Financování celkem 2021

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 718 424 900 Kč 877 758 300 Kč 757 859 128 Kč
2) Celkové výdaje 1 131 015 800 Kč 1 342 675 900 Kč 841 856 624 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 168 629 100 Kč 167 831 800 Kč 152 159 145 Kč
z toho investiční výdaje města 343 182 600 Kč 424 269 000 Kč 207 351 141 Kč
3) Financování celkem 412 590 900 Kč 464 917 600 Kč 83 997 496 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 412 590 900 Kč 464 917 600 Kč 87 730 324 Kč