Pohled přes paragrafy 2021

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy 0 Kč Navýšení 47 020 900 Kč 28 077 785 Kč 60 %
Daňové příjmy 107 321 000 Kč 107 321 000 Kč 90 423 742 Kč 84 %
Nedaňové příjmy 27 459 000 Kč Navýšení 35 642 800 Kč 32 753 383 Kč 92 %
Přijaté dotace 583 644 900 Kč Navýšení 670 545 100 Kč 450 718 978 Kč 67 %
Celkem 718 424 900 Kč Navýšení 860 529 800 Kč 601 973 888 Kč 70 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 56 226 Kč 28 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 56 226 Kč 28 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 56 226 Kč 28 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 545 600 Kč 68 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 545 600 Kč 68 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 545 600 Kč 68 %
2212 Silnice 21 246 000 Kč Navýšení 27 270 800 Kč 11 195 079 Kč 41 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
130133 Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
318 318 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
130216 Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
318 318 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
150000 Odbor územního rozvoje 5 596 000 Kč Navýšení 6 588 000 Kč 822 779 Kč 12 %
315 315 4 596 000 Kč Navýšení 5 603 000 Kč 788 073 Kč 14 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 985 000 Kč 34 706 Kč 4 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 15 000 000 Kč Navýšení 19 977 000 Kč 10 366 298 Kč 52 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 19 977 000 Kč 10 366 298 Kč 52 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 667 200 Kč 494 160 Kč 74 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč Navýšení 652 200 Kč 479 160 Kč 73 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 479 160 Kč 95 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 88 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 683 500 Kč Navýšení 1 413 500 Kč 0 Kč 0 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
310000 310000 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3111 Předškolní zařízení 49 527 100 Kč Navýšení 51 424 000 Kč 28 533 077 Kč 55 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
418 418 10 000 000 Kč Pokles 295 000 Kč 283 140 Kč 96 %
130192 130192 0 Kč 0 Kč -2 566 789 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -2 566 789 Kč - - - -
130193 130193 0 Kč 0 Kč -1 974 498 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -2 006 998 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 32 501 Kč - - - -
15328000000 15328000000 0 Kč 0 Kč 4 541 286 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 4 541 286 Kč - - - -
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
15473000000 15473000000 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
180001 Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 1 165 000 Kč 1 165 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 165 000 Kč 1 165 000 Kč 0 Kč 0 %
180007 SEN MŠ Beníškové 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180008 SEN MŠ Nám. 14. října 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180013 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 1 000 000 Kč Pokles 553 900 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč Pokles 553 900 Kč 0 Kč 0 %
180034 180034 0 Kč Navýšení 6 869 600 Kč 2 009 450 Kč 29 %
418 418 0 Kč Navýšení 6 869 600 Kč 2 009 450 Kč 29 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 900 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 900 000 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %
440 440 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
440 440 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
400000 Odbor školství 9 905 000 Kč Pokles 3 986 600 Kč 28 458 Kč 1 %
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 4 900 000 Kč Pokles 1 561 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 855 000 Kč 855 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 28 458 Kč 2 %
400021 Rekonstrukce školního hřiště MŠ Beníškové 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
400022 Rekonstrukce školního hřiště MŠ Lohniského 830 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
400023 Rekonstrukce školního hřiště MŠ U Železničního mostu 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 2 500 000 Kč Navýšení 2 580 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 500 000 Kč Navýšení 2 580 000 Kč 0 Kč 0 %
865 865 1 215 000 Kč Navýšení 1 633 000 Kč 1 329 250 Kč 81 %
440 440 1 215 000 Kč Navýšení 1 464 500 Kč 1 160 750 Kč 79 %
440 440 0 Kč Navýšení 168 500 Kč 168 500 Kč 100 %
866 866 1 120 000 Kč Navýšení 2 064 300 Kč 1 784 300 Kč 86 %
440 440 1 120 000 Kč Navýšení 1 344 500 Kč 1 064 500 Kč 79 %
440 440 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
867 867 1 000 000 Kč Navýšení 1 614 800 Kč 1 364 800 Kč 85 %
440 440 1 000 000 Kč Navýšení 1 256 500 Kč 1 006 500 Kč 80 %
440 440 0 Kč Navýšení 166 300 Kč 166 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 192 000 Kč 192 000 Kč 100 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 1 817 600 Kč 1 505 100 Kč 83 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 572 500 Kč 1 260 000 Kč 80 %
440 440 0 Kč Navýšení 245 100 Kč 245 100 Kč 100 %
873 873 1 290 000 Kč Navýšení 1 723 700 Kč 1 401 180 Kč 81 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 474 000 Kč 1 151 500 Kč 78 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 700 Kč 249 680 Kč 100 %
874 874 3 301 200 Kč Navýšení 4 192 600 Kč 3 367 280 Kč 80 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
440 440 3 301 200 Kč Navýšení 3 623 700 Kč 2 798 400 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 523 900 Kč 523 880 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
875 875 1 394 000 Kč Navýšení 2 350 600 Kč 1 977 160 Kč 84 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
440 440 1 394 000 Kč Navýšení 1 949 500 Kč 1 601 000 Kč 82 %
440 440 0 Kč Navýšení 266 100 Kč 266 160 Kč 100 %
876 876 1 711 900 Kč Navýšení 2 294 400 Kč 1 866 425 Kč 81 %
440 440 1 711 900 Kč Navýšení 1 979 900 Kč 1 551 925 Kč 78 %
440 440 0 Kč Navýšení 314 500 Kč 314 500 Kč 100 %
877 877 1 434 000 Kč Navýšení 2 126 000 Kč 1 767 480 Kč 83 %
440 440 1 434 000 Kč Navýšení 1 921 500 Kč 1 563 000 Kč 81 %
440 440 0 Kč Navýšení 204 500 Kč 204 480 Kč 100 %
878 878 1 052 000 Kč Navýšení 1 393 200 Kč 1 130 200 Kč 81 %
440 440 1 052 000 Kč Navýšení 1 235 500 Kč 972 500 Kč 79 %
440 440 0 Kč Navýšení 157 700 Kč 157 700 Kč 100 %
879 879 3 073 000 Kč Navýšení 3 551 800 Kč 2 783 550 Kč 78 %
440 440 3 073 000 Kč Navýšení 3 253 500 Kč 2 485 250 Kč 76 %
440 440 0 Kč Navýšení 298 300 Kč 298 300 Kč 100 %
880 880 1 290 000 Kč Navýšení 1 732 700 Kč 1 410 200 Kč 81 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 485 000 Kč 1 162 500 Kč 78 %
440 440 0 Kč Navýšení 247 700 Kč 247 700 Kč 100 %
882 882 1 226 000 Kč Navýšení 1 615 000 Kč 1 308 500 Kč 81 %
440 440 1 226 000 Kč Navýšení 1 417 000 Kč 1 110 500 Kč 78 %
440 440 0 Kč Navýšení 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
3113 Základní školy 182 972 800 Kč Navýšení 234 787 400 Kč 139 055 503 Kč 59 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
130084 130084 0 Kč 0 Kč 154 160 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč 154 160 Kč - - - -
130096 ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 2 000 000 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 1 369 686 Kč 51 %
418 418 2 000 000 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 1 369 686 Kč 51 %
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 3 000 000 Kč Pokles 1 678 700 Kč 0 Kč 0 %
418 418 3 000 000 Kč Pokles 1 678 700 Kč 0 Kč 0 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 1 000 000 Kč Navýšení 1 512 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 1 512 500 Kč 0 Kč 0 %
130225 ZŠ Smíchov - přístavba dílen 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 7 000 000 Kč Pokles 6 679 300 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 320 700 Kč 0 Kč 0 %
130226 ZŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
130227 Výdaje na průzkumy, studie - školství 2 000 000 Kč Pokles 1 229 200 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 1 229 200 Kč 0 Kč 0 %
130229 ZŠ Smíchov CITY 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 2 302 560 Kč 23 %
418 418 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 2 302 560 Kč 23 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
1548 1548 2 956 000 Kč Navýšení 4 818 600 Kč 4 079 600 Kč 85 %
440 440 2 956 000 Kč Navýšení 4 243 400 Kč 3 504 400 Kč 83 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 200 Kč 375 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 1 438 800 Kč Navýšení 3 186 500 Kč 1 229 105 Kč 39 %
418 418 200 000 Kč Pokles 185 300 Kč 83 490 Kč 45 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 53 500 Kč 14 700 Kč 27 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 1 130 915 Kč 41 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180009 Stavební úpravy areálu FZŠ V Remízku 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180010 FZŠ V Remízku rekonstrukce elketroinstalace 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180011 MŠ Radlická - vybudování dětského hřiště 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180035 180035 0 Kč Navýšení 6 378 800 Kč 1 413 978 Kč 22 %
418 418 0 Kč Navýšení 6 378 800 Kč 1 413 978 Kč 22 %
236 236 3 895 000 Kč Navýšení 5 027 500 Kč 4 053 750 Kč 81 %
440 440 3 895 000 Kč Navýšení 4 266 500 Kč 3 292 750 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 661 000 Kč 661 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 335 532 Kč 101 %
437 437 0 Kč 0 Kč 25 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 22 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč 0 Kč 20 976 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 289 555 Kč - - - -
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 13 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč 0 Kč 13 500 Kč - - - -
440 440 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 0 Kč 0 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 4 605 100 Kč -154 160 Kč -3 %
418 418 0 Kč 0 Kč -154 160 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 4 587 100 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 853 600 Kč 256 071 Kč 30 %
440 440 0 Kč Navýšení 853 600 Kč 256 071 Kč 30 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 33 150 000 Kč Pokles 24 353 500 Kč 8 445 335 Kč 35 %
440 440 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 10 685 000 Kč Pokles 3 155 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
440 440 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 587 679 Kč 28 %
440 440 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 800 000 Kč Pokles 183 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 7 757 327 Kč 42 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
400013 400013 0 Kč 0 Kč -13 500 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -13 500 Kč - - - -
400020 400020 0 Kč 0 Kč -310 532 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -289 555 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -20 976 Kč - - - -
400024 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a MŠ Barrandov 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
756 756 5 263 000 Kč Navýšení 6 172 300 Kč 4 856 550 Kč 79 %
440 440 5 263 000 Kč Navýšení 5 587 500 Kč 4 271 750 Kč 76 %
440 440 0 Kč Navýšení 584 800 Kč 584 800 Kč 100 %
757 757 12 671 000 Kč Navýšení 14 943 800 Kč 11 776 050 Kč 79 %
440 440 12 671 000 Kč Navýšení 13 524 500 Kč 10 356 750 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 419 300 Kč 1 419 300 Kč 100 %
807 807 5 451 000 Kč Navýšení 6 614 100 Kč 5 251 350 Kč 79 %
440 440 5 451 000 Kč Navýšení 5 822 500 Kč 4 459 750 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 791 600 Kč 791 600 Kč 100 %
808 808 11 135 000 Kč Navýšení 14 266 300 Kč 11 482 550 Kč 80 %
440 440 11 135 000 Kč Navýšení 13 100 000 Kč 10 316 250 Kč 79 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 166 300 Kč 1 166 300 Kč 100 %
80938000209 ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 24 000 000 Kč Navýšení 44 382 400 Kč 24 437 477 Kč 55 %
418 418 24 000 000 Kč Navýšení 44 382 400 Kč 24 437 477 Kč 55 %
81011000059 ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 4 000 000 Kč Pokles 987 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 4 000 000 Kč Pokles 987 500 Kč 0 Kč 0 %
812 812 6 432 000 Kč Navýšení 7 828 600 Kč 6 220 600 Kč 79 %
440 440 6 432 000 Kč Navýšení 6 783 000 Kč 5 175 000 Kč 76 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 045 600 Kč 1 045 600 Kč 100 %
81231000097 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 4 200 000 Kč Navýšení 6 692 600 Kč 6 659 706 Kč 100 %
418 418 4 200 000 Kč Navýšení 6 692 600 Kč 6 659 706 Kč 100 %
814 814 7 173 000 Kč Navýšení 8 621 300 Kč 6 828 050 Kč 79 %
440 440 7 173 000 Kč Navýšení 7 705 000 Kč 5 911 750 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 916 300 Kč 916 300 Kč 100 %
815 815 5 765 000 Kč Navýšení 8 887 700 Kč 7 446 450 Kč 84 %
440 440 5 765 000 Kč Navýšení 7 764 500 Kč 6 323 250 Kč 81 %
440 440 0 Kč Navýšení 823 200 Kč 823 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 300 000 Kč 100 %
816 816 13 998 000 Kč Navýšení 16 601 900 Kč 13 102 400 Kč 79 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 11 170 500 Kč 76 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 931 900 Kč 1 931 900 Kč 100 %
863 863 6 222 000 Kč Navýšení 7 449 300 Kč 5 893 800 Kč 79 %
440 440 6 222 000 Kč Navýšení 6 600 500 Kč 5 045 000 Kč 76 %
440 440 0 Kč Navýšení 848 800 Kč 848 800 Kč 100 %
871 871 6 023 000 Kč Navýšení 7 330 200 Kč 5 824 450 Kč 79 %
440 440 6 023 000 Kč Navýšení 6 458 500 Kč 4 952 750 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 871 700 Kč 871 700 Kč 100 %
3117 První stupeň základních škol 2 069 000 Kč Navýšení 2 757 900 Kč 2 240 650 Kč 81 %
813 813 2 069 000 Kč Navýšení 2 757 900 Kč 2 240 650 Kč 81 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 282 000 Kč 1 764 750 Kč 77 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 900 Kč 375 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 172 500 Kč 1 102 500 Kč 94 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 1 172 500 Kč 1 102 500 Kč 94 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 876 500 Kč 93 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 450 000 Kč Navýšení 5 649 400 Kč 585 316 Kč 10 %
140007 140007 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 1 573 300 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 225 400 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 256 100 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 91 800 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 466 000 Kč 246 116 Kč 10 %
426 426 0 Kč Navýšení 232 800 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 137 400 Kč 137 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 43 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 34 600 Kč 18 150 Kč 52 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 002 400 Kč 75 566 Kč 4 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 240 600 Kč 22 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 240 600 Kč 22 %
340000 340000 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 450 000 Kč Pokles 336 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 350 000 Kč Pokles 336 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 278 000 Kč 278 000 Kč 275 465 Kč 99 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
370008 370008 8 000 Kč 8 000 Kč 5 465 Kč 68 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 925 000 Kč Pokles 4 915 000 Kč 2 116 721 Kč 43 %
150000 Odbor územního rozvoje 575 000 Kč Pokles 565 000 Kč 226 721 Kč 40 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 73 000 Kč 100 %
615 615 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 1 890 000 Kč 45 %
634 634 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 1 890 000 Kč 45 %
370008 370008 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 540 000 Kč Pokles 2 530 500 Kč 650 615 Kč 26 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 2 540 000 Kč Pokles 2 530 500 Kč 650 615 Kč 26 %
634 634 900 000 Kč 900 000 Kč 489 700 Kč 54 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 123 315 Kč 10 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč Pokles 160 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 7 600 Kč 15 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 159 000 Kč 4 159 000 Kč 824 743 Kč 20 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
618 618 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
634 634 0 Kč Navýšení 795 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 355 000 Kč Navýšení 461 300 Kč 166 730 Kč 36 %
150000 Odbor územního rozvoje 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 250 000 Kč Navýšení 356 300 Kč 166 730 Kč 47 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 600 Kč 61 100 Kč 61 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 240 000 Kč 7 240 000 Kč 3 102 707 Kč 43 %
340000 340000 7 240 000 Kč 7 240 000 Kč 3 102 707 Kč 43 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 74 240 Kč 19 %
634 634 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 3 028 467 Kč 44 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 600 000 Kč Pokles 3 354 300 Kč 2 458 000 Kč 73 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 3 600 000 Kč Pokles 3 354 300 Kč 2 458 000 Kč 73 %
634 634 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 277 000 Kč 93 %
634 634 3 600 000 Kč Pokles 772 300 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
634 634 0 Kč Navýšení 214 000 Kč 165 000 Kč 77 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 9 395 000 Kč Navýšení 10 414 500 Kč 2 093 435 Kč 20 %
340000 340000 1 850 000 Kč Pokles 1 744 500 Kč 438 457 Kč 25 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 231 368 Kč 58 %
634 634 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 200 000 Kč 69 %
634 634 1 250 000 Kč Pokles 853 800 Kč 7 089 Kč 1 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 425 000 Kč Navýšení 1 550 000 Kč 1 169 000 Kč 75 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 550 000 Kč 299 000 Kč 54 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 3 280 000 Kč 3 280 000 Kč 296 261 Kč 9 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 13 000 Kč 26 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 8 500 Kč 5 %
634 634 2 620 000 Kč Pokles 2 570 000 Kč 274 761 Kč 11 %
370000 370000 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 62 343 Kč 4 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 1 843 Kč 1 %
637 637 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 500 000 Kč 500 000 Kč 60 500 Kč 12 %
637 637 150 000 Kč Pokles 135 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 410 000 Kč 410 000 Kč 3 500 Kč 1 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 200 000 Kč 200 000 Kč 2 500 Kč 1 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 1 000 Kč 1 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 300 000 Kč 300 000 Kč 15 000 Kč 5 %
641 641 300 000 Kč Pokles 285 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
80001 80001 630 000 Kč 630 000 Kč 108 874 Kč 17 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 99 375 Kč 18 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 3 999 Kč 40 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 4 193 000 Kč Navýšení 6 479 600 Kč 353 728 Kč 5 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
410086 Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 0 Kč 0 %
80438000000 Rekonstrukce skateparku Butovická 500 000 Kč Navýšení 2 786 600 Kč 85 000 Kč 3 %
418 418 500 000 Kč Navýšení 2 786 600 Kč 85 000 Kč 3 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 680 000 Kč Navýšení 7 743 800 Kč 1 388 010 Kč 18 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
415 415 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 3 680 000 Kč Navýšení 5 094 000 Kč 1 360 263 Kč 27 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 200 000 Kč Pokles 165 100 Kč 155 000 Kč 94 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 36 300 Kč 57 %
434 434 100 000 Kč Pokles 45 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 250 000 Kč Navýšení 4 599 800 Kč 1 079 113 Kč 23 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 2 622 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 622 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 25 450 000 Kč Navýšení 26 460 000 Kč 4 943 755 Kč 19 %
180002 Obnova a rekonstrukce hřišť 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 1 000 000 Kč Navýšení 1 010 000 Kč 103 290 Kč 10 %
440 440 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 103 290 Kč 10 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 11 750 000 Kč 11 750 000 Kč 4 832 600 Kč 41 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 97 671 Kč 49 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 268 692 Kč 22 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 4 336 971 Kč 48 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 83 517 Kč 56 %
410004 Nákup inv. herních prvků vč. montáže na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80901000000 PD Hřiště Hlubočepy 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 7 865 Kč 0 %
418 418 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 7 865 Kč 0 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 9 500 000 Kč Pokles 9 303 400 Kč 5 960 570 Kč 64 %
130228 Sportovní zařízení - průzkumy, studie 1 000 000 Kč Pokles 713 400 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč Pokles 713 400 Kč 0 Kč 0 %
180012 Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 20 570 Kč 1 %
418 418 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 20 570 Kč 1 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 6 500 000 Kč 6 500 000 Kč 5 850 000 Kč 90 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
434 434 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
434 434 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
434 434 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 30 000 Kč 38 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 905 000 Kč 3 305 000 Kč 85 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 592 000 Kč Pokles 492 000 Kč 255 000 Kč 52 %
390000 390000 592 000 Kč Pokles 492 000 Kč 255 000 Kč 52 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 75 000 Kč 25 %
539 539 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 115 212 000 Kč Navýšení 128 721 500 Kč 52 017 833 Kč 40 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 000 Kč Navýšení 124 300 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 120 400 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 400 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
130025 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 1 000 000 Kč Pokles 393 300 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 393 300 Kč 0 Kč 0 %
130118 Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130134 Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130151 Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
818 818 1 200 000 Kč Pokles 838 000 Kč 837 511 Kč 100 %
130178 Poštovka DPS 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 202 267 Kč 24 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 202 267 Kč 24 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 5 000 000 Kč Navýšení 7 600 000 Kč 150 040 Kč 2 %
818 818 5 000 000 Kč Navýšení 7 600 000 Kč 150 040 Kč 2 %
130186 Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 4 857 192 Kč 97 %
813 813 0 Kč Navýšení 5 000 000 Kč 4 857 192 Kč 97 %
818 818 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
180000 Odbor přípravy realizace investic 12 000 000 Kč Navýšení 15 689 700 Kč 6 098 563 Kč 39 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 4 788 900 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 6 077 996 Kč 62 %
180017 Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 430000 4 010 000 Kč Pokles 3 428 000 Kč 485 200 Kč 14 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 2 918 000 Kč 484 000 Kč 17 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 498 800 Kč 0 Kč 0 %
843 843 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
80750000117 Raudnitzův dům 66 000 000 Kč Navýšení 67 648 200 Kč 37 189 614 Kč 55 %
818 818 66 000 000 Kč Navýšení 67 648 200 Kč 37 189 614 Kč 55 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 1 197 446 Kč 7 %
818 818 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 1 197 446 Kč 7 %
3613 Nebytové hospodářství 20 900 000 Kč Navýšení 23 840 400 Kč 2 721 642 Kč 11 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 750 000 Kč Pokles 1 545 400 Kč 67 150 Kč 4 %
813 813 50 000 Kč Pokles 48 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 700 000 Kč Pokles 517 400 Kč 25 828 Kč 5 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
130039 Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 1 000 000 Kč Pokles 418 900 Kč 114 950 Kč 27 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 418 900 Kč 114 950 Kč 27 %
130200 Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 1 500 000 Kč Navýšení 1 625 900 Kč 650 234 Kč 40 %
818 818 1 500 000 Kč Navýšení 1 625 900 Kč 650 234 Kč 40 %
130219 Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 3 500 000 Kč Navýšení 3 997 700 Kč 1 390 304 Kč 35 %
818 818 3 500 000 Kč Navýšení 3 997 700 Kč 1 390 304 Kč 35 %
130220 Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 499 004 Kč 34 %
818 818 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 499 004 Kč 34 %
180019 Výměna oken včetně slunolamů Poliklinika Barrandov 5 000 000 Kč Navýšení 7 500 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč Navýšení 7 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180020 Zateplení objektu Wassermannova 926/16 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180021 Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180022 Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
180024 Vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964 600 000 Kč Pokles 330 600 Kč 0 Kč 0 %
818 818 600 000 Kč Pokles 330 600 Kč 0 Kč 0 %
180025 Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové 1 000 000 Kč Navýšení 1 075 700 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč Navýšení 1 075 700 Kč 0 Kč 0 %
180037 180037 0 Kč Navýšení 214 200 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 214 200 Kč 0 Kč 0 %
430000 430000 0 Kč Navýšení 582 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 582 000 Kč 0 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč 300 000 Kč 121 910 Kč 41 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 300 000 Kč 300 000 Kč 121 910 Kč 41 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 121 910 Kč 41 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč 800 000 Kč 282 566 Kč 35 %
390000 390000 800 000 Kč 800 000 Kč 282 566 Kč 35 %
839 839 800 000 Kč 800 000 Kč 282 566 Kč 35 %
3635 Územní plánování 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 1 653 221 Kč 17 %
150000 Odbor územního rozvoje 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 1 653 221 Kč 17 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 65 000 Kč 68 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 1 469 641 Kč 17 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 118 580 Kč 13 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 850 000 Kč Pokles 1 845 000 Kč 1 184 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
340000 340000 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
934 934 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340008 340008 0 Kč Navýšení 993 000 Kč 0 Kč 0 %
934 934 0 Kč Navýšení 993 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 36 180 000 Kč Navýšení 38 960 800 Kč 21 258 856 Kč 55 %
100000 Odbor Kancelář městské části 90 000 Kč 90 000 Kč 8 868 Kč 10 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 6 368 Kč 32 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 250 000 Kč Navýšení 1 310 300 Kč 396 738 Kč 30 %
113 113 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
113 113 0 Kč Navýšení 60 300 Kč 45 209 Kč 75 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 109 698 Kč 22 %
130230 Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 007 930 Kč 78 %
818 818 940 000 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 007 930 Kč 78 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 411 684 Kč 28 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 411 684 Kč 28 %
180018 Vestavba bytového objektu Svornosti 5 000 000 Kč Pokles 1 644 800 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč Pokles 1 644 800 Kč 0 Kč 0 %
180023 Buďánka rekonstrukce objektu č. p. 136 1 000 000 Kč Pokles 785 800 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 785 800 Kč 0 Kč 0 %
81156000205 Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 15 000 000 Kč Navýšení 20 334 700 Kč 11 268 585 Kč 55 %
818 818 15 000 000 Kč Navýšení 20 334 700 Kč 11 268 585 Kč 55 %
81157000000 Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč 0 %
81158000000 Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
818 818 6 800 000 Kč Navýšení 7 395 200 Kč 7 165 052 Kč 97 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 834 602 Kč 73 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 834 602 Kč 73 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 834 602 Kč 73 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 753 588 Kč 22 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 753 588 Kč 22 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 150 040 Kč 15 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 603 548 Kč 24 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 122 190 800 Kč Navýšení 140 554 600 Kč 48 670 625 Kč 35 %
130212 Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 42 205 Kč 3 %
218 218 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 42 205 Kč 3 %
180003 Vybudování parku Na Pláni 1 660 000 Kč 1 660 000 Kč 1 052 700 Kč 63 %
218 218 1 660 000 Kč 1 660 000 Kč 1 052 700 Kč 63 %
180004 Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180005 Motolské rybníky a park Motolka 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 1 000 000 Kč Pokles 300 300 Kč 0 Kč 0 %
218 218 1 000 000 Kč Pokles 300 300 Kč 0 Kč 0 %
41 41 0 Kč 0 Kč -15 552 Kč - - - -
241 241 0 Kč 0 Kč -15 552 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 75 443 700 Kč Pokles 69 168 500 Kč 43 401 390 Kč 63 %
241 241 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 144 Kč 96 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 41 148 010 Kč 68 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 350 709 Kč 35 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 982 200 Kč 838 738 Kč 21 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 555 215 Kč 33 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 433 131 Kč 36 %
410001 Nákup městského mobiliáře 3 050 000 Kč 3 050 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 3 050 000 Kč 3 050 000 Kč 0 Kč 0 %
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410035 Participativní rozpočet 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 198 909 Kč 3 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 2 889 Kč 100 %
241 241 6 000 000 Kč Pokles 5 997 100 Kč 196 020 Kč 3 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 4 200 000 Kč Navýšení 4 456 200 Kč 710 855 Kč 16 %
218 218 4 200 000 Kč Navýšení 4 456 200 Kč 710 855 Kč 16 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 356 950 Kč 9 %
218 218 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 356 950 Kč 9 %
410084 Realizace parku v Remízku 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80506000000 Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 9 737 100 Kč Navýšení 10 997 200 Kč 974 462 Kč 9 %
241 241 9 737 100 Kč Navýšení 10 997 200 Kč 974 462 Kč 9 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 5 000 000 Kč Navýšení 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
81149000000 81149000000 0 Kč Navýšení 3 650 400 Kč 79 255 Kč 2 %
241 241 0 Kč Navýšení 3 650 400 Kč 79 255 Kč 2 %
81381000000 PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
81615000029 81615000029 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 1 869 450 Kč 23 %
218 218 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 1 869 450 Kč 23 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 640 000 Kč 640 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 2 400 000 Kč Navýšení 2 710 000 Kč 1 143 790 Kč 42 %
340000 340000 100 000 Kč 100 000 Kč 11 165 Kč 11 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 8 100 Kč 12 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 3 065 Kč 10 %
370008 370008 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 822 625 Kč 36 %
637 637 1 430 000 Kč 1 430 000 Kč 108 000 Kč 8 %
637 637 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 365 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 14 625 Kč 21 %
637 637 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 310 000 Kč 310 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 191 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 47 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 400 000 Kč Navýšení 745 000 Kč 97 638 Kč 13 %
390000 390000 400 000 Kč Navýšení 745 000 Kč 97 638 Kč 13 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 16 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 291 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 14 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 370 000 Kč Navýšení 501 900 Kč 96 374 Kč 19 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 65 375 Kč 6 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 65 375 Kč 6 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 65 375 Kč 6 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 8 600 000 Kč Pokles 8 245 300 Kč 17 000 Kč 0 %
130223 PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 500 000 Kč Pokles 353 300 Kč 0 Kč 0 %
518 518 500 000 Kč Pokles 353 300 Kč 0 Kč 0 %
180014 Na Hřebenkách - rekonstrukce zahrady včetně HP 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 400 000 Kč Pokles 192 000 Kč 17 000 Kč 9 %
539 539 290 000 Kč Pokles 172 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 110 000 Kč Pokles 3 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 43 934 000 Kč Navýšení 59 403 300 Kč 49 308 317 Kč 83 %
100 100 43 634 000 Kč Navýšení 58 958 300 Kč 49 163 317 Kč 83 %
539 539 43 634 000 Kč Pokles 40 530 600 Kč 30 735 639 Kč 76 %
539 539 0 Kč Navýšení 18 427 700 Kč 18 427 678 Kč 100 %
180016 Bydlení pro seniory Hlubočepy 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 53 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 4 300 000 Kč Navýšení 4 476 700 Kč 45 996 Kč 1 %
130197 Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 6 316 Kč 0 %
518 518 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 6 316 Kč 0 %
130224 PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 300 000 Kč Pokles 280 000 Kč 9 680 Kč 3 %
518 518 300 000 Kč Pokles 280 000 Kč 9 680 Kč 3 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 155 000 Kč 155 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 155 000 Kč 155 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
4376 Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 201 000 Kč 201 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 201 000 Kč 201 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 91 000 Kč 91 000 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Pokles 3 251 000 Kč 277 917 Kč 9 %
180038 180038 0 Kč Navýšení 120 700 Kč 0 Kč 0 %
518 518 0 Kč Navýšení 120 700 Kč 0 Kč 0 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 849 700 Kč 115 493 Kč 14 %
539 539 0 Kč 0 Kč 61 096 Kč - - - -
539 539 0 Kč 0 Kč 54 397 Kč - - - -
539 539 0 Kč Navýšení 849 700 Kč 0 Kč 0 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 239 300 Kč 180 814 Kč 76 %
537 537 0 Kč 0 Kč 180 814 Kč - - - -
537 537 0 Kč Navýšení 239 300 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 3 490 000 Kč Pokles 1 419 300 Kč -18 390 Kč -1 %
539 539 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč -57 133 Kč -29 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 270 000 Kč Pokles 240 000 Kč 49 000 Kč 20 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 489 300 Kč -50 257 Kč -10 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 2 290 000 Kč Navýšení 4 791 200 Kč 2 014 765 Kč 42 %
100000 Odbor Kancelář městské části 2 290 000 Kč Navýšení 4 163 700 Kč 1 827 365 Kč 44 %
710 710 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 500 000 Kč Pokles 460 000 Kč 115 602 Kč 25 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 1 933 700 Kč 1 133 625 Kč 59 %
710 710 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 180 000 Kč 578 138 Kč 49 %
757 757 0 Kč Navýšení 82 100 Kč 82 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 82 100 Kč 82 100 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 105 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 105 300 Kč 100 %
81435000000 81435000000 0 Kč Navýšení 440 100 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 440 100 Kč 0 Kč 0 %
5299 Ost.záležitosti civil.připravenosti na kriz.st. 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
370000 370000 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
737 737 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 11 553 000 Kč Pokles 10 993 000 Kč 1 429 717 Kč 13 %
100000 Odbor Kancelář městské části 6 430 000 Kč Pokles 6 350 000 Kč 1 228 971 Kč 19 %
710 710 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 56 500 Kč 8 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 3 710 000 Kč 3 710 000 Kč 1 116 571 Kč 30 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 7 500 Kč 6 %
710 710 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
100008 Pořízení detekčních samohasících protipožárních sk 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
100009 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
100010 Dohledový pult na recepci Štefánikova 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180015 Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
718 718 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 1 073 000 Kč Pokles 593 000 Kč 200 746 Kč 34 %
739 739 80 000 Kč Pokles 70 000 Kč 746 Kč 1 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
739 739 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 243 000 Kč Pokles 103 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 210 000 Kč Pokles 80 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 27 556 900 Kč Navýšení 27 701 400 Kč 16 890 846 Kč 61 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 460 448 Kč 40 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 460 448 Kč 42 %
240000 Odbor informatiky 50 000 Kč 50 000 Kč 29 317 Kč 59 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 29 317 Kč 59 %
260000 260000 26 090 000 Kč Navýšení 26 234 500 Kč 16 346 871 Kč 62 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 6 884 Kč 5 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 37 900 Kč 47 %
926 926 30 000 Kč 30 000 Kč 12 768 Kč 43 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 29 889 Kč 37 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 2 397 380 Kč 68 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 11 208 989 Kč 62 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 144 500 Kč 37 689 Kč 26 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 2 327 Kč 5 %
926 926 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 11 572 Kč 100 %
926 926 1 750 000 Kč Pokles 1 738 400 Kč 1 204 973 Kč 69 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 383 218 Kč 73 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 13 282 Kč 9 %
7 7 266 900 Kč 266 900 Kč 54 210 Kč 20 %
926 926 266 900 Kč 266 900 Kč 54 210 Kč 20 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 6 384 000 Kč 6 384 000 Kč 235 899 Kč 4 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 235 899 Kč 21 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 43 261 Kč 29 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 192 638 Kč 64 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 4 884 000 Kč 4 884 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 24 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 660 000 Kč 660 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 363 267 900 Kč Navýšení 387 828 200 Kč 201 292 301 Kč 52 %
0 0 0 Kč 0 Kč 454 375 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 454 375 Kč - - - -
100000 Odbor Kancelář městské části 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
910 910 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
100001 100001 2 720 000 Kč Pokles 654 300 Kč 654 178 Kč 100 %
910 910 2 420 000 Kč Pokles 600 400 Kč 600 333 Kč 100 %
910 910 300 000 Kč Pokles 53 900 Kč 53 845 Kč 100 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 14 638 000 Kč 14 638 000 Kč 1 355 451 Kč 9 %
913 913 160 000 Kč 160 000 Kč 58 077 Kč 36 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 159 625 Kč 12 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 237 Kč 12 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 1 098 Kč 10 %
913 913 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 1 137 858 Kč 9 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 16 057 Kč 64 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč -17 502 Kč -13 %
130075 Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 5 500 000 Kč Navýšení 11 901 100 Kč 11 052 840 Kč 93 %
918 918 5 500 000 Kč Navýšení 11 901 100 Kč 11 052 840 Kč 93 %
130150 Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130213 PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 107 690 Kč 7 %
918 918 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 107 690 Kč 7 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 653 500 Kč 29 065 Kč 4 %
924 924 0 Kč Navýšení 39 300 Kč 29 065 Kč 74 %
926 926 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 230 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 218 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 51 600 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 12 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 35 521 400 Kč Navýšení 35 611 400 Kč 16 589 919 Kč 47 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 13 805 Kč 28 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 9 221 Kč 42 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 338 533 Kč 48 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 2 108 669 Kč 59 %
916 916 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 232 282 Kč 48 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 116 645 Kč 42 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 81 931 Kč 16 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 211 800 Kč 8 657 206 Kč 57 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 597 939 Kč 26 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 215 215 Kč 57 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 318 604 Kč 34 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 0 Kč Navýšení 800 Kč 782 Kč 98 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 515 821 Kč 16 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 3 579 Kč 24 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 380 072 Kč 17 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 440 287 Kč 50 %
160005 Stavební úpravy budov MČ 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
160007 Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
160009 Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
160012 Nákup kancelářské techniky 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %
916 916 200 000 Kč 200 000 Kč 117 608 Kč 59 %
170002 170002 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
917 917 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
180000 Odbor přípravy realizace investic 4 500 000 Kč Navýšení 5 999 200 Kč 5 998 902 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 300 000 Kč Pokles 95 500 Kč 0 Kč 0 %
918 918 300 000 Kč Pokles 95 500 Kč 0 Kč 0 %
180026 Výměna požárních ústředen systému 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180027 Rekonstrukce systémové kabeláže 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180028 Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180029 Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180030 Instalace nových zábran 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180031 Zbudování záložního energetického zdroje 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180032 PD krytu CO Motol 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
180033 Vybudování chlazení 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 39 325 Kč 1 %
918 918 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 39 325 Kč 1 %
240000 Odbor informatiky 29 167 500 Kč Navýšení 29 473 500 Kč 13 706 853 Kč 47 %
924 924 2 600 000 Kč Navýšení 2 708 000 Kč 667 574 Kč 25 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 12 842 Kč 11 %
924 924 11 873 800 Kč 11 873 800 Kč 6 315 062 Kč 53 %
924 924 690 700 Kč Navýšení 870 100 Kč 672 108 Kč 77 %
924 924 2 200 000 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 757 159 Kč 32 %
924 924 260 000 Kč 260 000 Kč 22 675 Kč 9 %
924 924 9 230 700 Kč Pokles 9 049 300 Kč 3 985 180 Kč 44 %
924 924 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 592 300 Kč 1 592 300 Kč 1 274 251 Kč 80 %
240004 Licence 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 343 882 Kč 17 %
924 924 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 343 882 Kč 17 %
240019 Programové vybavení 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240022 Úprava sítě - Štefánikova 21 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240023 HW pro digitalizaci stavebního úřadu 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
937 937 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
260000 260000 230 920 000 Kč Navýšení 244 786 100 Kč 141 277 291 Kč 58 %
926 926 158 500 000 Kč Navýšení 169 128 000 Kč 97 664 412 Kč 58 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 425 Kč 95 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 22 712 Kč 28 %
926 926 850 000 Kč 850 000 Kč 360 106 Kč 42 %
926 926 800 000 Kč Pokles 703 600 Kč 434 063 Kč 62 %
926 926 41 100 000 Kč Navýšení 43 738 000 Kč 25 612 291 Kč 59 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
926 926 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 201 500 Kč 41 %
926 926 7 000 000 Kč Pokles 6 876 900 Kč 5 119 424 Kč 74 %
926 926 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 309 650 Kč 56 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 90 300 Kč 30 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
926 926 150 000 Kč Navýšení 286 000 Kč 21 832 Kč 8 %
926 926 14 950 000 Kč Navýšení 15 907 000 Kč 9 341 082 Kč 59 %
926 926 1 800 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 877 703 Kč 44 %
926 926 2 300 000 Kč Navýšení 2 421 900 Kč 564 677 Kč 23 %
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 471 573 Kč 52 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 10 750 Kč 11 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 10 306 Kč 9 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 720 000 Kč 156 072 Kč 22 %
926 926 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 136 730 Kč 26 %
926 926 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 19 342 Kč 10 %
260002 260002 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 373 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 77 000 Kč 0 Kč 0 %
260003 260003 0 Kč Navýšení 2 065 700 Kč 491 427 Kč 24 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 819 600 Kč 387 806 Kč 21 %
926 926 0 Kč Navýšení 246 100 Kč 103 622 Kč 42 %
370000 370000 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 300 000 Kč 300 000 Kč 25 000 Kč 8 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 200 000 Kč 200 000 Kč 25 000 Kč 12 %
370002 370002 6 400 000 Kč Pokles 6 349 300 Kč 2 566 319 Kč 40 %
937 937 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 965 Kč 99 %
937 937 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 2 450 159 Kč 52 %
937 937 1 700 000 Kč Pokles 1 646 300 Kč 113 196 Kč 7 %
7 7 9 991 000 Kč Navýšení 10 747 100 Kč 6 134 500 Kč 57 %
926 926 3 848 500 Kč Navýšení 4 385 600 Kč 2 635 828 Kč 60 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 5 662 500 Kč Navýšení 5 881 500 Kč 3 498 672 Kč 59 %
90000 90000 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 885 000 Kč Navýšení 1 991 700 Kč 52 600 Kč 3 %
340008 340008 1 885 000 Kč 1 885 000 Kč 52 600 Kč 3 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 2 600 Kč 1 %
634 634 710 000 Kč 710 000 Kč 50 000 Kč 7 %
634 634 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 0 Kč 0 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 257 000 Kč Navýšení 259 100 Kč 178 871 Kč 69 %
0 0 0 Kč 0 Kč 1 420 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 1 420 Kč - - - -
90000 90000 257 000 Kč Navýšení 259 100 Kč 177 451 Kč 68 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 3 866 Kč 184 %
1009 1009 257 000 Kč 257 000 Kč 173 585 Kč 68 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 450 000 Kč 450 000 Kč 179 501 Kč 40 %
100000 Odbor Kancelář městské části 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 2 328 100 Kč 7 353 474 Kč 316 %
0 0 0 Kč 0 Kč 4 468 513 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 155 970 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 3 165 713 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 1 136 640 Kč - - - -
1016 1016 0 Kč 0 Kč 10 190 Kč - - - -
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15003000000 15003000000 0 Kč 0 Kč 91 328 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 91 328 Kč - - - -
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -