Financování celkem 2021

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 718 424 900 Kč 781 176 100 Kč 269 779 084 Kč
2) Celkové výdaje 1 131 015 800 Kč 1 256 383 400 Kč 265 906 383 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 168 629 100 Kč 165 215 700 Kč 69 719 688 Kč
z toho investiční výdaje města 343 182 600 Kč 435 620 300 Kč 56 992 411 Kč
3) Financování celkem 412 590 900 Kč 475 207 300 Kč -3 872 701 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 412 590 900 Kč 475 207 300 Kč 144 781 Kč