Pohled přes položky 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 361 467 000 Kč Navýšení 400 584 800 Kč 218 427 303 Kč 55 %
0 0 361 467 000 Kč Navýšení 365 752 400 Kč 181 243 100 Kč 50 %
100 100 0 Kč Navýšení 14 723 800 Kč 18 427 678 Kč 125 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 827 900 Kč 827 854 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 128 000 Kč 128 000 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 469 300 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 312 055 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 9 041 000 Kč 9 040 989 Kč 100 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 853 600 Kč 0 Kč 0 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 059 000 Kč 1 059 050 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 56 000 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 67 300 Kč 67 300 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 55 400 Kč 55 400 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 82 800 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 67 800 Kč 67 800 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 800 Kč 100 %
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 222 177 900 Kč 222 177 900 Kč 41 174 269 Kč 19 %
4251 4251 0 Kč Navýšení 38 875 500 Kč 19 032 410 Kč 49 %
15328000000 15328000000 0 Kč Navýšení 802 800 Kč 802 799 Kč 100 %
15340000000 15340000000 0 Kč Navýšení 1 026 700 Kč 1 026 715 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 20 976 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 0 Kč 0 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 115 000 Kč 19 115 000 Kč 9 901 938 Kč 52 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
600 600 0 Kč 0 Kč 41 600 Kč - - - -
601 601 8 963 000 Kč 8 963 000 Kč 4 172 043 Kč 47 %
602 602 10 152 000 Kč 10 152 000 Kč 5 417 295 Kč 53 %
605 605 0 Kč 0 Kč 255 000 Kč - - - -
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 144 000 Kč Navýšení 2 145 000 Kč 9 676 911 Kč 451 %
0 0 2 106 000 Kč 2 106 000 Kč 9 656 501 Kč 459 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 6 210 Kč 621 %
601 601 21 000 Kč 21 000 Kč 12 700 Kč 60 %
602 602 17 000 Kč 17 000 Kč 1 500 Kč 9 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 200 000 Kč 8 200 000 Kč 6 477 130 Kč 79 %
1361 Správní poplatky 7 951 000 Kč 7 951 000 Kč 4 139 147 Kč 52 %
0 0 7 951 000 Kč 7 951 000 Kč 0 Kč 0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 32 800 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 700 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 52 200 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 1 800 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 307 702 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 3 150 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 103 950 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 1 328 800 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 95 530 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 50 900 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 67 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 919 750 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 102 360 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 8 200 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 91 140 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 106 400 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 3 850 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 50 910 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 55 840 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 8 495 Kč - - - -
44 44 0 Kč 0 Kč 15 Kč - - - -
471 471 0 Kč 0 Kč 3 800 Kč - - - -
48 48 0 Kč 0 Kč 245 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 23 650 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 3 200 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 11 500 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 1 800 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 2 000 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 5 000 Kč - - - -
7 7 0 Kč 0 Kč 687 860 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 2 100 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 6 500 Kč - - - -
4138 0 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 2 378 047 Kč - - - -
1511 0 Daň z nemovitostí 86 400 000 Kč 86 400 000 Kč 1 537 279 Kč 2 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000 000 Kč Navýšení 3 423 300 Kč 1 354 660 Kč 40 %
0 0 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 659 709 Kč 22 %
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč 0 Kč 18 085 Kč - - - -
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč 0 Kč 23 232 Kč - - - -
2450646000000 2450646000000 0 Kč 0 Kč 765 Kč - - - -
2451230000000 2451230000000 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
340008 340008 0 Kč 0 Kč 53 323 Kč - - - -
808 808 0 Kč 0 Kč 64 600 Kč - - - -
813 813 0 Kč 0 Kč 18 000 Kč - - - -
816 816 0 Kč 0 Kč 30 000 Kč - - - -
1341 0 Poplatek ze psů 1 520 000 Kč 1 520 000 Kč 1 239 648 Kč 82 %
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
2141 0 Příjmy z úroků (část) 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 536 961 Kč 17 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 331 376 Kč 11 %
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 47 767 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 38 559 Kč 39 %
1349 0 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 25 868 Kč - - - -
1344 0 Poplatek ze vstupného 150 000 Kč 150 000 Kč 12 616 Kč 8 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 10 500 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 8 500 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 2 000 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 9 195 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 9 175 Kč - - - -
1 1 0 Kč 0 Kč 20 Kč - - - -
2143 0 Kursové rozdíly v příjmech 0 Kč 0 Kč 698 Kč - - - -
Celkem 718 424 900 Kč Navýšení 797 464 500 Kč 316 974 282 Kč 40 %


Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 168 629 100 Kč Pokles 168 555 000 Kč 80 784 050 Kč 48 %
100 100 43 634 000 Kč Pokles 43 337 900 Kč 19 642 000 Kč 45 %
539 539 43 634 000 Kč Pokles 43 337 900 Kč 19 642 000 Kč 45 %
1548 1548 2 956 000 Kč Navýšení 3 936 500 Kč 1 658 500 Kč 42 %
440 440 2 956 000 Kč Navýšení 3 936 500 Kč 1 658 500 Kč 42 %
236 236 3 895 000 Kč Navýšení 4 266 500 Kč 2 308 500 Kč 54 %
440 440 3 895 000 Kč Navýšení 4 266 500 Kč 2 308 500 Kč 54 %
400000 Odbor školství 15 585 000 Kč Pokles 8 017 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 900 000 Kč Pokles 2 143 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 10 685 000 Kč Pokles 5 874 000 Kč 0 Kč 0 %
756 756 5 263 000 Kč Navýšení 5 443 500 Kč 2 812 000 Kč 52 %
440 440 5 263 000 Kč Navýšení 5 443 500 Kč 2 812 000 Kč 52 %
757 757 12 671 000 Kč Navýšení 13 063 500 Kč 6 696 500 Kč 51 %
440 440 12 671 000 Kč Navýšení 13 063 500 Kč 6 696 500 Kč 51 %
807 807 5 451 000 Kč Navýšení 5 822 500 Kč 3 086 500 Kč 53 %
440 440 5 451 000 Kč Navýšení 5 822 500 Kč 3 086 500 Kč 53 %
808 808 11 135 000 Kč Navýšení 11 622 000 Kč 5 928 500 Kč 51 %
440 440 11 135 000 Kč Navýšení 11 622 000 Kč 5 928 500 Kč 51 %
812 812 6 432 000 Kč Navýšení 6 630 000 Kč 3 396 500 Kč 51 %
440 440 6 432 000 Kč Navýšení 6 630 000 Kč 3 396 500 Kč 51 %
813 813 2 069 000 Kč Navýšení 2 282 000 Kč 1 215 000 Kč 53 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 282 000 Kč 1 215 000 Kč 53 %
814 814 7 173 000 Kč Navýšení 7 555 000 Kč 3 947 500 Kč 52 %
440 440 7 173 000 Kč Navýšení 7 555 000 Kč 3 947 500 Kč 52 %
815 815 5 765 000 Kč Navýšení 6 045 500 Kč 3 063 000 Kč 51 %
440 440 5 765 000 Kč Navýšení 6 045 500 Kč 3 063 000 Kč 51 %
816 816 13 998 000 Kč Navýšení 14 410 000 Kč 7 360 000 Kč 51 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 14 410 000 Kč 7 360 000 Kč 51 %
863 863 6 222 000 Kč Navýšení 6 600 500 Kč 3 472 000 Kč 53 %
440 440 6 222 000 Kč Navýšení 6 600 500 Kč 3 472 000 Kč 53 %
865 865 1 215 000 Kč Navýšení 1 395 500 Kč 788 000 Kč 56 %
440 440 1 215 000 Kč Navýšení 1 395 500 Kč 788 000 Kč 56 %
866 866 1 120 000 Kč Navýšení 1 300 500 Kč 740 500 Kč 57 %
440 440 1 120 000 Kč Navýšení 1 300 500 Kč 740 500 Kč 57 %
867 867 1 000 000 Kč Navýšení 1 184 000 Kč 680 500 Kč 57 %
440 440 1 000 000 Kč Navýšení 1 184 000 Kč 680 500 Kč 57 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 1 430 500 Kč 805 500 Kč 56 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 430 500 Kč 805 500 Kč 56 %
871 871 6 023 000 Kč Navýšení 6 394 500 Kč 3 372 500 Kč 53 %
440 440 6 023 000 Kč Navýšení 6 394 500 Kč 3 372 500 Kč 53 %
873 873 1 290 000 Kč Navýšení 1 474 000 Kč 825 500 Kč 56 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 474 000 Kč 825 500 Kč 56 %
874 874 3 301 200 Kč Navýšení 3 521 700 Kč 1 831 100 Kč 52 %
440 440 3 301 200 Kč Navýšení 3 491 700 Kč 1 831 100 Kč 52 %
441 441 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
875 875 1 394 000 Kč Navýšení 1 930 500 Kč 1 177 500 Kč 61 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 394 000 Kč Navýšení 1 905 500 Kč 1 177 500 Kč 62 %
876 876 1 711 900 Kč Navýšení 1 892 400 Kč 1 036 450 Kč 55 %
440 440 1 711 900 Kč Navýšení 1 892 400 Kč 1 036 450 Kč 55 %
877 877 1 434 000 Kč Navýšení 1 621 500 Kč 897 500 Kč 55 %
440 440 1 434 000 Kč Navýšení 1 621 500 Kč 897 500 Kč 55 %
878 878 1 052 000 Kč Navýšení 1 232 500 Kč 706 500 Kč 57 %
440 440 1 052 000 Kč Navýšení 1 232 500 Kč 706 500 Kč 57 %
879 879 3 073 000 Kč Navýšení 3 253 500 Kč 1 717 000 Kč 53 %
440 440 3 073 000 Kč Navýšení 3 253 500 Kč 1 717 000 Kč 53 %
880 880 1 290 000 Kč Navýšení 1 474 000 Kč 825 500 Kč 56 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 474 000 Kč 825 500 Kč 56 %
882 882 1 226 000 Kč Navýšení 1 417 000 Kč 793 500 Kč 56 %
440 440 1 226 000 Kč Navýšení 1 417 000 Kč 793 500 Kč 56 %
6121 Budovy, haly a stavby 325 232 600 Kč Navýšení 403 771 400 Kč 70 549 811 Kč 17 %
130025 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 1 000 000 Kč Pokles 924 300 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 924 300 Kč 0 Kč 0 %
130026 Letohrádek Portheimka č.p.68 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
618 618 554 000 Kč 554 000 Kč 0 Kč 0 %
130039 Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 1 000 000 Kč Pokles 418 900 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč Pokles 418 900 Kč 0 Kč 0 %
130075 Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 5 500 000 Kč Navýšení 11 901 100 Kč 10 961 065 Kč 92 %
918 918 5 500 000 Kč Navýšení 11 901 100 Kč 10 961 065 Kč 92 %
130096 ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 2 000 000 Kč Navýšení 2 672 600 Kč 532 800 Kč 20 %
418 418 0 Kč Navýšení 426 100 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč Navýšení 2 246 500 Kč 532 800 Kč 24 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 10 000 000 Kč Pokles 424 600 Kč 283 140 Kč 67 %
418 418 10 000 000 Kč Pokles 424 600 Kč 283 140 Kč 67 %
130118 Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 10 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130133 Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
318 318 650 000 Kč 650 000 Kč 0 Kč 0 %
130134 Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130150 Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
130151 Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 837 511 Kč 70 %
818 818 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 837 511 Kč 70 %
130159 FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130178 Poštovka DPS 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 254 856 Kč 5 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 254 856 Kč 5 %
130181 Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 150 040 Kč 3 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 150 040 Kč 3 %
130186 Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 3 425 629 Kč 69 %
813 813 0 Kč Navýšení 5 000 000 Kč 3 425 629 Kč 69 %
818 818 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130192 130192 0 Kč 0 Kč -2 566 789 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -2 566 789 Kč - - - -
130193 130193 0 Kč 0 Kč -1 974 498 Kč - - - -
413 413 0 Kč 0 Kč -2 006 998 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 32 501 Kč - - - -
130195 ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130197 Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 0 Kč 0 %
518 518 4 000 000 Kč Navýšení 4 166 700 Kč 0 Kč 0 %
130200 Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 1 500 000 Kč Navýšení 1 625 900 Kč 10 575 Kč 1 %
818 818 1 500 000 Kč Navýšení 1 625 900 Kč 10 575 Kč 1 %
130206 Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130212 Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130213 PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
130216 Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
318 318 0 Kč Navýšení 35 800 Kč 0 Kč 0 %
130219 Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 3 500 000 Kč Navýšení 3 590 000 Kč 35 774 Kč 1 %
818 818 3 500 000 Kč Navýšení 3 590 000 Kč 35 774 Kč 1 %
130220 Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 450 000 Kč 1 450 000 Kč 0 Kč 0 %
130223 PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 5 500 000 Kč 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
130224 PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 300 000 Kč Pokles 280 000 Kč 9 680 Kč 3 %
518 518 300 000 Kč Pokles 280 000 Kč 9 680 Kč 3 %
130225 ZŠ Smíchov - přístavba dílen 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 7 000 000 Kč 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130226 ZŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
130227 Výdaje na průzkumy, studie - školství 2 000 000 Kč Pokles 1 673 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč Pokles 1 673 500 Kč 0 Kč 0 %
130228 Sportovní zařízení - průzkumy, studie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
130229 ZŠ Smíchov CITY 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 52 444 Kč 1 %
418 418 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 52 444 Kč 1 %
130230 Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 940 000 Kč 940 000 Kč 47 190 Kč 5 %
818 818 940 000 Kč 940 000 Kč 47 190 Kč 5 %
15328000000 15328000000 0 Kč 0 Kč 4 541 286 Kč - - - -
418 418 0 Kč 0 Kč 4 541 286 Kč - - - -
160005 Stavební úpravy budov MČ 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
160009 Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180001 Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 1 165 000 Kč 1 165 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 165 000 Kč 1 165 000 Kč 0 Kč 0 %
180002 Obnova a rekonstrukce hřišť 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180003 Vybudování parku Na Pláni 1 660 000 Kč 1 660 000 Kč 332 750 Kč 20 %
218 218 1 660 000 Kč 1 660 000 Kč 332 750 Kč 20 %
180004 Rekonstrukce parku u Raudnitzova domu 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180005 Motolské rybníky a park Motolka 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180006 Výdaje na průzkumy, studie a projekty 1 800 000 Kč Pokles 1 617 500 Kč 0 Kč 0 %
218 218 1 000 000 Kč Pokles 964 200 Kč 0 Kč 0 %
518 518 500 000 Kč Pokles 353 300 Kč 0 Kč 0 %
918 918 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180007 SEN MŠ Beníškové 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180008 SEN MŠ Nám. 14. října 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180009 Stavební úpravy areálu FZŠ V Remízku 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180010 FZŠ V Remízku rekonstrukce elketroinstalace 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180011 MŠ Radlická - vybudování dětského hřiště 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180012 Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180013 Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 1 000 000 Kč Pokles 553 900 Kč 0 Kč 0 %
418 418 1 000 000 Kč Pokles 553 900 Kč 0 Kč 0 %
180014 Na Hřebenkách - rekonstrukce zahrady včetně HP 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180015 Realizace bezpečnostních opatření v budovách MŠ 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
718 718 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180016 Bydlení pro seniory Hlubočepy 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180017 Rekonstrukce objektu Koulka 189/12 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180018 Vestavba bytového objektu Svornosti 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180019 Výměna oken včetně slunolamů Poliklinika Barrandov 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180020 Zateplení objektu Wassermannova 926/16 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180021 Městská knihovna v Praze - doplnění chlazení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
180022 Vybudování centrálního topného systému nám. Kinských 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
180023 Buďánka rekonstrukce objektu č. p. 136 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180024 Vybudování oplocení zahrady za domem Mrázovka 964 600 000 Kč Pokles 510 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 600 000 Kč Pokles 510 000 Kč 0 Kč 0 %
180025 Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové 1 000 000 Kč Navýšení 1 075 700 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč Navýšení 1 075 700 Kč 0 Kč 0 %
180026 Výměna požárních ústředen systému 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180027 Rekonstrukce systémové kabeláže 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180028 Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180029 Úprava prostoru schodiště v přízemí budovy 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
180030 Instalace nových zábran 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
180031 Zbudování záložního energetického zdroje 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
180032 PD krytu CO Motol 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
918 918 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
180033 Vybudování chlazení 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 39 325 Kč 1 %
918 918 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 39 325 Kč 1 %
180034 180034 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
180035 180035 0 Kč Navýšení 134 500 Kč 0 Kč 0 %
418 418 0 Kč Navýšení 134 500 Kč 0 Kč 0 %
240022 Úprava sítě - Štefánikova 21 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
400021 Rekonstrukce školního hřiště MŠ Beníškové 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
400022 Rekonstrukce školního hřiště MŠ Lohniského 830 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
400023 Rekonstrukce školního hřiště MŠ U Železničního mostu 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
400024 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ a MŠ Barrandov 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
410029 Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410035 Participativní rozpočet 6 000 000 Kč Pokles 5 997 100 Kč 90 750 Kč 2 %
241 241 6 000 000 Kč Pokles 5 997 100 Kč 90 750 Kč 2 %
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 19 602 Kč 0 %
218 218 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 19 602 Kč 0 %
410062 Ozeleňování a ochlazování ulic 500 000 Kč 500 000 Kč 79 255 Kč 16 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 79 255 Kč 16 %
410063 Rekonstrukce parku Kavalírka 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 356 950 Kč 9 %
218 218 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 356 950 Kč 9 %
410084 Realizace parku v Remízku 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
410086 Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 0 Kč 0 %
80438000000 Rekonstrukce skateparku Butovická 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 85 000 Kč 3 %
418 418 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 85 000 Kč 3 %
80506000000 Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 9 737 100 Kč Navýšení 20 734 300 Kč 304 016 Kč 1 %
241 241 9 737 100 Kč Navýšení 20 734 300 Kč 304 016 Kč 1 %
80508000000 Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 5 000 000 Kč Navýšení 22 672 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 5 000 000 Kč Navýšení 22 672 000 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 683 500 Kč Navýšení 1 413 500 Kč 0 Kč 0 %
341 341 683 500 Kč Navýšení 1 413 500 Kč 0 Kč 0 %
80750000117 Raudnitzův dům 66 000 000 Kč 66 000 000 Kč 20 138 641 Kč 31 %
818 818 66 000 000 Kč 66 000 000 Kč 20 138 641 Kč 31 %
80901000000 PD Hřiště Hlubočepy 2 200 000 Kč Navýšení 3 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 200 000 Kč Navýšení 3 200 000 Kč 0 Kč 0 %
80938000209 ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 24 000 000 Kč Navýšení 45 047 700 Kč 16 927 247 Kč 38 %
418 418 24 000 000 Kč Navýšení 45 047 700 Kč 16 927 247 Kč 38 %
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 2 500 000 Kč Navýšení 3 115 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 2 500 000 Kč Navýšení 3 115 000 Kč 0 Kč 0 %
81011000059 ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 4 000 000 Kč Navýšení 4 754 100 Kč 0 Kč 0 %
418 418 4 000 000 Kč Navýšení 4 754 100 Kč 0 Kč 0 %
81149000000 81149000000 0 Kč Navýšení 3 650 400 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 3 650 400 Kč 0 Kč 0 %
81156000205 Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 15 000 000 Kč Navýšení 16 800 000 Kč 4 651 843 Kč 28 %
818 818 15 000 000 Kč Navýšení 16 800 000 Kč 4 651 843 Kč 28 %
81157000000 Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 1 100 000 Kč Navýšení 1 382 500 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 100 000 Kč Navýšení 1 382 500 Kč 0 Kč 0 %
81158000000 Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 6 800 000 Kč Navýšení 9 255 200 Kč 4 099 208 Kč 44 %
818 818 6 800 000 Kč Navýšení 9 255 200 Kč 4 099 208 Kč 44 %
81231000097 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 4 200 000 Kč Navýšení 6 692 600 Kč 6 544 376 Kč 98 %
418 418 4 200 000 Kč Navýšení 6 692 600 Kč 6 544 376 Kč 98 %
81381000000 PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 2 400 000 Kč Navýšení 4 800 000 Kč 0 Kč 0 %
218 218 2 400 000 Kč Navýšení 4 800 000 Kč 0 Kč 0 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 280 145 Kč 2 %
818 818 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 280 145 Kč 2 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 158 500 000 Kč Navýšení 164 220 600 Kč 55 775 054 Kč 34 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 51 600 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 51 600 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 158 500 000 Kč Navýšení 164 079 300 Kč 55 775 054 Kč 34 %
926 926 158 500 000 Kč Navýšení 164 079 300 Kč 55 775 054 Kč 34 %
5169 Nákup ostatních služeb 156 487 500 Kč Pokles 148 722 000 Kč 40 288 969 Kč 27 %
100000 Odbor Kancelář městské části 4 380 000 Kč Pokles 4 080 000 Kč 603 553 Kč 15 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 3 710 000 Kč 3 710 000 Kč 603 553 Kč 16 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
100001 100001 300 000 Kč 300 000 Kč 53 240 Kč 18 %
910 910 300 000 Kč 300 000 Kč 53 240 Kč 18 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 502 000 Kč Navýšení 2 522 000 Kč 171 000 Kč 7 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 86 858 Kč 17 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 700 000 Kč 700 000 Kč 5 873 Kč 1 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 78 269 Kč 6 %
140007 140007 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 Odbor územního rozvoje 2 410 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 150 952 Kč 7 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 118 580 Kč 13 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 985 000 Kč 32 372 Kč 3 %
615 615 410 000 Kč 410 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 15 920 000 Kč Pokles 15 639 000 Kč 5 144 941 Kč 33 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 239 000 Kč 5 144 941 Kč 34 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 38 800 Kč Navýšení 112 600 Kč 41 624 Kč 37 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 53 500 Kč 0 Kč 0 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 41 624 Kč 70 %
240000 Odbor informatiky 9 580 700 Kč Pokles 9 399 300 Kč 2 062 440 Kč 22 %
924 924 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 9 230 700 Kč Pokles 9 049 300 Kč 2 062 440 Kč 23 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 54 397 Kč - - - -
539 539 0 Kč 0 Kč 54 397 Kč - - - -
260000 260000 1 000 000 Kč Pokles 899 400 Kč 203 763 Kč 23 %
926 926 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 800 000 Kč Pokles 703 600 Kč 203 763 Kč 29 %
310000 310000 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
340000 340000 9 160 000 Kč Pokles 7 763 800 Kč 1 842 269 Kč 24 %
634 634 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 1 842 269 Kč 27 %
634 634 1 250 000 Kč Pokles 853 800 Kč 0 Kč 0 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
934 934 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 10 370 000 Kč Pokles 10 315 900 Kč 1 213 728 Kč 12 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
434 434 3 250 000 Kč Pokles 3 195 900 Kč 0 Kč 0 %
634 634 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 945 000 Kč 22 %
634 634 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 3 355 000 Kč Navýšení 4 334 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 710 000 Kč 710 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 2 620 000 Kč Pokles 2 570 000 Kč 0 Kč 0 %
934 934 0 Kč Navýšení 993 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 200 000 Kč 200 000 Kč 25 000 Kč 12 %
937 937 200 000 Kč 200 000 Kč 25 000 Kč 12 %
370002 370002 1 700 000 Kč Pokles 1 652 700 Kč 113 196 Kč 7 %
937 937 1 700 000 Kč Pokles 1 652 700 Kč 113 196 Kč 7 %
370008 370008 1 532 000 Kč 1 532 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 430 000 Kč 1 430 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 2 173 000 Kč Pokles 2 090 000 Kč 72 Kč 0 %
439 439 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 290 000 Kč Navýšení 302 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 37 500 Kč 12 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 710 000 Kč -46 559 Kč -7 %
539 539 370 000 Kč Navýšení 505 000 Kč 9 131 Kč 2 %
739 739 243 000 Kč 243 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 4 335 000 Kč 4 335 000 Kč 396 057 Kč 9 %
440 440 855 000 Kč 855 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 328 491 Kč 15 %
440 440 350 000 Kč 350 000 Kč 67 566 Kč 19 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 83 043 700 Kč Pokles 76 100 200 Kč 26 392 322 Kč 35 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 36 886 Kč 18 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 374 616 Kč 15 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 110 417 Kč 44 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 1 601 863 Kč 18 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 7 957 Kč 20 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 23 178 886 Kč 38 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 81 697 Kč 27 %
430000 430000 0 Kč Navýšení 152 400 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 152 400 Kč 0 Kč 0 %
7 7 3 848 500 Kč 3 848 500 Kč 1 820 414 Kč 47 %
926 926 3 848 500 Kč 3 848 500 Kč 1 820 414 Kč 47 %
80001 80001 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 128 800 Kč Navýšení 346 200 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 88 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 0 Kč 0 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 0 Kč 0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 23 189 900 Kč 24 149 809 Kč 104 %
100 100 0 Kč Navýšení 14 723 800 Kč 18 427 678 Kč 125 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 723 800 Kč 18 427 678 Kč 125 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
440 440 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 0 Kč 0 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 853 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 853 600 Kč 0 Kč 0 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 56 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 56 000 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 149 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 67 300 Kč 67 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 82 100 Kč 82 100 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 105 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 105 300 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 55 400 Kč 55 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 55 400 Kč 55 400 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 82 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 82 800 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 67 800 Kč 67 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 67 800 Kč 67 800 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 800 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 0 Kč 0 %
874 874 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 0 Kč 0 %
875 875 0 Kč Navýšení 28 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 28 100 Kč 0 Kč 0 %
877 877 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 0 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 45 225 000 Kč Navýšení 46 703 300 Kč 16 248 800 Kč 35 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 12 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 12 800 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 45 225 000 Kč Navýšení 46 611 000 Kč 16 248 800 Kč 35 %
926 926 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 1 473 490 Kč 42 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 41 100 000 Kč Navýšení 42 486 000 Kč 14 775 310 Kč 35 %
5171 Opravy a udržování 79 814 400 Kč Navýšení 85 778 200 Kč 16 038 395 Kč 19 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 010 000 Kč 1 010 000 Kč 56 500 Kč 6 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 56 500 Kč 8 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 14 500 000 Kč Pokles 14 480 000 Kč 423 576 Kč 3 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 382 254 Kč 3 %
150000 Odbor územního rozvoje 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 227 859 Kč 10 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 227 859 Kč 10 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 21 500 000 Kč Navýšení 22 902 700 Kč 10 064 574 Kč 44 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 082 400 Kč 1 130 915 Kč 54 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 3 255 512 Kč 33 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 805 937 Kč 16 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 4 872 210 Kč 82 %
240000 Odbor informatiky 120 000 Kč 120 000 Kč 6 327 Kč 5 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 6 327 Kč 5 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 61 100 Kč 23 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
400000 Odbor školství 20 625 000 Kč Pokles 20 145 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 19 455 000 Kč Navýšení 24 455 000 Kč 5 198 459 Kč 21 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 475 405 Kč 28 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 20 000 000 Kč 4 723 054 Kč 24 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 0 Kč 0 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 6 970 952 Kč 38 %
260000 260000 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 6 970 952 Kč 38 %
926 926 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 6 970 952 Kč 38 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 925 000 Kč Navýšení 17 461 500 Kč 6 059 656 Kč 35 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 16 925 000 Kč Navýšení 17 428 000 Kč 6 059 656 Kč 35 %
926 926 1 750 000 Kč 1 750 000 Kč 663 336 Kč 38 %
926 926 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 14 950 000 Kč Navýšení 15 453 000 Kč 5 396 320 Kč 35 %
5168 Služby zpracování dat 12 423 800 Kč Navýšení 12 523 800 Kč 4 456 524 Kč 36 %
100000 Odbor Kancelář městské části 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 11 873 800 Kč 11 873 800 Kč 4 359 023 Kč 37 %
924 924 11 873 800 Kč 11 873 800 Kč 4 359 023 Kč 37 %
370008 370008 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 32 174 000 Kč Navýšení 33 257 100 Kč 4 328 334 Kč 13 %
100000 Odbor Kancelář městské části 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 0 Kč 0 %
100001 100001 2 420 000 Kč 2 420 000 Kč 503 028 Kč 21 %
910 910 2 420 000 Kč 2 420 000 Kč 503 028 Kč 21 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 Odbor územního rozvoje 13 389 000 Kč 13 389 000 Kč 984 589 Kč 7 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 673 740 Kč 8 %
315 315 4 596 000 Kč 4 596 000 Kč 310 849 Kč 7 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
170002 170002 0 Kč 0 Kč -5 000 Kč - - - -
917 917 0 Kč 0 Kč -5 000 Kč - - - -
180000 Odbor přípravy realizace investic 1 900 000 Kč Pokles 1 885 300 Kč 83 490 Kč 4 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
418 418 200 000 Kč Pokles 185 300 Kč 83 490 Kč 45 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč 0 Kč 29 200 Kč - - - -
437 437 0 Kč 0 Kč 25 000 Kč - - - -
937 937 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
260000 260000 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 20 570 Kč 4 %
926 926 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 20 570 Kč 4 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 0 Kč 0 %
260002 260002 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 600 000 Kč Navýšení 636 300 Kč 36 300 Kč 6 %
434 434 0 Kč Navýšení 36 300 Kč 36 300 Kč 100 %
634 634 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 1 686 014 Kč 36 %
937 937 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 1 686 014 Kč 36 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 2 000 000 Kč Navýšení 2 479 200 Kč 687 643 Kč 28 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 150 040 Kč 15 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
341 341 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 479 160 Kč 100 %
430000 430000 4 000 000 Kč Pokles 3 846 400 Kč 302 500 Kč 8 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 3 846 400 Kč 302 500 Kč 8 %
90000 90000 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 9 500 000 Kč Navýšení 10 682 600 Kč 3 149 057 Kč 29 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 230 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 230 900 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 9 500 000 Kč Navýšení 10 451 700 Kč 3 149 057 Kč 30 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 7 000 000 Kč Pokles 6 876 900 Kč 3 149 057 Kč 46 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 959 400 Kč Navýšení 8 757 200 Kč 2 908 104 Kč 33 %
100000 Odbor Kancelář městské části 370 000 Kč 370 000 Kč 90 200 Kč 24 %
910 910 370 000 Kč 370 000 Kč 90 200 Kč 24 %
260000 260000 660 000 Kč 660 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 660 000 Kč 660 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 47 900 Kč 4 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 47 900 Kč 4 %
7 7 5 929 400 Kč Navýšení 6 579 400 Kč 2 770 004 Kč 42 %
926 926 266 900 Kč 266 900 Kč 34 000 Kč 13 %
926 926 5 662 500 Kč Navýšení 6 312 500 Kč 2 736 004 Kč 43 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 1 332 600 Kč 2 330 703 Kč 175 %
0 0 0 Kč 0 Kč 960 Kč - - - -
1016 1016 0 Kč 0 Kč 960 Kč - - - -
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč 0 Kč 18 085 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 18 085 Kč - - - -
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
440 440 0 Kč 0 Kč 96 940 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 0 Kč 0 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč 0 Kč 23 232 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 23 232 Kč - - - -
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč 0 Kč 765 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 765 Kč - - - -
2451230000000 2451230000000 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
808 808 0 Kč 0 Kč 64 600 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 64 600 Kč - - - -
90000 90000 0 Kč Navýšení 708 300 Kč 1 197 891 Kč 169 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 708 300 Kč 1 197 891 Kč 169 %
5348 0 5348 0 Kč 0 Kč 2 321 914 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 55 610 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 2 023 304 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 243 000 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 375 000 Kč Pokles 12 270 000 Kč 1 965 440 Kč 16 %
100000 Odbor Kancelář městské části 620 000 Kč Pokles 480 000 Kč 50 369 Kč 10 %
710 710 500 000 Kč Pokles 360 000 Kč 50 369 Kč 14 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč 160 000 Kč 45 662 Kč 29 %
913 913 160 000 Kč 160 000 Kč 45 662 Kč 29 %
140007 140007 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 920 000 Kč 2 920 000 Kč 796 011 Kč 27 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 846 Kč 1 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 795 165 Kč 29 %
240000 Odbor informatiky 2 200 000 Kč Navýšení 2 218 000 Kč 357 229 Kč 16 %
924 924 2 200 000 Kč Navýšení 2 218 000 Kč 357 229 Kč 16 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 18 609 Kč - - - -
539 539 0 Kč 0 Kč 18 609 Kč - - - -
340000 340000 400 000 Kč 400 000 Kč 77 598 Kč 19 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 77 598 Kč 19 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 205 000 Kč Navýšení 232 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 200 000 Kč 200 000 Kč 1 843 Kč 1 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 1 843 Kč 1 %
390000 390000 340 000 Kč 340 000 Kč -18 609 Kč -5 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč -18 609 Kč -9 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 200 000 Kč Pokles 5 187 000 Kč 636 729 Kč 12 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 65 136 Kč 5 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 987 000 Kč 571 593 Kč 14 %
80001 80001 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 770 000 Kč Navýšení 1 975 000 Kč 1 910 000 Kč 97 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 770 000 Kč 1 770 000 Kč 1 770 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 4 098 000 Kč Navýšení 4 113 000 Kč 1 295 847 Kč 32 %
100000 Odbor Kancelář městské části 20 000 Kč 20 000 Kč 4 048 Kč 20 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 4 048 Kč 20 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 000 Kč 2 000 Kč 237 Kč 12 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 237 Kč 12 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 000 312 Kč 35 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 000 312 Kč 35 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 291 250 Kč 24 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 34 806 Kč 17 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 256 444 Kč 26 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 272 300 Kč 2 272 300 Kč 1 184 909 Kč 52 %
240000 Odbor informatiky 1 642 300 Kč 1 642 300 Kč 969 859 Kč 59 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 20 944 Kč 42 %
924 924 1 592 300 Kč 1 592 300 Kč 948 915 Kč 60 %
260000 260000 630 000 Kč 630 000 Kč 215 050 Kč 34 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 23 500 Kč 29 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 191 550 Kč 35 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 820 000 Kč Navýšení 2 060 100 Kč 1 166 500 Kč 57 %
100000 Odbor Kancelář městské části 800 000 Kč Navýšení 1 933 700 Kč 1 060 125 Kč 55 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 1 933 700 Kč 1 060 125 Kč 55 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 365 000 Kč Navýšení 3 657 600 Kč 1 010 000 Kč 28 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 705 000 Kč Navýšení 950 100 Kč 150 000 Kč 16 %
434 434 200 000 Kč Pokles 155 100 Kč 115 000 Kč 74 %
634 634 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 770 000 Kč 35 000 Kč 5 %
370000 370000 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 315 000 Kč 86 %
637 637 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 315 000 Kč 86 %
390000 390000 510 000 Kč Navýšení 861 000 Kč 180 000 Kč 21 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 91 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 385 000 Kč 365 000 Kč 95 %
241 241 0 Kč Navýšení 385 000 Kč 365 000 Kč 95 %
5161 Služby pošt 4 160 000 Kč 4 160 000 Kč 905 628 Kč 22 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 3 550 000 Kč 3 550 000 Kč 905 628 Kč 26 %
916 916 3 550 000 Kč 3 550 000 Kč 905 628 Kč 26 %
260000 260000 610 000 Kč 610 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 150 000 Kč Navýšení 9 614 700 Kč 897 143 Kč 9 %
100000 Odbor Kancelář městské části 660 000 Kč Navýšení 1 740 000 Kč 578 138 Kč 33 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 180 000 Kč 578 138 Kč 49 %
710 710 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 39 800 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 37 300 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 500 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 147 799 Kč 5 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 147 799 Kč 5 %
240000 Odbor informatiky 2 600 000 Kč Navýšení 2 710 000 Kč 158 781 Kč 6 %
924 924 2 600 000 Kč Navýšení 2 710 000 Kč 158 781 Kč 6 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč Navýšení 513 000 Kč 12 425 Kč 2 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 12 425 Kč 96 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 0 Kč 0 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 880 347 Kč 46 %
260000 260000 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 880 347 Kč 46 %
926 926 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 880 347 Kč 46 %
5164 Nájemné 1 605 700 Kč Navýšení 2 598 100 Kč 836 652 Kč 32 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 245 000 Kč 245 000 Kč 169 423 Kč 69 %
113 113 245 000 Kč 245 000 Kč 169 423 Kč 69 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 670 000 Kč Navýšení 675 000 Kč 208 460 Kč 31 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 208 460 Kč 56 %
240000 Odbor informatiky 690 700 Kč Navýšení 870 100 Kč 408 769 Kč 47 %
924 924 690 700 Kč Navýšení 870 100 Kč 408 769 Kč 47 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 50 000 Kč 6 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 50 000 Kč 6 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 830 000 Kč Navýšení 2 030 000 Kč 676 129 Kč 33 %
260000 260000 1 830 000 Kč Navýšení 2 030 000 Kč 676 129 Kč 33 %
926 926 30 000 Kč 30 000 Kč 12 768 Kč 43 %
926 926 1 800 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 663 361 Kč 33 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 636 000 Kč Pokles 1 628 800 Kč 630 900 Kč 39 %
100000 Odbor Kancelář městské části 410 000 Kč 410 000 Kč 179 501 Kč 44 %
710 710 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 318 864 Kč 70 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 318 864 Kč 70 %
260000 260000 110 000 Kč Navýšení 130 000 Kč 6 536 Kč 5 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 6 536 Kč 5 %
370008 370008 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč Pokles 167 800 Kč 17 747 Kč 11 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
90000 90000 260 000 Kč 260 000 Kč 102 788 Kč 40 %
1009 1009 257 000 Kč 257 000 Kč 101 415 Kč 39 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 590 000 Kč 590 000 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 480 000 Kč 480 000 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
5151 Studená voda 2 327 000 Kč 2 327 000 Kč 460 212 Kč 20 %
100000 Odbor Kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 11 000 Kč 11 000 Kč 1 098 Kč 10 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 1 098 Kč 10 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 951 000 Kč 951 000 Kč 94 023 Kč 10 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 94 023 Kč 10 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 365 091 Kč 27 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 78 727 Kč 52 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 286 364 Kč 24 %
5153 Plyn 2 340 000 Kč 2 340 000 Kč 370 372 Kč 16 %
100000 Odbor Kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 367 872 Kč 16 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 367 872 Kč 16 %
6111 Programové vybavení 5 000 000 Kč Navýšení 5 095 000 Kč 343 882 Kč 7 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 0 Kč 0 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 0 Kč 0 %
240004 Licence 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 343 882 Kč 17 %
924 924 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 343 882 Kč 17 %
240019 Programové vybavení 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5181 0 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 341 406 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 341 406 Kč - - - -
5175 Pohoštění 4 225 000 Kč Pokles 4 219 000 Kč 313 981 Kč 7 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 110 000 Kč 1 110 000 Kč 257 582 Kč 23 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 257 582 Kč 23 %
150000 Odbor územního rozvoje 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 580 000 Kč 580 000 Kč 53 571 Kč 9 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 53 571 Kč 19 %
340000 340000 230 000 Kč 230 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 530 000 Kč 530 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 245 000 Kč 245 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 90 000 Kč 90 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 530 000 Kč Pokles 524 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 14 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 110 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 210 000 Kč 210 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
7 7 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 80001 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 625 000 Kč 625 000 Kč 305 313 Kč 49 %
150000 Odbor územního rozvoje 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 470 000 Kč 470 000 Kč 151 592 Kč 32 %
916 916 470 000 Kč 470 000 Kč 151 592 Kč 32 %
5167 Služby školení a vzdělávání 2 920 000 Kč Navýšení 3 182 200 Kč 274 701 Kč 9 %
100000 Odbor Kancelář městské části 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 2 450 000 Kč Navýšení 2 573 000 Kč 256 551 Kč 10 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 13 282 Kč 9 %
926 926 2 300 000 Kč Navýšení 2 423 000 Kč 243 269 Kč 10 %
400000 Odbor školství 350 000 Kč 350 000 Kč 18 150 Kč 5 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 250 000 Kč 250 000 Kč 18 150 Kč 7 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč 800 000 Kč 242 251 Kč 30 %
390000 390000 800 000 Kč 800 000 Kč 242 251 Kč 30 %
839 839 800 000 Kč 800 000 Kč 242 251 Kč 30 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 858 900 Kč 214 850 Kč 25 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 300 000 Kč Navýšení 648 900 Kč 49 850 Kč 8 %
434 434 0 Kč Navýšení 49 900 Kč 49 850 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 149 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 100 000 Kč 77 %
637 637 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 100 000 Kč 77 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
390000 390000 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
5194 Věcné dary 1 607 000 Kč Navýšení 2 139 700 Kč 194 400 Kč 9 %
100000 Odbor Kancelář městské části 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 137 400 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 137 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
340000 340000 0 Kč Navýšení 389 300 Kč 194 400 Kč 50 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 94 400 Kč 96 %
634 634 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 100 000 Kč 34 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 345 000 Kč 345 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 252 000 Kč Navýšení 258 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 16 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 80001 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 0 Kč 0 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 125 000 Kč 181 919 Kč 16 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 0 Kč 0 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
440 440 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 930 000 Kč 930 000 Kč 180 954 Kč 19 %
260000 260000 930 000 Kč 930 000 Kč 180 954 Kč 19 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 15 085 Kč 19 %
926 926 850 000 Kč 850 000 Kč 165 869 Kč 20 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 550 000 Kč Navýšení 555 700 Kč 155 130 Kč 28 %
260000 260000 450 000 Kč 450 000 Kč 49 500 Kč 11 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 49 500 Kč 16 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 020 000 Kč 2 020 000 Kč 138 300 Kč 7 %
340000 340000 400 000 Kč 400 000 Kč 16 300 Kč 4 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 16 300 Kč 4 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 230 000 Kč 1 230 000 Kč 122 000 Kč 10 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 900 000 Kč 900 000 Kč 122 000 Kč 14 %
340008 340008 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 900 000 Kč 900 000 Kč 110 730 Kč 12 %
260000 260000 900 000 Kč 900 000 Kč 110 730 Kč 12 %
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 110 730 Kč 12 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 244 000 Kč 110 000 Kč 45 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 30 000 Kč 60 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 80 000 Kč 55 %
637 637 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 80 000 Kč 55 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 0 Kč 0 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč Navýšení 1 333 000 Kč 100 000 Kč 8 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 120 000 Kč Navýšení 160 000 Kč 40 000 Kč 25 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 033 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 0 Kč 0 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
260000 260000 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 54 267 Kč 11 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 500 000 Kč 500 000 Kč 54 267 Kč 11 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 54 267 Kč 11 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 1 465 600 Kč 37 670 Kč 3 %
0 0 0 Kč 0 Kč 24 050 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 24 050 Kč - - - -
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 869 500 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 869 500 Kč 0 Kč 0 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 219 500 Kč 0 Kč 0 %
537 537 0 Kč Navýšení 219 500 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 22 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 600 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 13 000 Kč 26 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 13 000 Kč 26 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 620 Kč 62 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 620 Kč 62 %
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 0 Kč 0 Kč 36 869 Kč - - - -
6402 6402 0 Kč 0 Kč 36 869 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 36 869 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 480 000 Kč Pokles 220 000 Kč 30 342 Kč 14 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
260000 260000 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 20 342 Kč 10 %
926 926 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 20 342 Kč 10 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 14 350 000 Kč Pokles 9 227 800 Kč 30 000 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 5 400 000 Kč Pokles 4 665 300 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Pokles 85 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 45 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 3 600 000 Kč Pokles 3 335 300 Kč 0 Kč 0 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 1 700 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 1 500 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 1 800 000 Kč Pokles 382 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 350 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 40 000 Kč 30 000 Kč 75 %
241 241 650 000 Kč Pokles 40 000 Kč 30 000 Kč 75 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 100 000 Kč Navýšení 115 000 Kč 18 812 Kč 16 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
260000 260000 100 000 Kč 100 000 Kč 3 812 Kč 4 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 3 812 Kč 5 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 357 Kč 41 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 25 000 Kč 25 000 Kč 16 057 Kč 64 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 16 057 Kč 64 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 300 Kč 2 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 300 Kč 2 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
5172 Programové vybavení 260 000 Kč 260 000 Kč 11 067 Kč 4 %
240000 Odbor informatiky 260 000 Kč 260 000 Kč 11 067 Kč 4 %
924 924 260 000 Kč 260 000 Kč 11 067 Kč 4 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 7 764 Kč 16 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 7 764 Kč 16 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 7 764 Kč 16 %
5019 Ostatní platy 190 000 Kč 190 000 Kč 6 884 Kč 4 %
260000 260000 190 000 Kč 190 000 Kč 6 884 Kč 4 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 6 884 Kč 5 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 5 256 Kč 4 %
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 5 256 Kč 26 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 5 256 Kč 26 %
5492 Dary obyvatelstvu 155 000 Kč 155 000 Kč 5 000 Kč 3 %
390000 390000 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 80001 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %