Pohled přes paragrafy 2021

Příjmy

Paragraf Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Příjmy 0 Kč Navýšení 37 046 000 Kč 17 202 896 Kč 46 %
Daňové příjmy 107 321 000 Kč 107 321 000 Kč 10 160 629 Kč 9 %
Nedaňové příjmy 27 459 000 Kč Navýšení 28 232 400 Kč 18 351 996 Kč 65 %
Přijaté dotace 583 644 900 Kč Navýšení 608 576 700 Kč 224 063 562 Kč 37 %
Celkem 718 424 900 Kč Navýšení 781 176 100 Kč 269 779 084 Kč 35 %


Výdaje

Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 200 000 Kč 200 000 Kč 14 900 Kč 7 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 14 900 Kč 7 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 14 900 Kč 7 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
2212 Silnice 21 246 000 Kč Navýšení 21 266 800 Kč 208 435 Kč 1 %
130133 Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
318 318 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
130216 Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
318 318 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
150000 Odbor územního rozvoje 5 596 000 Kč Pokles 5 581 000 Kč 208 435 Kč 4 %
315 315 4 596 000 Kč 4 596 000 Kč 179 564 Kč 4 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 985 000 Kč 28 871 Kč 3 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000 Kč Navýšení 644 200 Kč 494 160 Kč 77 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč Navýšení 629 200 Kč 479 160 Kč 76 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 479 160 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 812 300 Kč Navýšení 1 759 700 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 88 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 683 500 Kč Navýšení 1 413 500 Kč 0 Kč 0 %
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
310000 310000 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
3111 Předškolní zařízení 49 527 100 Kč Pokles 43 601 100 Kč 12 909 701 Kč 30 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 10 000 000 Kč Pokles 544 600 Kč 0 Kč 0 %
418 418 10 000 000 Kč Pokles 544 600 Kč 0 Kč 0 %
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180001 Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 1 165 000 Kč 1 165 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 165 000 Kč 1 165 000 Kč 0 Kč 0 %
180007 SEN MŠ Beníškové 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180008 SEN MŠ Nám. 14. října 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180013 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 0 Kč 0 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 244 919 Kč 82 %
440 440 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
440 440 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 0 Kč 0 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 0 Kč 0 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
400000 Odbor školství 9 905 000 Kč Pokles 6 668 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 900 000 Kč Pokles 2 143 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 855 000 Kč 855 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 3 570 000 Kč 0 Kč 0 %
400021 Rekonstrukce školního hřiště MŠ Beníškové 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
400022 Rekonstrukce školního hřiště MŠ Lohniského 830 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
400023 Rekonstrukce školního hřiště MŠ U Železničního mostu 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 2 500 000 Kč Navýšení 3 115 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 500 000 Kč Navýšení 3 115 000 Kč 0 Kč 0 %
865 865 1 215 000 Kč Navýšení 1 395 500 Kč 690 950 Kč 50 %
440 440 1 215 000 Kč Navýšení 1 395 500 Kč 690 950 Kč 50 %
866 866 1 120 000 Kč Navýšení 1 780 500 Kč 1 128 000 Kč 63 %
440 440 1 120 000 Kč Navýšení 1 300 500 Kč 648 000 Kč 50 %
440 440 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
867 867 1 000 000 Kč Navýšení 1 180 500 Kč 598 000 Kč 51 %
440 440 1 000 000 Kč Navýšení 1 180 500 Kč 598 000 Kč 51 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 1 430 500 Kč 703 000 Kč 49 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 430 500 Kč 703 000 Kč 49 %
873 873 1 290 000 Kč Navýšení 1 470 500 Kč 719 700 Kč 49 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 470 500 Kč 719 700 Kč 49 %
874 874 3 301 200 Kč Navýšení 3 491 700 Kč 1 558 500 Kč 45 %
440 440 3 301 200 Kč Navýšení 3 491 700 Kč 1 558 500 Kč 45 %
875 875 1 394 000 Kč Navýšení 1 984 500 Kč 1 176 400 Kč 59 %
440 440 1 394 000 Kč Navýšení 1 874 500 Kč 1 066 400 Kč 57 %
440 440 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
876 876 1 711 900 Kč Navýšení 1 892 400 Kč 894 575 Kč 47 %
440 440 1 711 900 Kč Navýšení 1 892 400 Kč 894 575 Kč 47 %
877 877 1 434 000 Kč Navýšení 1 614 500 Kč 778 900 Kč 48 %
440 440 1 434 000 Kč Navýšení 1 614 500 Kč 778 900 Kč 48 %
878 878 1 052 000 Kč Navýšení 1 232 500 Kč 619 250 Kč 50 %
440 440 1 052 000 Kč Navýšení 1 232 500 Kč 619 250 Kč 50 %
879 879 3 073 000 Kč Navýšení 3 253 500 Kč 1 462 200 Kč 45 %
440 440 3 073 000 Kč Navýšení 3 253 500 Kč 1 462 200 Kč 45 %
880 880 1 290 000 Kč Navýšení 1 470 500 Kč 719 700 Kč 49 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 470 500 Kč 719 700 Kč 49 %
882 882 1 226 000 Kč Navýšení 1 406 500 Kč 692 000 Kč 49 %
440 440 1 226 000 Kč Navýšení 1 406 500 Kč 692 000 Kč 49 %
3113 Základní školy 182 972 800 Kč Navýšení 229 306 700 Kč 65 396 149 Kč 29 %
130096 ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 2 000 000 Kč Navýšení 2 246 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč Navýšení 2 246 500 Kč 0 Kč 0 %
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130225 ZŠ Smíchov - přístavba dílen 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130226 ZŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
130227 Výdaje na průzkumy, studie - školství 2 000 000 Kč Pokles 1 673 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 1 673 500 Kč 0 Kč 0 %
130229 ZŠ Smíchov CITY 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 4 800 Kč 0 %
418 418 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 4 800 Kč 0 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 0 Kč 0 %
1548 1548 2 956 000 Kč Navýšení 3 136 500 Kč 1 413 000 Kč 45 %
440 440 2 956 000 Kč Navýšení 3 136 500 Kč 1 413 000 Kč 45 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 1 438 800 Kč Navýšení 1 680 500 Kč 1 214 405 Kč 72 %
418 418 200 000 Kč Pokles 185 300 Kč 83 490 Kč 45 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 53 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 1 241 700 Kč 1 130 915 Kč 91 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180009 Stavební úpravy areálu FZŠ V Remízku 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180010 FZŠ V Remízku rekonstrukce elketroinstalace 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180011 MŠ Radlická - vybudování dětského hřiště 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
236 236 3 895 000 Kč Navýšení 4 256 000 Kč 1 986 000 Kč 47 %
440 440 3 895 000 Kč Navýšení 4 256 000 Kč 1 986 000 Kč 47 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 333 100 Kč 25 000 Kč 8 %
437 437 0 Kč 0 Kč 25 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 22 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 600 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 0 Kč 0 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 17 139 600 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 17 121 600 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 853 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 853 600 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 33 150 000 Kč Pokles 28 013 000 Kč 283 116 Kč 1 %
440 440 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 10 685 000 Kč Pokles 6 894 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 264 966 Kč 12 %
440 440 250 000 Kč 250 000 Kč 18 150 Kč 7 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 453 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 16 575 000 Kč 16 575 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
400024 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a MŠ Barrandov 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
756 756 5 263 000 Kč Navýšení 5 499 500 Kč 2 375 050 Kč 43 %
440 440 5 263 000 Kč Navýšení 5 443 500 Kč 2 375 050 Kč 44 %
440 440 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 0 Kč 0 %
757 757 12 671 000 Kč Navýšení 13 099 300 Kč 5 647 700 Kč 43 %
440 440 12 671 000 Kč Navýšení 13 032 000 Kč 5 647 700 Kč 43 %
440 440 0 Kč Navýšení 67 300 Kč 0 Kč 0 %
807 807 5 451 000 Kč Navýšení 5 872 000 Kč 2 638 050 Kč 45 %
440 440 5 451 000 Kč Navýšení 5 812 000 Kč 2 638 050 Kč 45 %
440 440 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
808 808 11 135 000 Kč Navýšení 11 615 000 Kč 5 002 250 Kč 43 %
440 440 11 135 000 Kč Navýšení 11 615 000 Kč 5 002 250 Kč 43 %
80938000209 ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 24 000 000 Kč Navýšení 45 888 400 Kč 15 118 875 Kč 33 %
418 418 24 000 000 Kč Navýšení 45 888 400 Kč 15 118 875 Kč 33 %
81011000059 ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 4 000 000 Kč Navýšení 4 754 100 Kč 0 Kč 0 %
418 418 4 000 000 Kč Navýšení 4 754 100 Kč 0 Kč 0 %
812 812 6 432 000 Kč Navýšení 6 667 900 Kč 2 864 700 Kč 43 %
440 440 6 432 000 Kč Navýšení 6 612 500 Kč 2 864 700 Kč 43 %
440 440 0 Kč Navýšení 55 400 Kč 0 Kč 0 %
81231000097 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 4 200 000 Kč Navýšení 6 692 600 Kč 6 544 376 Kč 98 %
418 418 4 200 000 Kč Navýšení 6 692 600 Kč 6 544 376 Kč 98 %
814 814 7 173 000 Kč Navýšení 7 534 000 Kč 3 352 700 Kč 45 %
440 440 7 173 000 Kč Navýšení 7 534 000 Kč 3 352 700 Kč 45 %
815 815 5 765 000 Kč Navýšení 5 945 500 Kč 2 583 450 Kč 43 %
440 440 5 765 000 Kč Navýšení 5 945 500 Kč 2 583 450 Kč 43 %
816 816 13 998 000 Kč Navýšení 14 471 800 Kč 6 198 500 Kč 43 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 14 389 000 Kč 6 198 500 Kč 43 %
440 440 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 0 Kč 0 %
863 863 6 222 000 Kč Navýšení 6 650 800 Kč 2 955 550 Kč 44 %
440 440 6 222 000 Kč Navýšení 6 583 000 Kč 2 955 550 Kč 45 %
440 440 0 Kč Navýšení 67 800 Kč 0 Kč 0 %
871 871 6 023 000 Kč Navýšení 6 448 800 Kč 2 872 250 Kč 45 %
440 440 6 023 000 Kč Navýšení 6 384 000 Kč 2 872 250 Kč 45 %
440 440 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 0 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 2 069 000 Kč Navýšení 2 264 500 Kč 1 043 900 Kč 46 %
813 813 2 069 000 Kč Navýšení 2 264 500 Kč 1 043 900 Kč 46 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 264 500 Kč 1 043 900 Kč 46 %
3149 Ost.zařízení souv.s výchovou a vzd.mládeže 0 Kč Navýšení 1 172 500 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 1 172 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 0 Kč 0 %
3291 Mez.spolupráce ve vzdělávání 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 450 000 Kč Navýšení 1 624 800 Kč 19 566 Kč 1 %
140007 140007 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 450 000 Kč 450 000 Kč 19 566 Kč 4 %
440 440 350 000 Kč 350 000 Kč 19 566 Kč 6 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
3314 Činnosti knihovnické 278 000 Kč 278 000 Kč 270 000 Kč 97 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
370008 370008 8 000 Kč 8 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 925 000 Kč 4 925 000 Kč 1 098 721 Kč 22 %
150000 Odbor územního rozvoje 575 000 Kč 575 000 Kč 153 721 Kč 27 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 410 000 Kč 410 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 945 000 Kč 22 %
634 634 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 945 000 Kč 22 %
370008 370008 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 540 000 Kč 2 540 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 2 540 000 Kč 2 540 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 159 000 Kč 4 159 000 Kč 0 Kč 0 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
618 618 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 355 000 Kč Navýšení 421 800 Kč 105 630 Kč 25 %
150000 Odbor územního rozvoje 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 250 000 Kč Navýšení 316 800 Kč 105 630 Kč 33 %
634 634 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 240 000 Kč 7 240 000 Kč 1 211 724 Kč 17 %
340000 340000 7 240 000 Kč 7 240 000 Kč 1 211 724 Kč 17 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 12 100 Kč 3 %
634 634 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 1 199 624 Kč 18 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 3 600 000 Kč Pokles 3 594 300 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 3 600 000 Kč Pokles 3 594 300 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 600 000 Kč Pokles 3 554 300 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 9 395 000 Kč 9 395 000 Kč 48 000 Kč 1 %
340000 340000 1 850 000 Kč 1 850 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 250 000 Kč 1 250 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 425 000 Kč 1 425 000 Kč 35 000 Kč 2 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 540 000 Kč 35 000 Kč 6 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 445 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 3 280 000 Kč 3 280 000 Kč 13 000 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 13 000 Kč 26 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 2 620 000 Kč Pokles 2 570 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 410 000 Kč 410 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 80001 630 000 Kč 630 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 4 193 000 Kč Navýšení 6 693 000 Kč 261 468 Kč 4 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 261 468 Kč 17 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 261 468 Kč 17 %
410086 Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 0 Kč 0 %
80438000000 Rekonstrukce skateparku Butovická 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 680 000 Kč 3 680 000 Kč 164 047 Kč 4 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 3 680 000 Kč Pokles 3 662 200 Kč 146 300 Kč 4 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 36 300 Kč 36 300 Kč 100 %
434 434 200 000 Kč Pokles 190 000 Kč 100 000 Kč 53 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 3 250 000 Kč Pokles 3 195 900 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 25 450 000 Kč Navýšení 26 450 000 Kč 890 579 Kč 3 %
180002 Obnova a rekonstrukce hřišť 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 11 750 000 Kč 11 750 000 Kč 890 579 Kč 8 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 23 650 Kč 12 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 65 136 Kč 5 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 726 386 Kč 8 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 75 407 Kč 50 %
410004 Nákup inv. herních prvků vč. montáže na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
80901000000 PD Hřiště Hlubočepy 2 200 000 Kč Navýšení 3 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 200 000 Kč Navýšení 3 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 9 500 000 Kč Navýšení 9 590 000 Kč 0 Kč 0 %
130228 Sportovní zařízení - průzkumy, studie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180012 Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 6 500 000 Kč 6 500 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 0 Kč 0 %
3541 Prevence před drogami,alkoholem a j.návyk.látkami 592 000 Kč Pokles 492 000 Kč 180 000 Kč 37 %
390000 390000 592 000 Kč Pokles 492 000 Kč 180 000 Kč 37 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 115 212 000 Kč Navýšení 121 112 800 Kč 21 132 091 Kč 17 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
130025 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130118 Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130134 Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130151 Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 837 511 Kč 70 %
818 818 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 837 511 Kč 70 %
130178 Poštovka DPS 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 150 040 Kč 3 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 150 040 Kč 3 %
130186 Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 2 825 361 Kč 57 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 2 825 361 Kč 57 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 12 000 000 Kč Pokles 10 900 800 Kč 1 905 675 Kč 17 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 1 885 108 Kč 19 %
180017 Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 430000 4 010 000 Kč 4 010 000 Kč 243 200 Kč 6 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 3 881 600 Kč 242 000 Kč 6 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 117 200 Kč 0 Kč 0 %
843 843 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
80750000117 Raudnitzův dům 66 000 000 Kč 66 000 000 Kč 14 982 906 Kč 23 %
818 818 66 000 000 Kč 66 000 000 Kč 14 982 906 Kč 23 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 187 399 Kč 1 %
818 818 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 187 399 Kč 1 %
3613 Nebytové hospodářství 20 900 000 Kč Pokles 20 444 800 Kč 38 253 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 33 413 Kč 2 %
813 813 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 700 000 Kč 700 000 Kč 5 873 Kč 1 %
813 813 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 27 540 Kč 3 %
130039 Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 1 000 000 Kč Pokles 418 900 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 418 900 Kč 0 Kč 0 %
130200 Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 1 500 000 Kč Navýšení 1 625 900 Kč 4 840 Kč 0 %
818 818 1 500 000 Kč Navýšení 1 625 900 Kč 4 840 Kč 0 %
130219 Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130220 Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 0 Kč 0 %
180019 Výměna oken včetně slunolamů Poliklinika Barrandov 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180020 Zateplení objektu Wassermannova 926/16 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180021 Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180022 Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
180024 Vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
180025 Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč 300 000 Kč 68 293 Kč 23 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 300 000 Kč 300 000 Kč 68 293 Kč 23 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 68 293 Kč 23 %
3632 Pohřebnictví 800 000 Kč 800 000 Kč 202 056 Kč 25 %
390000 390000 800 000 Kč 800 000 Kč 202 056 Kč 25 %
839 839 800 000 Kč 800 000 Kč 202 056 Kč 25 %
3635 Územní plánování 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 673 740 Kč 7 %
150000 Odbor územního rozvoje 9 793 000 Kč 9 793 000 Kč 673 740 Kč 7 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 673 740 Kč 8 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 0 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 850 000 Kč Pokles 1 843 000 Kč 0 Kč 0 %
340000 340000 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
934 934 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340008 340008 0 Kč Navýšení 993 000 Kč 0 Kč 0 %
934 934 0 Kč Navýšení 993 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 36 180 000 Kč Navýšení 40 717 700 Kč 5 298 710 Kč 13 %
100000 Odbor Kancelář městské části 90 000 Kč 90 000 Kč 3 710 Kč 4 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 1 210 Kč 6 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 250 000 Kč 1 250 000 Kč 240 498 Kč 19 %
113 113 245 000 Kč 245 000 Kč 169 423 Kč 69 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 71 075 Kč 14 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130230 Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 940 000 Kč 940 000 Kč 47 190 Kč 5 %
818 818 940 000 Kč 940 000 Kč 47 190 Kč 5 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 320 973 Kč 6 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 320 973 Kč 6 %
180018 Vestavba bytového objektu Svornosti 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180023 Buďánka rekonstrukce objektu č. p. 136 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
81156000205 Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 15 000 000 Kč Navýšení 16 800 000 Kč 2 768 553 Kč 16 %
818 818 15 000 000 Kč Navýšení 16 800 000 Kč 2 768 553 Kč 16 %
81157000000 Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 1 100 000 Kč Navýšení 1 382 500 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 100 000 Kč Navýšení 1 382 500 Kč 0 Kč 0 %
81158000000 Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 6 800 000 Kč Navýšení 9 255 200 Kč 1 917 786 Kč 21 %
818 818 6 800 000 Kč Navýšení 9 255 200 Kč 1 917 786 Kč 21 %
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 7 957 Kč 20 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 7 957 Kč 20 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 7 957 Kč 20 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 675 906 Kč 27 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 675 906 Kč 27 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 675 906 Kč 27 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 197 714 Kč 6 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 197 714 Kč 6 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 197 714 Kč 8 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 122 190 800 Kč Navýšení 156 355 400 Kč 14 679 987 Kč 9 %
130212 Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180003 Vybudování parku Na Pláni 1 660 000 Kč 1 660 000 Kč 332 750 Kč 20 %
218 218 1 660 000 Kč 1 660 000 Kč 332 750 Kč 20 %
180004 Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180005 Motolské rybníky a park Motolka 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 1 000 000 Kč Pokles 964 200 Kč 0 Kč 0 %
218 218 1 000 000 Kč Pokles 964 200 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 75 443 700 Kč Pokles 74 924 500 Kč 13 986 657 Kč 19 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 12 425 Kč 96 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 66 024 500 Kč 12 732 188 Kč 19 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 203 810 Kč 20 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 987 000 Kč 462 699 Kč 12 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 331 100 Kč 19 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 244 434 Kč 20 %
410001 Nákup městského mobiliáře 3 050 000 Kč 3 050 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 3 050 000 Kč 3 050 000 Kč 0 Kč 0 %
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410035 Participativní rozpočet 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 6 000 000 Kč Pokles 5 997 100 Kč 0 Kč 0 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 3 630 Kč 0 %
218 218 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 3 630 Kč 0 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 356 950 Kč 9 %
218 218 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 356 950 Kč 9 %
410084 Realizace parku v Remízku 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
80506000000 Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 9 737 100 Kč Navýšení 20 734 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 9 737 100 Kč Navýšení 20 734 300 Kč 0 Kč 0 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 5 000 000 Kč Navýšení 22 672 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 5 000 000 Kč Navýšení 22 672 000 Kč 0 Kč 0 %
81149000000 81149000000 0 Kč Navýšení 3 650 400 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 3 650 400 Kč 0 Kč 0 %
81381000000 PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 2 400 000 Kč Navýšení 4 800 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 400 000 Kč Navýšení 4 800 000 Kč 0 Kč 0 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 2 400 000 Kč Navýšení 2 710 000 Kč 0 Kč 0 %
340000 340000 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 430 000 Kč 1 430 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 310 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 0 Kč 0 %
4312 Odborné sociální poradenství 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 47 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 0 Kč 0 %
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 400 000 Kč 400 000 Kč 9 802 Kč 2 %
390000 390000 400 000 Kč 400 000 Kč 9 802 Kč 2 %
539 539 370 000 Kč 370 000 Kč 8 829 Kč 2 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 46 400 Kč 4 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 46 400 Kč 4 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 46 400 Kč 4 %
4344 Sociální rehabilitace 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 0 Kč 0 %
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 8 600 000 Kč Pokles 8 597 000 Kč 0 Kč 0 %
130223 PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180014 Na Hřebenkách - rekonstrukce zahrady včetně HP 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 400 000 Kč Pokles 397 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 290 000 Kč Pokles 287 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 43 934 000 Kč Navýšení 54 735 400 Kč 22 545 413 Kč 41 %
100 100 43 634 000 Kč Navýšení 54 290 400 Kč 22 545 413 Kč 42 %
539 539 43 634 000 Kč Pokles 39 566 600 Kč 17 045 413 Kč 43 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 723 800 Kč 5 500 000 Kč 37 %
180016 Bydlení pro seniory Hlubočepy 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 0 Kč 0 %
4352 Tísňová péče 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 0 Kč 0 %
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 4 300 000 Kč Navýšení 4 330 000 Kč 0 Kč 0 %
130197 Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130224 PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 0 Kč Navýšení 155 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 155 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
4376 Sl. násl.péče, terapeut.komunity a kontakt.centra 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 0 Kč 0 %
4377 Sociálně terapeutické dílny 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
4378 Terénní programy 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 0 Kč 0 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 0 Kč Navýšení 201 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 201 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 91 000 Kč 0 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 490 000 Kč Pokles 3 119 000 Kč 16 540 Kč 1 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 869 500 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 869 500 Kč 0 Kč 0 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 219 500 Kč 0 Kč 0 %
537 537 0 Kč Navýšení 219 500 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 3 490 000 Kč Pokles 2 030 000 Kč 16 540 Kč 1 %
539 539 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 1 060 000 Kč 6 540 Kč 1 %
5213 Krizová opatření 2 290 000 Kč Navýšení 4 717 700 Kč 1 514 157 Kč 32 %
100000 Odbor Kancelář městské části 2 290 000 Kč Navýšení 4 090 200 Kč 1 388 657 Kč 34 %
710 710 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 500 000 Kč Pokles 360 000 Kč 50 369 Kč 14 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 1 860 200 Kč 760 150 Kč 41 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 180 000 Kč 578 138 Kč 49 %
757 757 0 Kč Navýšení 82 100 Kč 58 000 Kč 71 %
740 740 0 Kč Navýšení 82 100 Kč 58 000 Kč 71 %
808 808 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 67 500 Kč 64 %
740 740 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 67 500 Kč 64 %
81435000000 81435000000 0 Kč Navýšení 440 100 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 440 100 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 11 553 000 Kč Pokles 11 273 000 Kč 533 736 Kč 5 %
100000 Odbor Kancelář městské části 6 430 000 Kč Pokles 6 350 000 Kč 533 736 Kč 8 %
710 710 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 20 539 Kč 3 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 880 000 Kč Pokles 800 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 3 710 000 Kč 3 710 000 Kč 513 197 Kč 14 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
100008 Pořízení detekčních samohasících protipožárních sk 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
100009 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
100010 Dohledový pult na recepci Štefánikova 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180015 Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
718 718 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 1 073 000 Kč Pokles 873 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 243 000 Kč 243 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 210 000 Kč 210 000 Kč 0 Kč 0 %
6112 Zastupitelstva obcí 27 556 900 Kč 27 556 900 Kč 8 297 690 Kč 30 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 215 274 Kč 19 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 215 274 Kč 20 %
240000 Odbor informatiky 50 000 Kč 50 000 Kč 12 571 Kč 25 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 12 571 Kč 25 %
260000 260000 26 090 000 Kč 26 090 000 Kč 8 042 845 Kč 31 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 6 884 Kč 5 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 18 700 Kč 23 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 15 085 Kč 19 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 1 182 159 Kč 34 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 5 547 897 Kč 30 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 2 327 Kč 5 %
926 926 30 000 Kč 30 000 Kč 12 768 Kč 43 %
926 926 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 511 276 Kč 29 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 742 999 Kč 39 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 2 750 Kč 2 %
7 7 266 900 Kč 266 900 Kč 27 000 Kč 10 %
926 926 266 900 Kč 266 900 Kč 27 000 Kč 10 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 6 384 000 Kč 6 384 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 4 884 000 Kč 4 884 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 660 000 Kč 660 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 363 267 900 Kč Navýšení 372 574 300 Kč 99 904 415 Kč 27 %
0 0 0 Kč 0 Kč 282 404 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 282 404 Kč - - - -
100000 Odbor Kancelář městské části 370 000 Kč 370 000 Kč 86 600 Kč 23 %
910 910 370 000 Kč 370 000 Kč 86 600 Kč 23 %
100001 100001 2 720 000 Kč 2 720 000 Kč 428 552 Kč 16 %
910 910 2 420 000 Kč 2 420 000 Kč 385 355 Kč 16 %
910 910 300 000 Kč 300 000 Kč 43 197 Kč 14 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 14 638 000 Kč 14 638 000 Kč 395 489 Kč 3 %
913 913 160 000 Kč 160 000 Kč 41 149 Kč 26 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 43 663 Kč 3 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 237 Kč 12 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 386 Kč 4 %
913 913 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 315 165 Kč 2 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 10 344 Kč 41 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč -15 455 Kč -11 %
130075 Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 5 500 000 Kč Navýšení 12 301 100 Kč 9 793 644 Kč 80 %
918 918 5 500 000 Kč Navýšení 12 301 100 Kč 9 793 644 Kč 80 %
130150 Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130213 PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 620 800 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 37 300 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 112 100 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 400 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 85 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 61 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 27 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 219 300 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 207 100 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 20 100 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 12 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 35 521 400 Kč Navýšení 35 601 400 Kč 7 950 027 Kč 22 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 4 745 Kč 9 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 249 000 Kč 4 312 250 Kč 28 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 208 460 Kč 56 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 608 194 Kč 22 %
916 916 3 550 000 Kč 3 550 000 Kč 904 081 Kč 25 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 123 478 Kč 26 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 32 690 Kč 7 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 1 161 Kč 6 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 132 192 Kč 6 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 434 747 Kč 19 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 68 057 Kč 7 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 212 448 Kč 47 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 124 284 Kč 4 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 53 571 Kč 19 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 714 669 Kč 25 %
160005 Stavební úpravy budov MČ 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
160007 Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 0 Kč 0 %
160009 Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
160012 Nákup kancelářské techniky 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
170002 170002 0 Kč 0 Kč -5 000 Kč - - - -
917 917 0 Kč 0 Kč -5 000 Kč - - - -
180000 Odbor přípravy realizace investic 4 500 000 Kč Navýšení 5 599 200 Kč 3 239 614 Kč 58 %
918 918 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 19 360 Kč 48 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 559 200 Kč 3 220 254 Kč 58 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180026 Výměna požárních ústředen systému 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180027 Rekonstrukce systémové kabeláže 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180028 Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180029 Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180030 Instalace nových zábran 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180031 Zbudování záložního energetického zdroje 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180032 PD krytu CO Motol 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
180033 Vybudování chlazení 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 29 167 500 Kč 29 167 500 Kč 6 376 177 Kč 22 %
924 924 2 600 000 Kč 2 600 000 Kč 158 781 Kč 6 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 1 948 Kč 2 %
924 924 11 873 800 Kč 11 873 800 Kč 3 119 205 Kč 26 %
924 924 690 700 Kč Navýšení 872 100 Kč 320 989 Kč 37 %
924 924 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 218 916 Kč 10 %
924 924 260 000 Kč 260 000 Kč 11 067 Kč 4 %
924 924 9 230 700 Kč Pokles 9 049 300 Kč 1 806 679 Kč 20 %
924 924 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 592 300 Kč 1 592 300 Kč 738 591 Kč 46 %
240004 Licence 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 343 882 Kč 17 %
924 924 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 343 882 Kč 17 %
240019 Programové vybavení 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240022 Úprava sítě - Štefánikova 21 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
240023 HW pro digitalizaci stavebního úřadu 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
937 937 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
260000 260000 230 920 000 Kč Pokles 229 642 500 Kč 65 382 030 Kč 28 %
926 926 158 500 000 Kč 158 500 000 Kč 45 070 935 Kč 28 %
926 926 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 3 812 Kč 5 %
926 926 850 000 Kč 850 000 Kč 165 869 Kč 20 %
926 926 800 000 Kč Pokles 693 600 Kč 133 570 Kč 19 %
926 926 41 100 000 Kč 41 100 000 Kč 12 006 167 Kč 29 %
926 926 1 800 000 Kč 1 800 000 Kč 541 695 Kč 30 %
926 926 750 000 Kč Pokles 500 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 7 000 000 Kč Pokles 6 892 500 Kč 2 453 601 Kč 36 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 154 950 Kč 28 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 39 300 Kč 13 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 14 950 000 Kč 14 950 000 Kč 4 380 350 Kč 29 %
926 926 2 300 000 Kč Pokles 1 850 000 Kč 151 031 Kč 8 %
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 110 730 Kč 12 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 6 536 Kč 7 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 720 000 Kč 17 342 Kč 2 %
926 926 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 17 342 Kč 9 %
260002 260002 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 6 400 000 Kč Pokles 6 355 700 Kč 1 585 887 Kč 25 %
937 937 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 1 472 691 Kč 31 %
937 937 1 700 000 Kč Pokles 1 652 700 Kč 113 196 Kč 7 %
7 7 9 991 000 Kč Navýšení 10 641 000 Kč 4 023 569 Kč 38 %
926 926 3 848 500 Kč 3 848 500 Kč 1 520 414 Kč 40 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 5 662 500 Kč Navýšení 6 312 500 Kč 2 503 155 Kč 40 %
90000 90000 285 000 Kč 285 000 Kč 0 Kč 0 %
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 0 Kč 0 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 1 885 000 Kč Navýšení 1 991 700 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 1 885 000 Kč 1 885 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 710 000 Kč 710 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 0 Kč 0 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 257 000 Kč Navýšení 259 100 Kč 74 822 Kč 29 %
0 0 0 Kč 0 Kč 45 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 45 Kč - - - -
90000 90000 257 000 Kč Navýšení 259 100 Kč 74 777 Kč 29 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 133 Kč 102 %
1009 1009 257 000 Kč 257 000 Kč 72 644 Kč 28 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 450 000 Kč 450 000 Kč 179 501 Kč 40 %
100000 Odbor Kancelář městské části 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 1 059 700 Kč 3 990 551 Kč 377 %
0 0 0 Kč 0 Kč 1 862 721 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 55 610 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 1 563 151 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 243 000 Kč - - - -
1016 1016 0 Kč 0 Kč 960 Kč - - - -
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč 0 Kč 31 568 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 31 568 Kč - - - -
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč 0 Kč 20 412 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 20 412 Kč - - - -
15026000000 15026000000 0 Kč 0 Kč 122 978 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 122 978 Kč - - - -
2450646000000 2450646000000 0 Kč 0 Kč 765 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 765 Kč - - - -
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
808 808 0 Kč 0 Kč 64 600 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 64 600 Kč - - - -
90000 90000 0 Kč Navýšení 708 300 Kč 1 197 891 Kč 169 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 708 300 Kč 1 197 891 Kč 169 %
6399 Ostatní finanční operace 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
90000 90000 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 200 000 Kč Navýšení 11 508 000 Kč 1 670 Kč 0 %
90000 90000 3 200 000 Kč Navýšení 11 508 000 Kč 1 670 Kč 0 %
1009 1009 3 200 000 Kč Navýšení 11 507 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 1 670 Kč 167 %
Celkem 1 131 015 800 Kč Navýšení 1 256 383 400 Kč 265 906 383 Kč 21 %