč 0 Kč 2 688 330 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 107 321 000 Kč Navýšení 107 321 000 Kč 9 623 917 Kč 9 %
Nedaňové příjmy 8 306 000 Kč Navýšení 8 306 000 Kč 10 957 870 Kč 132 %
Přijaté dotace 583 644 900 Kč Navýšení 587 930 300 Kč 224 795 416 Kč 38 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 107 321 000 Kč 107 321 000 Kč 9 623 917 Kč 9 %
1341 Poplatek ze psů 1 520 000 Kč 1 520 000 Kč 1 239 648 Kč 82 %
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 331 376 Kč 11 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 200 000 Kč 8 200 000 Kč 6 477 130 Kč 79 %
1344 Poplatek ze vstupného 150 000 Kč 150 000 Kč 12 616 Kč 8 %
1349 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 25 868 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 7 951 000 Kč 7 951 000 Kč 0 Kč 0 %
1511 Daň z nemovitostí 86 400 000 Kč 86 400 000 Kč 1 537 279 Kč 2 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč 0 Kč 16 500 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 16 500 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč 0 Kč 290 400 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 290 400 Kč - - - -
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč 0 Kč 1 432 021 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 1 432 021 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč 0 Kč 23 408 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 23 408 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 6 000 Kč 6 000 Kč 31 235 Kč 521 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000 Kč 6 000 Kč 31 235 Kč 521 %
4179 Ostatní dávky sociální pomoci 0 Kč 0 Kč 164 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 164 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč 0 Kč 1 140 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 1 140 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 0 Kč 0 Kč 2 265 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 2 265 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 7 778 055 Kč 354 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 8 500 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 0 Kč 0 Kč 3 013 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 38 559 Kč 39 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 7 859 532 Kč 374 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč -132 732 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 1 183 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 534 646 Kč 17 %
2141 Příjmy z úroků (část) 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 533 947 Kč 17 %
2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 Kč 0 Kč 698 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 583 644 900 Kč Navýšení 587 930 300 Kč 224 795 416 Kč 38 %
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 222 177 900 Kč 222 177 900 Kč 41 174 269 Kč 19 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 361 467 000 Kč Navýšení 365 752 400 Kč 181 243 100 Kč 50 %
4138 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 2 378 047 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč 0 Kč 659 545 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 659 545 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 188 491 Kč 6 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 180 499 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 7 992 Kč - - - -
Celkem 699 271 900 Kč Navýšení 703 557 300 Kč 245 377 202 Kč 35 %