Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 699 271 900 Kč Navýšení 741 397 800 Kč 711 643 083 Kč 96 %
výdaje 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 40 098 Kč 147 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 107 321 000 Kč Navýšení 110 221 000 Kč 106 852 820 Kč 97 %
Nedaňové příjmy 8 306 000 Kč Pokles 6 110 400 Kč 14 947 890 Kč 245 %
Přijaté dotace 583 644 900 Kč Navýšení 625 066 400 Kč 589 842 373 Kč 94 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 107 321 000 Kč Navýšení 110 221 000 Kč 106 852 820 Kč 97 %
1341 Poplatek ze psů 1 520 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 222 670 Kč 106 %
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 100 000 Kč Pokles 1 350 000 Kč 1 366 056 Kč 101 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 200 000 Kč Navýšení 13 800 000 Kč 15 301 909 Kč 111 %
1344 Poplatek ze vstupného 150 000 Kč Pokles 90 000 Kč 68 264 Kč 76 %
1349 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 118 015 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 7 951 000 Kč Navýšení 9 051 000 Kč 1 000 Kč 0 %
1511 Daň z nemovitostí 86 400 000 Kč Pokles 83 830 000 Kč 87 774 906 Kč 105 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč 0 Kč 63 035 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 63 035 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč 0 Kč 508 200 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 508 200 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč 0 Kč 23 408 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 23 408 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 6 000 Kč 6 000 Kč 79 424 Kč 1324 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000 Kč 6 000 Kč 79 424 Kč 1324 %
4179 Ostatní dávky sociální pomoci 0 Kč 0 Kč 52 067 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 52 067 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč 0 Kč 1 520 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 1 520 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 0 Kč 0 Kč 2 266 Kč - - - -
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 2 265 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 9 537 018 Kč 434 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 8 500 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 0 Kč 0 Kč 3 013 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 321 507 Kč 322 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 9 201 157 Kč 438 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 100 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 2 740 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 3 901 098 Kč 126 %
2141 Příjmy z úroků (část) 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 3 720 548 Kč 120 %
2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0 Kč 0 Kč 180 549 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 583 644 900 Kč Navýšení 625 066 400 Kč 589 842 373 Kč 94 %
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 222 177 900 Kč 222 177 900 Kč 186 953 793 Kč 84 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 361 467 000 Kč Navýšení 402 888 500 Kč 402 888 580 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 704 400 Kč 659 545 Kč 94 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 704 400 Kč 659 545 Kč 94 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 110 310 Kč 110 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 33 519 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 76 791 Kč - - - -
Celkem 699 271 900 Kč Navýšení 741 397 800 Kč 711 643 083 Kč 96 %