Pohled přes paragrafy 2021

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy Daňové příjmy 107 321 000 Kč Navýšení 110 221 000 Kč 117 533 945 Kč 107 %
Nedaňové příjmy 27 459 000 Kč Navýšení 33 043 800 Kč 43 542 526 Kč 132 %
Přijaté dotace 583 644 900 Kč Navýšení 748 858 900 Kč 708 034 005 Kč 95 %
Celkem 718 424 900 Kč Navýšení 892 123 700 Kč 869 110 476 Kč 97 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 11 553 000 Kč Pokles 5 683 000 Kč 2 616 497 Kč 46 %
100000 Odbor Kancelář městské části 6 430 000 Kč Pokles 5 090 000 Kč 2 281 873 Kč 45 %
710 710 560 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 174 916 Kč 25 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 199 650 Kč 100 %
710 710 880 000 Kč Pokles 100 000 Kč 48 400 Kč 48 %
710 710 120 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 3 710 000 Kč Pokles 3 699 000 Kč 1 679 657 Kč 45 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 8 250 Kč 7 %
710 710 160 000 Kč Navýšení 171 000 Kč 171 000 Kč 100 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
100008 Pořízení detekčních samohasících protipožárních sk 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
100009 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
100010 Dohledový pult na recepci Štefánikova 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180015 Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
718 718 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 390000 1 073 000 Kč Pokles 593 000 Kč 334 624 Kč 56 %
739 739 80 000 Kč Pokles 70 000 Kč 746 Kč 1 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 238 969 Kč 96 %
739 739 30 000 Kč 30 000 Kč 4 974 Kč 17 %
739 739 243 000 Kč Pokles 103 000 Kč 80 000 Kč 78 %
739 739 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 210 000 Kč Pokles 80 000 Kč 9 935 Kč 12 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 1 493 025 Kč 85 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 1 493 025 Kč 85 %
337 337 0 Kč Navýšení 88 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 198 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 683 500 Kč Navýšení 1 473 100 Kč 1 493 025 Kč 101 %
3612 Bytové hospodářství 115 212 000 Kč Navýšení 128 175 000 Kč 100 334 488 Kč 78 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 000 Kč Navýšení 124 300 Kč 122 101 Kč 98 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 434 Kč 96 %
813 813 0 Kč Navýšení 120 400 Kč 120 331 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 400 Kč 336 Kč 84 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
130025 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 1 000 000 Kč Pokles 93 300 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 93 300 Kč 0 Kč 0 %
130118 Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130134 Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130151 Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
818 818 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
130178 Poštovka DPS 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 512 811 Kč 30 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 5 000 000 Kč Navýšení 6 600 000 Kč 2 845 081 Kč 43 %
818 818 5 000 000 Kč Navýšení 6 600 000 Kč 2 845 081 Kč 43 %
130186 Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 5 000 000 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %
813 813 0 Kč Navýšení 10 000 000 Kč 6 584 729 Kč 66 %
818 818 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180000 Odbor přípravy realizace investic 12 000 000 Kč Pokles 10 400 800 Kč 7 653 122 Kč 74 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 423 600 Kč 178 711 Kč 42 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 956 600 Kč 7 453 844 Kč 75 %
180017 Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
430000 430000 4 010 000 Kč Pokles 3 004 400 Kč 2 258 848 Kč 75 %
843 843 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
843 843 10 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč 20 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 1 919 400 Kč 1 184 433 Kč 62 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 018 800 Kč 1 016 215 Kč 100 %
80750000117 Raudnitzův dům 66 000 000 Kč Navýšení 75 114 200 Kč 74 025 725 Kč 99 %
818 818 66 000 000 Kč Navýšení 75 114 200 Kč 74 025 725 Kč 99 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 4 494 561 Kč 26 %
818 818 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 4 494 561 Kč 26 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 363 267 900 Kč Navýšení 371 062 300 Kč 327 717 639 Kč 88 %
100000 Odbor Kancelář městské části 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
910 910 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
100001 100001 2 720 000 Kč Pokles 670 400 Kč 670 311 Kč 100 %
910 910 2 420 000 Kč Pokles 616 500 Kč 616 466 Kč 100 %
910 910 300 000 Kč Pokles 53 900 Kč 53 845 Kč 100 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 14 638 000 Kč 14 638 000 Kč 7 209 506 Kč 49 %
913 913 160 000 Kč 160 000 Kč 86 372 Kč 54 %
913 913 1 300 000 Kč Pokles 1 274 000 Kč 699 499 Kč 55 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 841 Kč 42 %
913 913 11 000 Kč Navýšení 17 000 Kč 5 838 Kč 34 %
913 913 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 6 321 714 Kč 49 %
913 913 25 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 30 694 Kč 68 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 64 548 Kč 46 %
130075 Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 5 500 000 Kč Navýšení 11 389 000 Kč 11 284 882 Kč 99 %
918 918 5 500 000 Kč Navýšení 11 389 000 Kč 11 284 882 Kč 99 %
130150 Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 2 000 000 Kč Pokles 13 400 Kč 13 310 Kč 99 %
918 918 2 000 000 Kč Pokles 13 400 Kč 13 310 Kč 99 %
130213 PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 1 600 000 Kč Pokles 110 000 Kč 107 690 Kč 98 %
918 918 1 600 000 Kč Pokles 110 000 Kč 107 690 Kč 98 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 873 000 Kč 646 203 Kč 74 %
924 924 0 Kč Navýšení 39 300 Kč 29 065 Kč 74 %
926 926 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 43 700 Kč 35 330 Kč 81 %
926 926 0 Kč Navýšení 394 700 Kč 335 618 Kč 85 %
926 926 0 Kč Navýšení 118 300 Kč 59 145 Kč 50 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 120 100 Kč 97 346 Kč 81 %
926 926 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 89 700 Kč 100 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 291 300 Kč 74 266 Kč 25 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 300 Kč 53 793 Kč 51 %
926 926 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 26 400 Kč 13 341 Kč 51 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 2 291 Kč 57 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 4 841 Kč 50 %
937 937 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 35 521 400 Kč Pokles 33 221 400 Kč 25 224 178 Kč 76 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
916 916 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 22 864 Kč 99 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 538 000 Kč 532 808 Kč 99 %
916 916 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 2 254 011 Kč 81 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 011 111 Kč 85 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 259 542 Kč 93 %
916 916 470 000 Kč Pokles 467 000 Kč 331 540 Kč 71 %
916 916 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 12 425 554 Kč 82 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 1 355 823 Kč 58 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 222 745 Kč 59 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 420 994 Kč 44 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
916 916 2 980 000 Kč Pokles 2 096 000 Kč 801 013 Kč 38 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 537 Kč 64 %
916 916 2 299 400 Kč Pokles 1 298 400 Kč 1 043 732 Kč 80 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 2 199 445 Kč 76 %
160005 Stavební úpravy budov MČ 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
160007 Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 3 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 3 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
160009 Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
160012 Nákup kancelářské techniky 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %
916 916 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %
170002 170002 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
917 917 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
180000 Odbor přípravy realizace investic 4 500 000 Kč Navýšení 6 011 300 Kč 6 011 002 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 12 100 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180026 Výměna požárních ústředen systému 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180027 Rekonstrukce systémové kabeláže 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180028 Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180029 Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180030 Instalace nových zábran 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180031 Zbudování záložního energetického zdroje 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180032 PD krytu CO Motol 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180033 Vybudování chlazení 4 000 000 Kč Pokles 40 000 Kč 39 325 Kč 98 %
918 918 4 000 000 Kč Pokles 40 000 Kč 39 325 Kč 98 %
180039 180039 0 Kč Navýšení 107 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 107 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 29 167 500 Kč Navýšení 29 594 500 Kč 25 189 355 Kč 85 %
924 924 9 230 700 Kč Pokles 7 541 800 Kč 5 629 226 Kč 75 %
924 924 600 000 Kč Pokles 576 000 Kč 387 200 Kč 67 %
924 924 1 592 300 Kč Navýšení 1 756 300 Kč 1 742 098 Kč 99 %
924 924 2 600 000 Kč Navýšení 3 813 600 Kč 3 196 253 Kč 84 %
924 924 120 000 Kč Pokles 21 200 Kč 21 164 Kč 100 %
924 924 11 873 800 Kč Navýšení 12 417 800 Kč 11 626 492 Kč 94 %
924 924 690 700 Kč Navýšení 1 027 100 Kč 1 020 831 Kč 99 %
924 924 2 200 000 Kč Pokles 1 935 400 Kč 1 121 153 Kč 58 %
924 924 260 000 Kč Navýšení 505 300 Kč 444 938 Kč 88 %
240004 Licence 2 000 000 Kč Pokles 1 528 000 Kč 430 465 Kč 28 %
924 924 2 000 000 Kč Pokles 1 528 000 Kč 430 465 Kč 28 %
240019 Programové vybavení 3 000 000 Kč Pokles 2 631 100 Kč 1 315 890 Kč 50 %
924 924 3 000 000 Kč Pokles 2 631 100 Kč 1 315 890 Kč 50 %
240022 Úprava sítě - Štefánikova 21 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240023 HW pro digitalizaci stavebního úřadu 500 000 Kč Navýšení 671 100 Kč 662 414 Kč 99 %
924 924 500 000 Kč Navýšení 671 100 Kč 662 414 Kč 99 %
240024 240024 0 Kč Navýšení 307 400 Kč 307 340 Kč 100 %
924 924 0 Kč Navýšení 307 400 Kč 307 340 Kč 100 %
240026 240026 0 Kč Navýšení 1 241 400 Kč 1 241 400 Kč 100 %
924 924 0 Kč Navýšení 1 241 400 Kč 1 241 400 Kč 100 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
937 937 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
260000 260000 230 920 000 Kč Navýšení 246 226 400 Kč 233 075 465 Kč 95 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 302 700 Kč 98 %
926 926 158 500 000 Kč Navýšení 169 179 300 Kč 159 737 400 Kč 94 %
926 926 0 Kč Navýšení 127 600 Kč 83 974 Kč 66 %
926 926 150 000 Kč Navýšení 240 200 Kč 150 306 Kč 63 %
926 926 0 Kč Navýšení 29 800 Kč 29 702 Kč 100 %
926 926 850 000 Kč Pokles 840 000 Kč 783 529 Kč 93 %
926 926 2 300 000 Kč Pokles 2 239 400 Kč 1 641 086 Kč 73 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 99 018 Kč 99 %
926 926 41 100 000 Kč Navýšení 43 735 200 Kč 41 416 690 Kč 95 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 57 501 Kč 48 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 097 Kč 95 %
926 926 7 000 000 Kč Navýšení 8 757 000 Kč 6 730 518 Kč 77 %
926 926 0 Kč 0 Kč 3 063 201 Kč - - - -
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 1 925 Kč 19 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 37 915 Kč 47 %
926 926 1 800 000 Kč Pokles 1 685 000 Kč 1 585 129 Kč 94 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
926 926 800 000 Kč Pokles 694 200 Kč 619 321 Kč 89 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
926 926 14 950 000 Kč Navýšení 15 905 900 Kč 15 101 807 Kč 95 %
926 926 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 334 600 Kč 67 %
926 926 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 8 303 Kč 83 %
926 926 900 000 Kč Pokles 800 000 Kč 650 310 Kč 81 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 467 950 Kč 85 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 720 000 Kč 329 381 Kč 46 %
926 926 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 310 039 Kč 60 %
926 926 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 19 342 Kč 10 %
260002 260002 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 59 290 Kč 13 %
926 926 0 Kč Navýšení 373 000 Kč 59 290 Kč 16 %
926 926 0 Kč Navýšení 77 000 Kč 0 Kč 0 %
260003 260003 0 Kč Navýšení 2 065 700 Kč 1 470 450 Kč 71 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 819 600 Kč 1 325 749 Kč 73 %
926 926 0 Kč Navýšení 246 100 Kč 144 701 Kč 59 %
370000 370000 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 6 400 000 Kč Pokles 6 349 300 Kč 3 752 368 Kč 59 %
937 937 0 Kč 0 Kč -2 449 Kč - - - -
937 937 1 700 000 Kč Pokles 1 646 300 Kč 136 756 Kč 8 %
937 937 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 965 Kč 99 %
937 937 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 3 615 097 Kč 77 %
7 7 9 991 000 Kč Navýšení 10 747 100 Kč 8 293 935 Kč 77 %
926 926 3 848 500 Kč Navýšení 4 385 600 Kč 3 551 241 Kč 81 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 166 165 Kč 35 %
926 926 5 662 500 Kč Navýšení 5 881 500 Kč 4 576 529 Kč 78 %
90000 90000 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
3314 Činnosti knihovnické 278 000 Kč 278 000 Kč 275 465 Kč 99 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
370008 370008 8 000 Kč 8 000 Kč 5 465 Kč 68 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 4 300 000 Kč Navýšení 4 408 100 Kč 4 234 370 Kč 96 %
130197 Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 4 000 000 Kč Navýšení 4 368 100 Kč 4 194 690 Kč 96 %
518 518 4 000 000 Kč Navýšení 4 368 100 Kč 4 194 690 Kč 96 %
130224 PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %
518 518 300 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 680 Kč 97 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 850 000 Kč Pokles 1 763 900 Kč 75 984 Kč 4 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
340000 340000 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
934 934 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340008 340008 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
934 934 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
370008 370008 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 2 290 000 Kč Navýšení 4 329 800 Kč 3 041 891 Kč 70 %
100000 Odbor Kancelář městské části 2 290 000 Kč Navýšení 3 544 600 Kč 2 629 580 Kč 74 %
710 710 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 500 000 Kč Pokles 160 000 Kč 145 506 Kč 91 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 1 582 100 Kč 1 573 910 Kč 99 %
710 710 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 212 500 Kč 910 164 Kč 75 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 100 Kč 100 %
236 236 0 Kč Navýšení 6 100 Kč 6 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 6 100 Kč 6 100 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 8 400 Kč 8 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 8 400 Kč 8 400 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 106 600 Kč 106 600 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 106 600 Kč 106 600 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 115 100 Kč 115 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 115 100 Kč 115 100 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 24 500 Kč 24 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 24 500 Kč 24 500 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 600 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 600 Kč 100 %
81435000000 81435000000 0 Kč Navýšení 440 100 Kč 67 211 Kč 15 %
710 710 0 Kč Navýšení 440 100 Kč 67 211 Kč 15 %
816 816 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 3 300 Kč 3 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 3 300 Kč 3 300 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 500 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 3 400 Kč 3 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 3 400 Kč 3 400 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 2 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 2 000 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 3 300 Kč 3 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 3 300 Kč 3 300 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 16 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 16 000 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 200 Kč 100 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 885 000 Kč Navýšení 1 991 700 Kč 190 620 Kč 10 %
340008 340008 1 885 000 Kč 1 885 000 Kč 104 029 Kč 6 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 984 Kč 20 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 2 600 Kč 1 %
634 634 710 000 Kč 710 000 Kč 100 445 Kč 14 %
634 634 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 100 984 Kč 95 %
937 937 0 Kč 0 Kč 37 981 Kč - - - -
937 937 0 Kč Navýšení 59 500 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč 0 Kč 15 833 Kč - - - -
937 937 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 47 170 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
637 637 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 20 900 000 Kč Pokles 18 149 600 Kč 12 506 043 Kč 69 %
0 0 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
818 818 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 750 000 Kč Pokles 1 535 400 Kč 85 150 Kč 6 %
813 813 50 000 Kč Pokles 38 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 700 000 Kč Pokles 517 400 Kč 43 828 Kč 8 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
130039 Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 1 000 000 Kč Pokles 391 900 Kč 114 950 Kč 29 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 391 900 Kč 114 950 Kč 29 %
130200 Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 1 500 000 Kč Navýšení 1 799 400 Kč 1 769 778 Kč 98 %
818 818 1 500 000 Kč Navýšení 1 799 400 Kč 1 769 778 Kč 98 %
130219 Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 3 500 000 Kč Navýšení 4 000 400 Kč 3 985 990 Kč 100 %
818 818 3 500 000 Kč Navýšení 4 000 400 Kč 3 985 990 Kč 100 %
130220 Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 1 450 000 Kč Pokles 600 000 Kč 499 004 Kč 83 %
818 818 1 450 000 Kč Pokles 600 000 Kč 499 004 Kč 83 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180019 Výměna oken včetně slunolamů Poliklinika Barrandov 5 000 000 Kč Navýšení 7 500 000 Kč 4 501 266 Kč 60 %
818 818 5 000 000 Kč Navýšení 7 500 000 Kč 4 501 266 Kč 60 %
180020 Zateplení objektu Wassermannova 926/16 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180021 Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180022 Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180024 Vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180025 Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 283 624 Kč 57 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 283 624 Kč 57 %
180037 180037 0 Kč Navýšení 589 700 Kč 234 256 Kč 40 %
818 818 0 Kč Navýšení 589 700 Kč 234 256 Kč 40 %
430000 430000 0 Kč Navýšení 1 005 500 Kč 1 005 126 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 005 500 Kč 1 005 126 Kč 100 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 257 000 Kč Navýšení 328 700 Kč 331 678 Kč 101 %
90000 90000 257 000 Kč Navýšení 328 700 Kč 331 678 Kč 101 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 100 Kč 4 082 Kč 100 %
1009 1009 257 000 Kč Navýšení 324 600 Kč 327 596 Kč 101 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 43 934 000 Kč Navýšení 61 421 600 Kč 61 421 573 Kč 100 %
100 100 43 634 000 Kč Navýšení 61 276 600 Kč 61 276 573 Kč 100 %
539 539 43 634 000 Kč Pokles 35 582 200 Kč 35 582 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
180016 Bydlení pro seniory Hlubočepy 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 390000 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 53 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 8 600 000 Kč Pokles 443 900 Kč 33 471 Kč 8 %
130223 PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. 5 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 5 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 500 000 Kč Pokles 151 900 Kč 0 Kč 0 %
518 518 500 000 Kč Pokles 151 900 Kč 0 Kč 0 %
180014 Na Hřebenkách - rekonstrukce zahrady včetně HP 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 390000 400 000 Kč Pokles 192 000 Kč 33 471 Kč 17 %
539 539 290 000 Kč Pokles 172 000 Kč 15 000 Kč 9 %
539 539 110 000 Kč Pokles 3 000 Kč 1 471 Kč 49 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 36 180 000 Kč Navýšení 60 865 600 Kč 56 158 541 Kč 92 %
100000 Odbor Kancelář městské části 90 000 Kč 90 000 Kč 39 042 Kč 43 %
110 110 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 27 854 Kč 93 %
110 110 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 8 688 Kč 43 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 250 000 Kč Navýšení 1 310 300 Kč 551 967 Kč 42 %
113 113 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
113 113 0 Kč Navýšení 60 300 Kč 52 744 Kč 87 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 87 241 Kč 17 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 170 151 Kč 34 %
130230 Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 297 120 Kč 100 %
818 818 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 297 120 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
818 818 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
180018 Vestavba bytového objektu Svornosti 5 000 000 Kč Pokles 1 478 800 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč Pokles 1 478 800 Kč 0 Kč 0 %
180023 Buďánka rekonstrukce objektu č. p. 136 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
430000 430000 0 Kč Navýšení 21 895 000 Kč 21 895 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 21 895 000 Kč 21 895 000 Kč 100 %
81156000205 Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 15 000 000 Kč Navýšení 21 087 800 Kč 20 806 291 Kč 99 %
818 818 15 000 000 Kč Navýšení 21 087 800 Kč 20 806 291 Kč 99 %
81157000000 Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 1 100 000 Kč Pokles 900 000 Kč 73 651 Kč 8 %
818 818 1 100 000 Kč Pokles 900 000 Kč 73 651 Kč 8 %
81158000000 Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
818 818 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 9 395 000 Kč Navýšení 12 564 500 Kč 3 706 949 Kč 30 %
340000 340000 1 850 000 Kč Pokles 1 744 500 Kč 945 893 Kč 54 %
634 634 400 000 Kč Navýšení 630 000 Kč 612 286 Kč 97 %
634 634 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 290 700 Kč 100 %
634 634 1 250 000 Kč Pokles 623 800 Kč 41 707 Kč 7 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 1 200 Kč 1 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 425 000 Kč Navýšení 1 700 000 Kč 1 639 000 Kč 96 %
634 634 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
634 634 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 650 000 Kč 599 000 Kč 92 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
340008 340008 3 280 000 Kč 3 280 000 Kč 296 511 Kč 9 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 13 250 Kč 26 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 8 500 Kč 5 %
634 634 2 620 000 Kč Pokles 2 570 000 Kč 274 761 Kč 11 %
370000 370000 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 270 734 Kč 18 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 11 435 Kč 6 %
637 637 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 43 227 Kč 43 %
637 637 500 000 Kč 500 000 Kč 155 031 Kč 31 %
637 637 150 000 Kč Pokles 125 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 36 041 Kč 24 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 410 000 Kč 410 000 Kč 29 610 Kč 7 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 200 000 Kč 200 000 Kč 13 610 Kč 7 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 16 000 Kč 11 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
641 641 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
80001 80001 630 000 Kč 630 000 Kč 500 200 Kč 79 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 29 700 Kč 59 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 441 500 Kč 80 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 9 000 Kč 90 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Navýšení 4 731 700 Kč 707 561 Kč 15 %
180038 180038 0 Kč Navýšení 120 700 Kč 120 645 Kč 100 %
518 518 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 968 Kč 97 %
518 518 0 Kč Navýšení 119 700 Kč 119 677 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 849 700 Kč 115 493 Kč 14 %
539 539 0 Kč 0 Kč 61 096 Kč - - - -
539 539 0 Kč 0 Kč 54 397 Kč - - - -
539 539 0 Kč Navýšení 849 700 Kč 0 Kč 0 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 239 300 Kč 180 814 Kč 76 %
537 537 0 Kč 0 Kč 180 814 Kč - - - -
537 537 0 Kč Navýšení 239 300 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 3 490 000 Kč Pokles 1 414 300 Kč 290 609 Kč 21 %
539 539 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 270 000 Kč Pokles 205 000 Kč 108 000 Kč 53 %
539 539 200 000 Kč Pokles 191 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 34 411 Kč 17 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 489 300 Kč 69 198 Kč 14 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 2 107 700 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 2 107 700 Kč 0 Kč 0 %
5299 Ost.záležitosti civil.připravenosti na kriz.st. 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
370000 370000 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
737 737 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 240 000 Kč 7 240 000 Kč 5 334 289 Kč 74 %
340000 340000 7 240 000 Kč 7 240 000 Kč 5 334 289 Kč 74 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 200 285 Kč 50 %
634 634 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 5 134 004 Kč 75 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 172 500 Kč 1 142 942 Kč 97 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 1 172 500 Kč 1 142 942 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 916 942 Kč 97 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 200 000 Kč Navýšení 55 857 200 Kč 620 Kč 0 %
90000 90000 3 200 000 Kč Navýšení 55 857 200 Kč 620 Kč 0 %
1009 1009 3 200 000 Kč Navýšení 40 718 900 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 620 Kč 1 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 15 034 300 Kč 0 Kč 0 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 2 400 000 Kč Navýšení 2 710 000 Kč 1 241 201 Kč 46 %
340000 340000 100 000 Kč 100 000 Kč 11 165 Kč 11 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 8 100 Kč 12 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 3 065 Kč 10 %
370008 370008 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 920 036 Kč 40 %
637 637 1 430 000 Kč 1 430 000 Kč 216 498 Kč 15 %
637 637 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 340 000 Kč 93 %
637 637 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 28 538 Kč 41 %
637 637 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 310 000 Kč 310 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 191 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
90000 90000 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč Navýšení 7 100 000 Kč 5 386 499 Kč 76 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 4 100 000 Kč 4 100 000 Kč 100 %
226 226 0 Kč Navýšení 4 100 000 Kč 4 100 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 3 500 000 Kč Pokles 3 000 000 Kč 1 286 499 Kč 43 %
241 241 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 294 635 Kč 59 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 991 864 Kč 40 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 201 000 Kč 201 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 201 000 Kč 201 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 91 000 Kč 91 000 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 400 000 Kč Navýšení 545 000 Kč 155 635 Kč 29 %
390000 390000 400 000 Kč Navýšení 545 000 Kč 155 635 Kč 29 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 3 102 Kč 100 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 16 000 Kč 5 990 Kč 37 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 30 783 Kč 15 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 14 000 Kč 3 727 Kč 27 %
539 539 370 000 Kč Pokles 301 900 Kč 111 060 Kč 37 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 182 426 Kč 16 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 182 426 Kč 16 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 182 426 Kč 16 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 680 000 Kč Navýšení 19 160 500 Kč 4 555 039 Kč 24 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
415 415 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 3 680 000 Kč Navýšení 5 094 000 Kč 4 527 318 Kč 89 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 64 130 Kč 100 %
434 434 200 000 Kč Navýšení 200 100 Kč 175 000 Kč 87 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 250 000 Kč Navýšení 4 539 800 Kč 4 198 338 Kč 92 %
434 434 100 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 14 038 700 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 14 038 700 Kč 0 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 9 500 000 Kč Pokles 8 672 900 Kč 8 290 300 Kč 96 %
130228 Sportovní zařízení - průzkumy, studie 1 000 000 Kč Pokles 82 900 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč Pokles 82 900 Kč 0 Kč 0 %
180012 Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 780 300 Kč 89 %
418 418 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 780 300 Kč 89 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 6 500 000 Kč 6 500 000 Kč 6 420 000 Kč 99 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
434 434 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
434 434 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
434 434 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 905 000 Kč 3 825 000 Kč 98 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 540 000 Kč Navýšení 3 216 500 Kč 2 459 366 Kč 76 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 2 540 000 Kč Navýšení 3 216 500 Kč 2 459 366 Kč 76 %
634 634 900 000 Kč Navýšení 1 120 000 Kč 898 200 Kč 80 %
634 634 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 89 000 Kč 64 %
634 634 150 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 189 729 Kč 63 %
634 634 1 200 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 242 570 Kč 83 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 2 540 Kč 25 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 13 372 Kč 45 %
634 634 200 000 Kč Pokles 67 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 23 955 Kč 48 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 1 755 000 Kč 516 424 Kč 29 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
180040 180040 0 Kč Navýšení 1 087 800 Kč 0 Kč 0 %
318 318 0 Kč Navýšení 1 087 800 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč Navýšení 652 200 Kč 501 424 Kč 77 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
310000 310000 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 450 000 Kč Navýšení 6 595 100 Kč 3 156 126 Kč 48 %
140007 140007 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 7 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 4 000 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 2 164 400 Kč 1 519 084 Kč 70 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 798 200 Kč 1 200 119 Kč 67 %
426 426 0 Kč Navýšení 269 600 Kč 234 043 Kč 87 %
426 426 0 Kč Navýšení 96 600 Kč 84 922 Kč 88 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 822 100 Kč 604 657 Kč 21 %
426 426 0 Kč Navýšení 584 100 Kč 203 930 Kč 35 %
434 434 0 Kč Navýšení 137 400 Kč 137 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 21 984 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 926 100 Kč 89 716 Kč 5 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 84 900 Kč 84 460 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 47 850 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 317 Kč 96 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 780 400 Kč 73 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 780 400 Kč 73 %
340000 340000 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 144 100 Kč 143 984 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 761 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 300 Kč 79 223 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 2 400 Kč 8 %
439 439 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 2 400 Kč 8 %
400000 Odbor školství 450 000 Kč Pokles 254 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 350 000 Kč Pokles 254 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 122 190 800 Kč Navýšení 135 122 200 Kč 83 862 865 Kč 62 %
130212 Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 490 821 Kč 99 %
218 218 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 490 821 Kč 99 %
180003 Vybudování parku Na Pláni 1 660 000 Kč Pokles 1 160 000 Kč 1 056 700 Kč 91 %
218 218 1 660 000 Kč Pokles 1 160 000 Kč 1 056 700 Kč 91 %
180004 Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180005 Motolské rybníky a park Motolka 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 1 000 000 Kč Pokles 300 300 Kč 0 Kč 0 %
218 218 1 000 000 Kč Pokles 300 300 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 75 443 700 Kč Pokles 70 627 500 Kč 64 477 139 Kč 91 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 800 Kč 56 876 Kč 98 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 108 517 Kč 65 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 503 106 Kč 50 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 2 891 200 Kč 987 697 Kč 34 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 61 181 521 Kč 97 %
241 241 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 580 979 Kč 48 %
410001 Nákup městského mobiliáře 3 050 000 Kč 3 050 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 3 050 000 Kč 3 050 000 Kč 0 Kč 0 %
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410035 Participativní rozpočet 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 583 977 Kč 10 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 2 889 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 119 800 Kč 26 907 Kč 22 %
241 241 6 000 000 Kč Pokles 5 877 300 Kč 554 180 Kč 9 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 4 200 000 Kč Navýšení 5 164 800 Kč 4 863 121 Kč 94 %
218 218 4 200 000 Kč Navýšení 5 164 800 Kč 4 863 121 Kč 94 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 4 000 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 356 950 Kč 17 %
218 218 4 000 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 356 950 Kč 17 %
410084 Realizace parku v Remízku 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 199 125 Kč 10 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 199 125 Kč 10 %
80506000000 Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 9 737 100 Kč Navýšení 10 997 200 Kč 8 767 142 Kč 80 %
241 241 9 737 100 Kč Navýšení 10 997 200 Kč 8 767 142 Kč 80 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
81149000000 81149000000 0 Kč Navýšení 3 650 400 Kč 198 440 Kč 5 %
241 241 0 Kč Navýšení 3 650 400 Kč 198 440 Kč 5 %
81381000000 PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
81615000029 81615000029 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 1 869 450 Kč 23 %
218 218 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 1 869 450 Kč 23 %
3611 Podpora individuální bytové výstavby 0 Kč Navýšení 100 Kč 1 Kč 1 %
430000 430000 0 Kč Navýšení 100 Kč 1 Kč 1 %
843 843 0 Kč Navýšení 100 Kč 1 Kč 1 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
390000 390000 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
839 839 800 000 Kč Navýšení 970 300 Kč 395 034 Kč 41 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 450 000 Kč 450 000 Kč 275 920 Kč 61 %
100000 Odbor Kancelář městské části 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 200 000 Kč 200 000 Kč 96 419 Kč 48 %
1013 1013 200 000 Kč 200 000 Kč 96 419 Kč 48 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 355 000 Kč Navýšení 1 033 900 Kč 299 230 Kč 29 %
150000 Odbor územního rozvoje 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 250 000 Kč Navýšení 928 900 Kč 299 230 Kč 32 %
634 634 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 193 600 Kč 193 600 Kč 100 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 592 000 Kč Pokles 395 000 Kč 380 981 Kč 96 %
390000 390000 592 000 Kč Pokles 395 000 Kč 380 981 Kč 96 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 203 000 Kč 199 981 Kč 99 %
539 539 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 12 000 Kč 12 000 Kč 1 000 Kč 8 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
3117 První stupeň základních škol 2 069 000 Kč Navýšení 2 815 800 Kč 2 815 750 Kč 100 %
813 813 2 069 000 Kč Navýšení 2 815 800 Kč 2 815 750 Kč 100 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 339 900 Kč 2 339 850 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 900 Kč 375 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
3111 Předškolní zařízení 49 527 100 Kč Navýšení 51 919 400 Kč 45 945 127 Kč 88 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
418 418 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
130192 130192 0 Kč 0 Kč -2 566 789 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -2 566 789 Kč - - - -
130193 130193 0 Kč 0 Kč -2 006 998 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -2 006 998 Kč - - - -
15328000000 15328000000 0 Kč 0 Kč 2 006 998 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 2 006 998 Kč - - - -
15340000000 15340000000 0 Kč 0 Kč 2 566 789 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 2 566 789 Kč - - - -
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
15473000000 15473000000 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
15490000000 15490000000 0 Kč Navýšení 301 900 Kč 301 887 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 301 900 Kč 301 887 Kč 100 %
15491000000 15491000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15492000000 15492000000 0 Kč Navýšení 345 800 Kč 345 834 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 800 Kč 345 834 Kč 100 %
15617000000 15617000000 0 Kč Navýšení 313 400 Kč 313 411 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 313 400 Kč 313 411 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
180001 Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 1 165 000 Kč Pokles 707 000 Kč 634 040 Kč 90 %
418 418 1 165 000 Kč Pokles 707 000 Kč 634 040 Kč 90 %
180007 SEN MŠ Beníškové 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180008 SEN MŠ Nám. 14. října 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 1 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180013 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 1 000 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180034 180034 0 Kč Navýšení 7 760 500 Kč 7 672 897 Kč 99 %
418 418 0 Kč Navýšení 7 760 500 Kč 7 672 897 Kč 99 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 845 000 Kč 900 000 Kč 49 %
440 440 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 575 000 Kč 900 000 Kč 57 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %
440 440 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
440 440 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
400000 Odbor školství 9 905 000 Kč Pokles 2 698 600 Kč 335 798 Kč 12 %
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 4 900 000 Kč Pokles 523 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 855 000 Kč 855 000 Kč 307 340 Kč 36 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 1 320 000 Kč 28 458 Kč 2 %
400021 Rekonstrukce školního hřiště MŠ Beníškové 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400022 Rekonstrukce školního hřiště MŠ Lohniského 830 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400023 Rekonstrukce školního hřiště MŠ U Železničního mostu 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 2 500 000 Kč Navýšení 2 580 000 Kč 634 040 Kč 25 %
418 418 2 500 000 Kč Navýšení 2 580 000 Kč 634 040 Kč 25 %
865 865 1 215 000 Kč Navýšení 1 698 600 Kč 1 698 556 Kč 100 %
440 440 1 215 000 Kč Navýšení 1 530 100 Kč 1 530 056 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 168 500 Kč 168 500 Kč 100 %
866 866 1 120 000 Kč Navýšení 2 164 300 Kč 2 164 350 Kč 100 %
440 440 1 120 000 Kč Navýšení 1 444 500 Kč 1 444 550 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
867 867 1 000 000 Kč Navýšení 1 780 800 Kč 1 780 800 Kč 100 %
440 440 1 000 000 Kč Navýšení 1 422 500 Kč 1 422 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 166 300 Kč 166 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 192 000 Kč 192 000 Kč 100 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 2 619 000 Kč 2 619 050 Kč 100 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 673 900 Kč 1 673 950 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 245 100 Kč 245 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
873 873 1 290 000 Kč Navýšení 2 494 600 Kč 2 494 552 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 544 900 Kč 1 544 872 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 700 Kč 249 680 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
874 874 3 301 200 Kč Navýšení 4 338 500 Kč 4 338 404 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
440 440 3 301 200 Kč Navýšení 3 769 600 Kč 3 769 524 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 523 900 Kč 523 880 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
875 875 1 394 000 Kč Navýšení 2 516 500 Kč 2 516 559 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
440 440 1 394 000 Kč Navýšení 2 115 400 Kč 2 115 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 266 100 Kč 266 159 Kč 100 %
876 876 1 711 900 Kč Navýšení 3 167 400 Kč 3 167 400 Kč 100 %
440 440 1 711 900 Kč Navýšení 2 152 900 Kč 2 152 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 314 500 Kč 314 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
877 877 1 434 000 Kč Navýšení 2 218 200 Kč 2 218 107 Kč 100 %
440 440 1 434 000 Kč Navýšení 2 020 500 Kč 2 020 432 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 197 700 Kč 197 675 Kč 100 %
878 878 1 052 000 Kč Navýšení 1 470 500 Kč 1 470 408 Kč 100 %
440 440 1 052 000 Kč Navýšení 1 312 800 Kč 1 312 708 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 157 700 Kč 157 700 Kč 100 %
879 879 3 073 000 Kč Navýšení 3 614 600 Kč 3 614 550 Kč 100 %
440 440 3 073 000 Kč Navýšení 3 316 300 Kč 3 316 250 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 298 300 Kč 298 300 Kč 100 %
880 880 1 290 000 Kč Navýšení 1 845 900 Kč 1 845 790 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 598 200 Kč 1 598 090 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 247 700 Kč 247 700 Kč 100 %
882 882 1 226 000 Kč Navýšení 1 929 900 Kč 1 929 774 Kč 100 %
440 440 1 226 000 Kč Navýšení 1 481 900 Kč 1 481 774 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 2 635 900 Kč 3 042 731 Kč 115 %
0 0 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15003000000 15003000000 0 Kč Navýšení 91 300 Kč 91 328 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 91 300 Kč 91 328 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15086000000 15086000000 0 Kč Navýšení 72 300 Kč 72 340 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 72 300 Kč 72 340 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
2661601000000 2661601000000 0 Kč 0 Kč 16 888 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 16 888 Kč - - - -
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
874 874 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
877 877 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 1 624 800 Kč 1 624 913 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 155 000 Kč 155 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 155 000 Kč 155 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
241 241 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
2212 Silnice 21 246 000 Kč Navýšení 27 270 800 Kč 19 464 564 Kč 71 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
130133 Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
318 318 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
130216 Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
318 318 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
150000 Odbor územního rozvoje 5 596 000 Kč Pokles 3 588 000 Kč 2 002 687 Kč 56 %
315 315 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 1 823 930 Kč 59 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 178 757 Kč 37 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 455 875 Kč 76 %
341 341 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 568 975 Kč 76 %
4376 Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
3124 Speciální střední školy 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
439 439 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 4 193 000 Kč Navýšení 6 618 600 Kč 4 197 952 Kč 63 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 296 477 Kč 86 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 296 477 Kč 86 %
410086 Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 0 Kč 0 %
80438000000 Rekonstrukce skateparku Butovická 500 000 Kč Navýšení 2 925 600 Kč 2 901 476 Kč 99 %
418 418 500 000 Kč Navýšení 2 925 600 Kč 2 901 476 Kč 99 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
3635 Územní plánování 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 3 598 993 Kč 37 %
150000 Odbor územního rozvoje 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 3 598 993 Kč 37 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 95 000 Kč 100 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 3 133 007 Kč 36 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 370 986 Kč 41 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 6 384 000 Kč Navýšení 6 615 000 Kč 3 544 848 Kč 54 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 150 000 Kč Navýšení 1 660 100 Kč 565 378 Kč 34 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 64 140 Kč 33 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 229 933 Kč 47 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
916 916 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
240000 Odbor informatiky 350 000 Kč Navýšení 700 000 Kč 336 380 Kč 48 %
924 924 350 000 Kč Navýšení 700 000 Kč 336 380 Kč 48 %
260000 260000 4 884 000 Kč Pokles 4 254 900 Kč 2 643 091 Kč 62 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 38 638 Kč 97 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 24 200 Kč 7 640 Kč 32 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 485 568 Kč 81 %
926 926 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 1 870 900 Kč 1 649 599 Kč 88 %
926 926 660 000 Kč 660 000 Kč 282 500 Kč 43 %
926 926 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 169 158 Kč 86 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 9 988 Kč 71 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 925 000 Kč Pokles 4 495 000 Kč 3 992 959 Kč 89 %
150000 Odbor územního rozvoje 575 000 Kč Pokles 565 000 Kč 212 959 Kč 38 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
615 615 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 4 200 000 Kč Pokles 3 780 000 Kč 3 780 000 Kč 100 %
634 634 4 200 000 Kč Pokles 3 780 000 Kč 3 780 000 Kč 100 %
370008 370008 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 25 450 000 Kč Pokles 16 063 300 Kč 8 038 691 Kč 50 %
180002 Obnova a rekonstrukce hřišť 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
218 218 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400000 Odbor školství 1 000 000 Kč Pokles 113 300 Kč 113 290 Kč 100 %
440 440 1 000 000 Kč Pokles 103 300 Kč 103 290 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 11 750 000 Kč Pokles 9 250 000 Kč 6 786 955 Kč 73 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 128 171 Kč 64 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 352 899 Kč 29 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 153 586 Kč 95 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
410004 Nákup inv. herních prvků vč. montáže na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80901000000 PD Hřiště Hlubočepy 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 138 446 Kč 52 %
418 418 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 138 446 Kč 52 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 159 000 Kč Pokles 3 259 000 Kč 1 862 398 Kč 57 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68 554 000 Kč Pokles 54 000 Kč 53 240 Kč 99 %
618 618 554 000 Kč Pokles 54 000 Kč 53 240 Kč 99 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 800 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 984 415 Kč 70 %
634 634 600 000 Kč Pokles 151 000 Kč 67 760 Kč 45 %
634 634 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 190 000 Kč 73 %
634 634 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 93 775 Kč 65 %
634 634 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
634 634 0 Kč Navýšení 844 000 Kč 632 880 Kč 75 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 600 000 Kč Pokles 3 245 300 Kč 2 493 250 Kč 77 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 3 600 000 Kč Pokles 3 245 300 Kč 2 493 250 Kč 77 %
634 634 0 Kč Navýšení 312 000 Kč 287 250 Kč 92 %
634 634 3 600 000 Kč Pokles 623 300 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 239 000 Kč 190 000 Kč 79 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
3113 Základní školy 182 972 800 Kč Navýšení 230 621 900 Kč 209 461 836 Kč 91 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
130084 130084 0 Kč 0 Kč -18 608 002 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -15 761 141 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč -2 846 860 Kč - - - -
130096 ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 2 000 000 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 2 364 320 Kč 88 %
418 418 2 000 000 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 2 364 320 Kč 88 %
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 3 000 000 Kč Pokles 1 241 500 Kč 1 004 300 Kč 81 %
418 418 3 000 000 Kč Pokles 1 241 500 Kč 1 004 300 Kč 81 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 1 000 000 Kč Navýšení 1 512 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 1 512 500 Kč 0 Kč 0 %
130225 ZŠ Smíchov - přístavba dílen 7 000 000 Kč Pokles 6 750 000 Kč 2 278 674 Kč 34 %
418 418 7 000 000 Kč Pokles 6 429 300 Kč 2 278 674 Kč 35 %
418 418 0 Kč Navýšení 320 700 Kč 0 Kč 0 %
130226 ZŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 278 300 Kč 21 %
418 418 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 278 300 Kč 21 %
130227 Výdaje na průzkumy, studie - školství 2 000 000 Kč Pokles 819 200 Kč 635 250 Kč 78 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 819 200 Kč 635 250 Kč 78 %
130229 ZŠ Smíchov CITY 10 000 000 Kč Navýšení 10 660 000 Kč 10 612 457 Kč 100 %
418 418 10 000 000 Kč Navýšení 10 660 000 Kč 10 612 457 Kč 100 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
1548 1548 2 956 000 Kč Navýšení 5 644 100 Kč 5 644 050 Kč 100 %
440 440 2 956 000 Kč Navýšení 5 068 900 Kč 5 068 850 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 200 Kč 375 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
15573000000 15573000000 0 Kč Navýšení 538 800 Kč 538 846 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 538 800 Kč 538 846 Kč 100 %
15644000000 15644000000 0 Kč Navýšení 617 200 Kč 617 228 Kč 100 %
440 440 0 Kč