Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 699 271 900 Kč Navýšení 738 387 200 Kč 495 679 269 Kč 67 %
výdaje 0 Kč 0 Kč 4 924 308 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
0 Kč Navýšení 0 Kč 145 375 Kč - - - -
Daňové příjmy 107 321 000 Kč Navýšení 107 321 000 Kč 83 112 487 Kč 77 %
Nedaňové příjmy 8 306 000 Kč Navýšení 9 010 400 Kč 10 305 861 Kč 114 %
Přijaté dotace 583 644 900 Kč Navýšení 622 055 800 Kč 402 115 547 Kč 65 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 107 321 000 Kč 107 321 000 Kč 83 112 487 Kč 77 %
1341 Poplatek ze psů 1 520 000 Kč 1 520 000 Kč 2 461 979 Kč 162 %
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 801 311 Kč 26 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 200 000 Kč 8 200 000 Kč 11 873 074 Kč 145 %
1344 Poplatek ze vstupného 150 000 Kč 150 000 Kč 29 366 Kč 20 %
1349 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 102 270 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 7 951 000 Kč 7 951 000 Kč 0 Kč 0 %
1511 Daň z nemovitostí 86 400 000 Kč 86 400 000 Kč 67 844 487 Kč 79 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč 0 Kč 22 000 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 22 000 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč 0 Kč 290 400 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 290 400 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč 0 Kč 23 408 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 23 408 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 6 000 Kč 6 000 Kč 65 153 Kč 1086 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000 Kč 6 000 Kč 65 153 Kč 1086 %
4179 Ostatní dávky sociální pomoci 0 Kč 0 Kč 2 235 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 2 235 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč 0 Kč 1 520 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 1 520 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 0 Kč 0 Kč 2 265 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 2 265 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 8 103 854 Kč 368 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 8 500 Kč - - - -
2141 Příjmy z úroků (část) 0 Kč 0 Kč 3 013 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 42 559 Kč 43 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 8 052 868 Kč 383 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč -4 530 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 1 443 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 870 959 Kč 28 %
2141 Příjmy z úroků (část) 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 869 962 Kč 28 %
2143 Kursové rozdíly v příjmech 0 Kč 0 Kč 997 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 583 644 900 Kč Navýšení 622 055 800 Kč 402 260 922 Kč 65 %
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 222 177 900 Kč 222 177 900 Kč 87 196 909 Kč 39 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 361 467 000 Kč Navýšení 399 877 900 Kč 310 413 288 Kč 78 %
4138 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 4 505 350 Kč - - - -
4251 4251 0 Kč 0 Kč 145 375 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 704 400 Kč 659 545 Kč 94 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 704 400 Kč 659 545 Kč 94 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 254 522 Kč 8 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 200 566 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 53 956 Kč - - - -
Celkem 699 271 900 Kč Navýšení 738 387 200 Kč 495 679 269 Kč 67 %