Pohled přes položky 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 0 Poplatek ze psů 1 520 000 Kč 1 520 000 Kč 2 461 979 Kč 162 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 801 311 Kč 26 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 200 000 Kč 8 200 000 Kč 11 873 074 Kč 145 %
1344 0 Poplatek ze vstupného 150 000 Kč 150 000 Kč 29 366 Kč 20 %
1349 0 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 102 270 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 7 951 000 Kč 7 951 000 Kč 7 311 255 Kč 92 %
0 0 7 951 000 Kč 7 951 000 Kč 0 Kč 0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 56 900 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 800 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 82 600 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 3 400 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 702 900 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 7 150 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 147 050 Kč - - - -
14 14 0 Kč 0 Kč 19 500 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 2 512 850 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 145 380 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 71 300 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 109 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 1 542 250 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 188 040 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 11 400 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 150 350 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 163 800 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 6 400 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 89 790 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 94 525 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 13 080 Kč - - - -
44 44 0 Kč 0 Kč 15 Kč - - - -
471 471 0 Kč 0 Kč 2 800 Kč - - - -
48 48 0 Kč 0 Kč 1 085 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 46 900 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 8 000 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 18 900 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 2 700 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 3 300 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 200 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 250 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 10 500 Kč - - - -
7 7 0 Kč 0 Kč 1 084 940 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 2 200 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 11 000 Kč - - - -
1511 0 Daň z nemovitostí 86 400 000 Kč 86 400 000 Kč 67 844 487 Kč 79 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 12 300 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 8 500 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 3 800 Kč - - - -
2141 0 Příjmy z úroků (část) 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 872 976 Kč 28 %
2143 0 Kursové rozdíly v příjmech 0 Kč 0 Kč 997 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 115 000 Kč 19 115 000 Kč 14 618 954 Kč 76 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
600 600 0 Kč 0 Kč 68 300 Kč - - - -
601 601 8 963 000 Kč 8 963 000 Kč 6 171 494 Kč 69 %
602 602 10 152 000 Kč 10 152 000 Kč 8 012 760 Kč 79 %
605 605 0 Kč 0 Kč 350 400 Kč - - - -
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000 000 Kč Navýšení 9 127 100 Kč 6 304 007 Kč 69 %
0 0 3 000 000 Kč Navýšení 3 704 400 Kč 661 780 Kč 18 %
100 100 0 Kč Navýšení 2 114 900 Kč 2 114 860 Kč 100 %
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15003000000 15003000000 0 Kč 0 Kč 91 328 Kč - - - -
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 543 Kč 101 %
236 236 0 Kč Navýšení 115 500 Kč 115 475 Kč 100 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
370008 370008 0 Kč Navýšení 53 300 Kč 53 323 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 202 500 Kč 202 477 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 40 200 Kč 40 183 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 016 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 84 600 Kč 423 %
812 812 0 Kč Navýšení 37 400 Kč 37 439 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 631 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 121 500 Kč 121 470 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 152 200 Kč 152 166 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 437 400 Kč 437 370 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 508 800 Kč 508 763 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 36 600 Kč 36 638 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 17 900 Kč 17 920 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 8 400 Kč 8 360 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 151 700 Kč 151 728 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 14 700 Kč 14 666 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 53 100 Kč 53 118 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 112 053 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 42 500 Kč 42 477 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 094 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 527 000 Kč 527 024 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 014 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 24 500 Kč 24 463 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 42 559 Kč 43 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 144 000 Kč Navýšení 3 578 700 Kč 9 924 264 Kč 277 %
0 0 2 106 000 Kč 2 106 000 Kč 8 457 614 Kč 402 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 13 129 Kč 453 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 431 800 Kč 1 432 021 Kč 100 %
601 601 21 000 Kč 21 000 Kč 17 700 Kč 84 %
602 602 17 000 Kč 17 000 Kč 3 800 Kč 22 %
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 196 036 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 159 290 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 65 399 Kč - - - -
1 1 0 Kč 0 Kč 20 Kč - - - -
370008 370008 0 Kč 0 Kč 93 871 Kč - - - -
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 222 177 900 Kč 222 177 900 Kč 87 196 909 Kč 39 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 361 467 000 Kč Navýšení 448 367 200 Kč 359 016 719 Kč 80 %
0 0 361 467 000 Kč Navýšení 399 877 900 Kč 310 413 288 Kč 78 %
100 100 0 Kč Navýšení 18 427 700 Kč 19 545 173 Kč 106 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 847 300 Kč 847 342 Kč 100 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 827 900 Kč 827 854 Kč 100 %
15473000000 15473000000 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
15490000000 15490000000 0 Kč 0 Kč 301 887 Kč - - - -
15491000000 15491000000 0 Kč 0 Kč 349 176 Kč - - - -
15492000000 15492000000 0 Kč 0 Kč 345 834 Kč - - - -
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 308 000 Kč 308 000 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 469 300 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 312 055 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 15 622 200 Kč 15 622 220 Kč 100 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 853 600 Kč 256 071 Kč 30 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 059 000 Kč 1 059 050 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 56 000 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 67 300 Kč 67 300 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 55 400 Kč 55 400 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 82 800 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 67 800 Kč 67 800 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 800 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 14 080 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 14 080 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 28 200 Kč 28 160 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 080 Kč 101 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 904 300 Kč 0 Kč 0 %
4138 0 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 4 505 350 Kč - - - -
4251 4251 0 Kč Navýšení 47 020 900 Kč 28 077 785 Kč 60 %
0 0 0 Kč 0 Kč 145 375 Kč - - - -
15328000000 15328000000 0 Kč Navýšení 802 800 Kč 802 799 Kč 100 %
15340000000 15340000000 0 Kč Navýšení 1 026 700 Kč 1 026 715 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 900 000 Kč 100 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 20 976 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 0 Kč 0 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 100 %
81615000029 81615000029 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 100 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 145 400 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 718 424 900 Kč Navýšení 860 529 800 Kč 601 973 888 Kč 70 %


Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 158 500 000 Kč Navýšení 169 269 300 Kč 97 664 412 Kč 58 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 51 600 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 51 600 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 158 500 000 Kč Navýšení 169 128 000 Kč 97 664 412 Kč 58 %
926 926 158 500 000 Kč Navýšení 169 128 000 Kč 97 664 412 Kč 58 %
5019 Ostatní platy 190 000 Kč 190 000 Kč 6 884 Kč 4 %
260000 260000 190 000 Kč 190 000 Kč 6 884 Kč 4 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 6 884 Kč 5 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 9 500 000 Kč Navýšení 12 140 800 Kč 5 360 024 Kč 44 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 1 225 400 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 225 400 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 232 800 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 232 800 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 230 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 230 900 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 9 500 000 Kč Navýšení 10 451 700 Kč 5 360 024 Kč 51 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 240 600 Kč 22 %
926 926 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 7 000 000 Kč Pokles 6 876 900 Kč 5 119 424 Kč 74 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 11 208 989 Kč 62 %
260000 260000 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 11 208 989 Kč 62 %
926 926 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 11 208 989 Kč 62 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 900 000 Kč 900 000 Kč 471 573 Kč 52 %
260000 260000 900 000 Kč 900 000 Kč 471 573 Kč 52 %
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 471 573 Kč 52 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 383 218 Kč 73 %
260000 260000 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 383 218 Kč 73 %
926 926 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 383 218 Kč 73 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 45 225 000 Kč Navýšení 48 211 400 Kč 28 009 671 Kč 58 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 256 100 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 256 100 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 12 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 12 800 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 45 225 000 Kč Navýšení 47 863 000 Kč 28 009 671 Kč 59 %
926 926 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 2 397 380 Kč 68 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 41 100 000 Kč Navýšení 43 738 000 Kč 25 612 291 Kč 59 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 925 000 Kč Navýšení 17 995 700 Kč 10 546 055 Kč 59 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 91 800 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 91 800 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 16 925 000 Kč Navýšení 17 870 400 Kč 10 546 055 Kč 59 %
926 926 1 750 000 Kč Pokles 1 738 400 Kč 1 204 973 Kč 69 %
926 926 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 14 950 000 Kč Navýšení 15 907 000 Kč 9 341 082 Kč 59 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 930 000 Kč 930 000 Kč 389 995 Kč 42 %
260000 260000 930 000 Kč 930 000 Kč 389 995 Kč 42 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 29 889 Kč 37 %
926 926 850 000 Kč 850 000 Kč 360 106 Kč 42 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 64 000 Kč 64 000 Kč 2 327 Kč 4 %
260000 260000 64 000 Kč 64 000 Kč 2 327 Kč 4 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 2 327 Kč 5 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 0 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 020 000 Kč Pokles 1 980 000 Kč 563 940 Kč 28 %
340000 340000 400 000 Kč 400 000 Kč 74 240 Kč 19 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 74 240 Kč 19 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 230 000 Kč 1 230 000 Kč 489 700 Kč 40 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 900 000 Kč 900 000 Kč 489 700 Kč 54 %
340008 340008 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 13 805 Kč 28 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 13 805 Kč 28 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 13 805 Kč 28 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 820 000 Kč Navýšení 2 060 100 Kč 1 255 730 Kč 61 %
100000 Odbor Kancelář městské části 800 000 Kč Navýšení 1 933 700 Kč 1 133 625 Kč 59 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 1 933 700 Kč 1 133 625 Kč 59 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 625 000 Kč Navýšení 635 000 Kč 386 003 Kč 61 %
150000 Odbor územního rozvoje 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 232 282 Kč 48 %
916 916 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 232 282 Kč 48 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 150 000 Kč Navýšení 8 224 100 Kč 1 813 597 Kč 22 %
100000 Odbor Kancelář městské části 660 000 Kč Navýšení 1 740 000 Kč 578 138 Kč 33 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 180 000 Kč 578 138 Kč 49 %
710 710 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 41 800 Kč 29 065 Kč 70 %
924 924 0 Kč Navýšení 39 300 Kč 29 065 Kč 74 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 500 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 515 821 Kč 16 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 515 821 Kč 16 %
240000 Odbor informatiky 2 600 000 Kč Navýšení 2 708 000 Kč 667 574 Kč 25 %
924 924 2 600 000 Kč Navýšení 2 708 000 Kč 667 574 Kč 25 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč 0 Kč 289 555 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 289 555 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 965 Kč 99 %
937 937 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 965 Kč 99 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400020 400020 0 Kč 0 Kč -289 555 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -289 555 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč Navýšení 517 800 Kč 17 144 Kč 3 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 144 Kč 96 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 2 889 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 2 889 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 375 000 Kč Navýšení 12 537 600 Kč 3 666 081 Kč 29 %
100000 Odbor Kancelář městské části 620 000 Kč Pokles 580 000 Kč 115 602 Kč 20 %
710 710 500 000 Kč Pokles 460 000 Kč 115 602 Kč 25 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč Navýšení 160 400 Kč 58 077 Kč 36 %
813 813 0 Kč Navýšení 400 Kč 0 Kč 0 %
913 913 160 000 Kč 160 000 Kč 58 077 Kč 36 %
140007 140007 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 920 000 Kč 2 920 000 Kč 1 381 794 Kč 47 %
916 916 150 000 Kč 150 000 Kč 43 261 Kč 29 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 338 533 Kč 48 %
240000 Odbor informatiky 2 200 000 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 757 159 Kč 32 %
924 924 2 200 000 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 757 159 Kč 32 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 61 096 Kč - - - -
539 539 0 Kč 0 Kč 61 096 Kč - - - -
2541100000000 2541100000000 0 Kč 0 Kč 13 500 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 13 500 Kč - - - -
340000 340000 400 000 Kč 400 000 Kč 231 368 Kč 58 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 231 368 Kč 58 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 80 000 Kč 80 000 Kč 7 600 Kč 10 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 7 600 Kč 15 %
340008 340008 205 000 Kč Navýšení 232 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 27 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 200 000 Kč 200 000 Kč 1 843 Kč 1 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 1 843 Kč 1 %
390000 390000 340 000 Kč Pokles 330 000 Kč -56 387 Kč -17 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč -57 133 Kč -29 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 80 000 Kč Pokles 70 000 Kč 746 Kč 1 %
400013 400013 0 Kč 0 Kč -13 500 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -13 500 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 200 000 Kč Pokles 5 182 200 Kč 1 107 429 Kč 21 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 268 692 Kč 22 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 3 982 200 Kč 838 738 Kč 21 %
80001 80001 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 500 Kč 1 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 3 866 Kč 184 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 3 866 Kč 184 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 3 866 Kč 184 %
5151 Studená voda 2 327 000 Kč 2 327 000 Kč 820 798 Kč 35 %
100000 Odbor Kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 11 000 Kč 11 000 Kč 1 098 Kč 10 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 1 098 Kč 10 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 951 000 Kč 951 000 Kč 318 604 Kč 34 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 318 604 Kč 34 %
41 41 0 Kč 0 Kč -15 552 Kč - - - -
241 241 0 Kč 0 Kč -15 552 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 516 648 Kč 38 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 83 517 Kč 56 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 433 131 Kč 36 %
5152 Teplo 140 000 Kč Navýšení 162 200 Kč -8 281 Kč -5 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 140 000 Kč 140 000 Kč -17 502 Kč -13 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč -17 502 Kč -13 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 9 221 Kč 42 %
916 916 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 9 221 Kč 42 %
5153 Plyn 2 340 000 Kč 2 340 000 Kč 600 439 Kč 26 %
100000 Odbor Kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 597 939 Kč 26 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 597 939 Kč 26 %
5154 Elektrická energie 4 098 000 Kč Navýšení 4 113 000 Kč 1 895 271 Kč 46 %
100000 Odbor Kancelář městské části 20 000 Kč 20 000 Kč 6 368 Kč 32 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 6 368 Kč 32 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 000 Kč 2 000 Kč 237 Kč 12 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 237 Kč 12 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 440 287 Kč 50 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 891 000 Kč 1 440 287 Kč 50 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 448 380 Kč 37 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 97 671 Kč 49 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 350 709 Kč 35 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 81 931 Kč 16 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 500 000 Kč 500 000 Kč 81 931 Kč 16 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 81 931 Kč 16 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 19 636 Kč 49 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 25 000 Kč 25 000 Kč 16 057 Kč 64 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 16 057 Kč 64 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 3 579 Kč 24 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 3 579 Kč 24 %
5161 Služby pošt 4 160 000 Kč Pokles 4 159 200 Kč 2 108 669 Kč 51 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 2 108 669 Kč 59 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 2 108 669 Kč 59 %
260000 260000 610 000 Kč 610 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 272 300 Kč Navýšení 2 273 100 Kč 1 651 901 Kč 73 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 800 Kč 782 Kč 98 %
916 916 0 Kč Navýšení 800 Kč 782 Kč 98 %
240000 Odbor informatiky 1 642 300 Kč 1 642 300 Kč 1 303 569 Kč 79 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 29 317 Kč 59 %
924 924 1 592 300 Kč 1 592 300 Kč 1 274 251 Kč 80 %
260000 260000 630 000 Kč 630 000 Kč 347 550 Kč 55 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 37 900 Kč 47 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 309 650 Kč 56 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 636 000 Kč Pokles 1 628 800 Kč 815 373 Kč 50 %
0 0 0 Kč 0 Kč 1 420 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 1 420 Kč - - - -
100000 Odbor Kancelář městské části 410 000 Kč 410 000 Kč 179 501 Kč 44 %
710 710 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
260000 260000 110 000 Kč Navýšení 130 000 Kč 10 306 Kč 8 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 10 306 Kč 9 %
370008 370008 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč Pokles 167 800 Kč 17 747 Kč 11 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
90000 90000 260 000 Kč 260 000 Kč 174 958 Kč 67 %
1009 1009 257 000 Kč 257 000 Kč 173 585 Kč 68 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
5164 Nájemné 1 605 700 Kč Navýšení 2 596 100 Kč 1 674 754 Kč 65 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
113 113 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 670 000 Kč Navýšení 675 000 Kč 215 215 Kč 32 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 215 215 Kč 57 %
240000 Odbor informatiky 690 700 Kč Navýšení 870 100 Kč 672 108 Kč 77 %
924 924 690 700 Kč Navýšení 870 100 Kč 672 108 Kč 77 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 545 600 Kč 68 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 545 600 Kč 68 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 32 174 000 Kč Navýšení 33 322 700 Kč 7 545 465 Kč 23 %
100000 Odbor Kancelář městské části 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
710 710 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
100001 100001 2 420 000 Kč Pokles 600 400 Kč 600 333 Kč 100 %
910 910 2 420 000 Kč Pokles 600 400 Kč 600 333 Kč 100 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 50 000 Kč Pokles 48 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 50 000 Kč Pokles 48 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 Odbor územního rozvoje 13 389 000 Kč Navýšení 14 396 000 Kč 2 257 714 Kč 16 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 1 469 641 Kč 17 %
315 315 4 596 000 Kč Navýšení 5 603 000 Kč 788 073 Kč 14 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
170002 170002 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
917 917 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
180000 Odbor přípravy realizace investic 1 900 000 Kč Pokles 1 885 300 Kč 87 890 Kč 5 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
418 418 200 000 Kč Pokles 185 300 Kč 83 490 Kč 45 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč 0 Kč 180 814 Kč - - - -
537 537 0 Kč 0 Kč 180 814 Kč - - - -
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč 0 Kč 29 200 Kč - - - -
437 437 0 Kč 0 Kč 25 000 Kč - - - -
937 937 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
260000 260000 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 201 500 Kč 41 %
926 926 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 201 500 Kč 41 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 136 730 Kč 26 %
926 926 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 136 730 Kč 26 %
260002 260002 0 Kč Navýšení 373 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 373 000 Kč 0 Kč 0 %
260003 260003 0 Kč Navýšení 1 819 600 Kč 387 806 Kč 21 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 819 600 Kč 387 806 Kč 21 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 600 000 Kč Navýšení 664 200 Kč 36 300 Kč 5 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 36 300 Kč 57 %
634 634 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 500 000 Kč 500 000 Kč 60 500 Kč 12 %
637 637 500 000 Kč 500 000 Kč 60 500 Kč 12 %
370001 370001 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 2 450 159 Kč 52 %
937 937 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 2 450 159 Kč 52 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 291 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 291 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 2 000 000 Kč Navýšení 2 502 200 Kč 687 643 Kč 27 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 150 040 Kč 15 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 479 160 Kč 95 %
430000 430000 4 000 000 Kč Pokles 2 918 000 Kč 484 000 Kč 17 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 2 918 000 Kč 484 000 Kč 17 %
90000 90000 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 2 920 000 Kč Pokles 2 861 700 Kč 603 609 Kč 21 %
100000 Odbor Kancelář městské části 120 000 Kč 120 000 Kč 7 500 Kč 6 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 7 500 Kč 6 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 34 600 Kč 18 150 Kč 52 %
440 440 0 Kč Navýšení 34 600 Kč 18 150 Kč 52 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 2 450 000 Kč Navýšení 2 571 900 Kč 577 959 Kč 22 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 13 282 Kč 9 %
926 926 2 300 000 Kč Navýšení 2 421 900 Kč 564 677 Kč 23 %
400000 Odbor školství 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 12 423 800 Kč Navýšení 12 523 800 Kč 6 412 563 Kč 51 %
100000 Odbor Kancelář městské části 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 11 873 800 Kč 11 873 800 Kč 6 315 062 Kč 53 %
924 924 11 873 800 Kč 11 873 800 Kč 6 315 062 Kč 53 %
370008 370008 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 156 487 500 Kč Pokles 152 855 900 Kč 73 832 653 Kč 48 %
100000 Odbor Kancelář městské části 4 380 000 Kč Pokles 4 080 000 Kč 1 116 571 Kč 27 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 3 710 000 Kč 3 710 000 Kč 1 116 571 Kč 30 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
100001 100001 300 000 Kč Pokles 53 900 Kč 53 845 Kč 100 %
910 910 300 000 Kč Pokles 53 900 Kč 53 845 Kč 100 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 502 000 Kč Pokles 2 339 400 Kč 301 154 Kč 13 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 109 698 Kč 22 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 700 000 Kč Pokles 517 400 Kč 25 828 Kč 5 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 159 625 Kč 12 %
140007 140007 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 Odbor územního rozvoje 2 410 000 Kč Pokles 2 217 000 Kč 153 286 Kč 7 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 118 580 Kč 13 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 985 000 Kč 34 706 Kč 4 %
615 615 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 002 400 Kč 75 566 Kč 4 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 002 400 Kč 75 566 Kč 4 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 15 920 000 Kč Pokles 15 611 800 Kč 8 657 206 Kč 55 %
916 916 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 211 800 Kč 8 657 206 Kč 57 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 38 800 Kč Navýšení 112 600 Kč 73 748 Kč 65 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 53 500 Kč 14 700 Kč 27 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 9 580 700 Kč Pokles 9 399 300 Kč 3 985 180 Kč 42 %
924 924 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 9 230 700 Kč Pokles 9 049 300 Kč 3 985 180 Kč 44 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 54 397 Kč - - - -
539 539 0 Kč 0 Kč 54 397 Kč - - - -
260000 260000 1 000 000 Kč Pokles 899 400 Kč 434 063 Kč 48 %
926 926 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 800 000 Kč Pokles 703 600 Kč 434 063 Kč 62 %
260002 260002 0 Kč Navýšení 77 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 77 000 Kč 0 Kč 0 %
260003 260003 0 Kč Navýšení 246 100 Kč 103 622 Kč 42 %
926 926 0 Kč Navýšení 246 100 Kč 103 622 Kč 42 %
310000 310000 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
340000 340000 9 160 000 Kč Pokles 7 763 800 Kč 3 043 656 Kč 39 %
634 634 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 3 028 467 Kč 44 %
634 634 1 250 000 Kč Pokles 853 800 Kč 7 089 Kč 1 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 8 100 Kč 12 %
934 934 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 10 370 000 Kč Navýšení 11 719 800 Kč 3 361 155 Kč 29 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
434 434 3 250 000 Kč Navýšení 4 599 800 Kč 1 079 113 Kč 23 %
634 634 4 200 000 Kč 4 200 000 Kč 1 890 000 Kč 45 %
634 634 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 123 315 Kč 10 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 3 355 000 Kč Navýšení 4 334 000 Kč 324 761 Kč 7 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 710 000 Kč 710 000 Kč 50 000 Kč 7 %
634 634 2 620 000 Kč Pokles 2 570 000 Kč 274 761 Kč 11 %
934 934 0 Kč Navýšení 993 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 200 000 Kč 200 000 Kč 25 000 Kč 12 %
937 937 200 000 Kč 200 000 Kč 25 000 Kč 12 %
370002 370002 1 700 000 Kč Pokles 1 646 300 Kč 113 196 Kč 7 %
937 937 1 700 000 Kč Pokles 1 646 300 Kč 113 196 Kč 7 %
370008 370008 1 532 000 Kč 1 532 000 Kč 108 001 Kč 7 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 430 000 Kč 1 430 000 Kč 108 000 Kč 8 %
390000 390000 2 173 000 Kč Pokles 1 596 200 Kč 121 117 Kč 8 %
439 439 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 290 000 Kč Pokles 172 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 75 000 Kč 25 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 489 300 Kč -50 257 Kč -10 %
539 539 370 000 Kč Navýšení 501 900 Kč 96 374 Kč 19 %
739 739 243 000 Kč Pokles 103 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 4 335 000 Kč Pokles 4 321 700 Kč 690 969 Kč 16 %
440 440 855 000 Kč 855 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 103 290 Kč 10 %
440 440 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 587 679 Kč 28 %
440 440 350 000 Kč Pokles 336 700 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 83 043 700 Kč Pokles 76 085 200 Kč 48 117 313 Kč 63 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 56 226 Kč 28 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 603 548 Kč 24 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 1 834 602 Kč 73 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 4 336 971 Kč 48 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 41 148 010 Kč 68 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč Pokles 285 000 Kč 0 Kč 0 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 121 910 Kč 41 %
430000 430000 0 Kč Navýšení 1 080 800 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 498 800 Kč 0 Kč 0 %
843 843 0 Kč Navýšení 582 000 Kč 0 Kč 0 %
7 7 3 848 500 Kč Navýšení 4 385 600 Kč 2 635 828 Kč 60 %
926 926 3 848 500 Kč Navýšení 4 385 600 Kč 2 635 828 Kč 60 %
80001 80001 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 128 800 Kč Navýšení 346 200 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 88 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 79 814 400 Kč Navýšení 86 130 500 Kč 35 889 627 Kč 42 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 010 000 Kč Pokles 720 000 Kč 56 500 Kč 8 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 56 500 Kč 8 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 14 500 000 Kč Pokles 14 480 000 Kč 1 179 180 Kč 8 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 1 137 858 Kč 9 %
150000 Odbor územního rozvoje 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 380 072 Kč 17 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 380 072 Kč 17 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 21 500 000 Kč Navýšení 23 568 000 Kč 14 560 448 Kč 62 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 1 130 915 Kč 41 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 6 077 996 Kč 62 %
818 818 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 411 684 Kč 28 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 120 000 Kč 120 000 Kč 12 842 Kč 11 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 12 842 Kč 11 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 61 100 Kč 23 %
634 634 200 000 Kč Pokles 160 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 600 Kč 61 100 Kč 61 %
400000 Odbor školství 20 625 000 Kč Pokles 20 145 000 Kč 7 785 785 Kč 39 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 28 458 Kč 2 %
440 440 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 7 757 327 Kč 42 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 19 455 000 Kč Navýšení 24 432 000 Kč 11 853 699 Kč 49 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 555 215 Kč 33 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 19 977 000 Kč 10 366 298 Kč 52 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5172 Programové vybavení 260 000 Kč 260 000 Kč 22 675 Kč 9 %
240000 Odbor informatiky 260 000 Kč 260 000 Kč 22 675 Kč 9 %
924 924 260 000 Kč 260 000 Kč 22 675 Kč 9 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 110 000 Kč Navýšení 1 193 900 Kč 22 805 Kč 2 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 43 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 43 700 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 190 000 Kč Navýšení 330 200 Kč 21 832 Kč 7 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 24 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 150 000 Kč Navýšení 286 000 Kč 21 832 Kč 8 %
340008 340008 780 000 Kč 780 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
400000 Odbor školství 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5175 Pohoštění 4 225 000 Kč Pokles 3 996 000 Kč 805 348 Kč 20 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 110 000 Kč 1 110 000 Kč 460 448 Kč 41 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 460 448 Kč 42 %
150000 Odbor územního rozvoje 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 580 000 Kč 580 000 Kč 309 283 Kč 53 %
916 916 300 000 Kč 300 000 Kč 192 638 Kč 64 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 116 645 Kč 42 %
340000 340000 230 000 Kč 230 000 Kč 3 065 Kč 1 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 3 065 Kč 10 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 530 000 Kč 530 000 Kč 11 100 Kč 2 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 8 500 Kč 5 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 2 600 Kč 1 %
370000 370000 245 000 Kč 245 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 90 000 Kč 90 000 Kč 14 625 Kč 16 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 14 625 Kč 21 %
390000 390000 530 000 Kč Pokles 297 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 14 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 110 000 Kč Pokles 3 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 210 000 Kč Pokles 80 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
7 7 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 80001 10 000 Kč 10 000 Kč 3 999 Kč 40 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 3 999 Kč 40 %
5176 Účastnické poplatky na konference 100 000 Kč Navýšení 115 000 Kč 37 712 Kč 33 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
260000 260000 100 000 Kč 100 000 Kč 22 712 Kč 23 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 22 712 Kč 28 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 550 000 Kč Navýšení 555 700 Kč 195 930 Kč 35 %
260000 260000 450 000 Kč 450 000 Kč 90 300 Kč 20 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 90 300 Kč 30 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
5181 0 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 454 375 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 454 375 Kč - - - -
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 13 100 Kč 12 997 Kč 99 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 13 100 Kč 12 997 Kč 99 %
926 926 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 11 572 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 425 Kč 95 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 480 000 Kč Pokles 220 000 Kč 29 342 Kč 13 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
260000 260000 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 19 342 Kč 10 %
926 926 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 19 342 Kč 10 %
5194 Věcné dary 1 607 000 Kč Navýšení 2 139 700 Kč 548 625 Kč 26 %
100000 Odbor Kancelář městské části 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 137 400 Kč 137 400 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 137 400 Kč 137 400 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 100 000 Kč 100 000 Kč 10 750 Kč 11 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 10 750 Kč 11 %
340000 340000 0 Kč Navýšení 389 300 Kč 298 600 Kč 77 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 200 000 Kč 69 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 345 000 Kč 345 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 252 000 Kč Navýšení 258 000 Kč 2 500 Kč 1 %
539 539 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 16 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 200 000 Kč 200 000 Kč 2 500 Kč 1 %
739 739 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 80001 550 000 Kč 550 000 Kč 99 375 Kč 18 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 99 375 Kč 18 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
260000 260000 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 681 000 Kč 501 000 Kč 74 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 472 000 Kč 307 000 Kč 65 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 277 000 Kč 93 %
370000 370000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 1 078 900 Kč 768 850 Kč 71 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 300 000 Kč Navýšení 843 900 Kč 543 850 Kč 64 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 214 000 Kč 165 000 Kč 77 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 550 000 Kč 299 000 Kč 54 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč Navýšení 2 003 000 Kč 1 798 000 Kč 90 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 120 000 Kč Navýšení 750 000 Kč 595 000 Kč 79 %
634 634 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 30 000 Kč 38 %
434 434 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 30 000 Kč 38 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 033 000 Kč 1 033 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 191 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 365 000 Kč Navýšení 9 043 600 Kč 7 957 500 Kč 88 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 73 000 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 73 000 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 705 000 Kč Navýšení 2 366 100 Kč 2 336 000 Kč 99 %
434 434 200 000 Kč Pokles 165 100 Kč 155 000 Kč 94 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 3 905 000 Kč 3 305 000 Kč 85 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 905 000 Kč 3 305 000 Kč 85 %
370000 370000 150 000 Kč Pokles 135 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč Pokles 135 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 365 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 365 000 Kč 100 %
390000 390000 510 000 Kč Navýšení 838 000 Kč 587 000 Kč 70 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 53 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 91 000 Kč 91 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
539 539 270 000 Kč Pokles 240 000 Kč 49 000 Kč 20 %
739 739 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 876 500 Kč 93 %
440 440 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 876 500 Kč 93 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 1 216 000 Kč 421 000 Kč 35 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 915 000 Kč 120 000 Kč 13 %
634 634 0 Kč Navýšení 795 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 301 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 14 350 000 Kč Pokles 1 212 800 Kč 62 000 Kč 5 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 5 400 000 Kč Pokles 827 300 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Pokles 45 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
634 634 3 600 000 Kč Pokles 772 300 Kč 0 Kč 0 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
434 434 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370008 370008 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 1 700 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 1 500 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 1 800 000 Kč Pokles 215 500 Kč 32 000 Kč 15 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 183 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
390000 390000 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
5321 Neinvestiční dotace obcím 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
370000 370000 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
737 737 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 168 629 100 Kč Pokles 168 102 700 Kč 126 213 614 Kč 75 %
100 100 43 634 000 Kč Pokles 40 530 600 Kč 30 735 639 Kč 76 %
539 539 43 634 000 Kč Pokles 40 530 600 Kč 30 735 639 Kč 76 %
1548 1548 2 956 000 Kč Navýšení 4 243 400 Kč 3 504 400 Kč 83 %
440 440 2 956 000 Kč Navýšení 4 243 400 Kč 3 504 400 Kč 83 %
236 236 3 895 000 Kč Navýšení 4 266 500 Kč 3 292 750 Kč 77 %
440 440 3 895 000 Kč Navýšení 4 266 500 Kč 3 292 750 Kč 77 %
400000 Odbor školství 15 585 000 Kč Pokles 4 716 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 900 000 Kč Pokles 1 561 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 10 685 000 Kč Pokles 3 155 000 Kč 0 Kč 0 %
756 756 5 263 000 Kč Navýšení 5 587 500 Kč 4 271 750 Kč 76 %
440 440 5 263 000 Kč Navýšení 5 587 500 Kč 4 271 750 Kč 76 %
757 757 12 671 000 Kč Navýšení 13 524 500 Kč 10 356 750 Kč 77 %
440 440 12 671 000 Kč Navýšení 13 524 500 Kč 10 356 750 Kč 77 %
807 807 5 451 000 Kč Navýšení 5 822 500 Kč 4 459 750 Kč 77 %
440 440 5 451 000 Kč Navýšení 5 822 500 Kč 4 459 750 Kč 77 %
808 808 11 135 000 Kč Navýšení 13 100 000 Kč 10 316 250 Kč 79 %
440 440 11 135 000 Kč Navýšení 13 100 000 Kč 10 316 250 Kč 79 %
812 812 6 432 000 Kč Navýšení 6 783 000 Kč 5 175 000 Kč 76 %
440 440 6 432 000 Kč Navýšení 6 783 000 Kč 5 175 000 Kč 76 %
813 813 2 069 000 Kč Navýšení 2 282 000 Kč 1 764 750 Kč 77 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 282 000 Kč 1 764 750 Kč 77 %
814 814 7 173 000 Kč Navýšení 7 705 000 Kč 5 911 750 Kč 77 %
440 440 7 173 000 Kč Navýšení 7 705 000 Kč 5 911 750 Kč 77 %
815 815 5 765 000 Kč Navýšení 7 764 500 Kč 6 323 250 Kč 81 %
440 440 5 765 000 Kč Navýšení 7 764 500 Kč 6 323 250 Kč 81 %
816 816 13 998 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 11 170 500 Kč 76 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 14 670 000 Kč 11 170 500 Kč 76 %
863 863 6 222 000 Kč Navýšení 6 600 500 Kč 5 045 000 Kč 76 %
440 440 6 222 000 Kč Navýšení 6 600 500 Kč 5 045 000 Kč 76 %
865 865 1 215 000 Kč Navýšení 1 464 500 Kč 1 160 750 Kč 79 %
440 440 1 215 000 Kč Navýšení 1 464 500 Kč 1 160 750 Kč 79 %
866 866 1 120 000 Kč Navýšení 1 344 500 Kč 1 064 500 Kč 79 %
440 440 1 120 000 Kč Navýšení 1 344 500 Kč 1 064 500 Kč 79 %
867 867 1 000 000 Kč Navýšení 1 256 500 Kč 1 006 500 Kč 80 %
440 440 1 000 000 Kč Navýšení 1 256 500 Kč 1 006 500 Kč 80 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 1 572 500 Kč 1 260 000 Kč 80 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 572 500 Kč 1 260 000 Kč 80 %
871 871 6 023 000 Kč Navýšení 6 458 500 Kč 4 952 750 Kč 77 %
440 440 6 023 000 Kč Navýšení 6 458 500 Kč 4 952 750 Kč 77 %
873 873 1 290 000 Kč Navýšení 1 474 000 Kč 1 151 500 Kč 78 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 474 000 Kč 1 151 500 Kč 78 %
874 874 3 301 200 Kč Navýšení 3 668 700 Kč 2 843 400 Kč 78 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
440 440 3 301 200 Kč Navýšení 3 623 700 Kč 2 798 400 Kč 77 %
441 441 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
875 875 1 394 000 Kč Navýšení 1 974 500 Kč 1 601 000 Kč 81 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 394 000 Kč Navýšení 1 949 500 Kč 1 601 000 Kč 82 %
876 876 1 711 900 Kč Navýšení 1 979 900 Kč 1 551 925 Kč 78 %
440 440 1 711 900 Kč Navýšení 1 979 900 Kč 1 551 925 Kč 78 %
877 877 1 434 000 Kč Navýšení 1 921 500 Kč 1 563 000 Kč 81 %
440 440 1 434 000 Kč Navýšení 1 921 500 Kč 1 563 000 Kč 81 %
878 878 1 052 000 Kč Navýšení 1 235 500 Kč 972 500 Kč 79 %
440 440 1 052 000 Kč Navýšení 1 235 500 Kč 972 500 Kč 79 %
879 879 3 073 000 Kč Navýšení 3 253 500 Kč 2 485 250 Kč 76 %
440 440 3 073 000 Kč Navýšení 3 253 500 Kč 2 485 250 Kč 76 %
880 880 1 290 000 Kč Navýšení 1 485 000 Kč 1 162 500 Kč 78 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 485 000 Kč 1 162 500 Kč 78 %
882 882 1 226 000 Kč Navýšení 1 417 000 Kč 1 110 500 Kč 78 %
440 440 1 226 000 Kč Navýšení 1 417 000 Kč 1 110 500 Kč 78 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 42 820 800 Kč 42 194 118 Kč 99 %
100 100 0 Kč Navýšení 18 427 700 Kč 18 427 678 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 18 427 700 Kč 18 427 678 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
15473000000 15473000000 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 375 200 Kč 375 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 200 Kč 375 200 Kč 100 %
236 236 0 Kč Navýšení 661 000 Kč 661 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 661 000 Kč 661 000 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
440 440 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 853 600 Kč 256 071 Kč 30 %
440 440 0 Kč Navýšení 853 600 Kč 256 071 Kč 30 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 584 800 Kč 584 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 584 800 Kč 584 800 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 1 501 400 Kč 1 501 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 419 300 Kč 1 419 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 82 100 Kč 82 100 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 791 600 Kč 791 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 791 600 Kč 791 600 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 1 271 600 Kč 1 271 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 166 300 Kč 1 166 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 105 300 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 1 045 600 Kč 1 045 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 045 600 Kč 1 045 600 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 375 900 Kč 375 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 900 Kč 375 900 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 916 300 Kč 916 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 916 300 Kč 916 300 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 823 200 Kč 823 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 823 200 Kč 823 200 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 1 931 900 Kč 1 931 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 931 900 Kč 1 931 900 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 848 800 Kč 848 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 848 800 Kč 848 800 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 168 500 Kč 168 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 168 500 Kč 168 500 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 800 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 166 300 Kč 166 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 166 300 Kč 166 300 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 245 100 Kč 245 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 245 100 Kč 245 100 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 871 700 Kč 871 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 871 700 Kč 871 700 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 249 700 Kč 249 680 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 700 Kč 249 680 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 523 900 Kč 523 880 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 523 900 Kč 523 880 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 266 100 Kč 266 160 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 266 100 Kč 266 160 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 314 500 Kč 314 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 314 500 Kč 314 500 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 204 500 Kč 204 480 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 204 500 Kč 204 480 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 157 700 Kč 157 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 157 700 Kč 157 700 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 298 300 Kč 298 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 298 300 Kč 298 300 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 247 700 Kč 247 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 247 700 Kč 247 700 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 770 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 1 975 000 Kč 99 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 770 000 Kč Navýšení 1 795 000 Kč 1 770 000 Kč 99 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 2 141 200 Kč 2 708 282 Kč 126 %
0 0 0 Kč 0 Kč 10 190 Kč - - - -
1016 1016 0 Kč 0 Kč 10 190 Kč - - - -
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15003000000 15003000000 0 Kč 0 Kč 91 328 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 91 328 Kč - - - -
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 0 Kč 0 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
808 808 0 Kč 0 Kč 64 600 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 64 600 Kč - - - -
90000 90000 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
5348 0 5348 0 Kč 0 Kč 4 458 323 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 155 970 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 3 165 713 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 1 136 640 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 430000 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč Navýšení 42 000 Kč 16 184 Kč 39 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
430000 430000 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 830 000 Kč Navýšení 2 030 000 Kč 890 471 Kč 44 %
260000 260000 1 830 000 Kč Navýšení 2 030 000 Kč 890 471 Kč 44 %
926 926 30 000 Kč 30 000 Kč 12 768 Kč 43 %
926 926 1 800 000 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 877 703 Kč 44 %
5492 Dary obyvatelstvu 155 000 Kč 155 000 Kč 6 000 Kč 4 %
390000 390000 150 000 Kč 150 000 Kč 1 000 Kč 1 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 1 000 Kč 1 %
80001 80001 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
415 415 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 959 400 Kč Navýšení 8 341 200 Kč 3 761 146 Kč 45 %
100000 Odbor Kancelář městské části 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
910 910 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
260000 260000 660 000 Kč Navýšení 804 500 Kč 37 689 Kč 5 %
926 926 0 Kč Navýšení 144 500 Kč 37 689 Kč 26 %
926 926 660 000 Kč 660 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 65 375 Kč 6 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 65 375 Kč 6 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
7 7 5 929 400 Kč Navýšení 6 148 400 Kč 3 552 882 Kč 58 %
926 926 266 900 Kč 266 900 Kč 54 210 Kč 20 %
926 926 5 662 500 Kč Navýšení 5 881 500 Kč 3 498 672 Kč 59 %
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 0 Kč 0 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 800 000 Kč 800 000 Kč 282 566 Kč 35 %
390000 390000 800 000 Kč 800 000 Kč 282 566 Kč 35 %
839 839 800 000 Kč 800 000 Kč 282 566 Kč 35 %
5901 Nespecifikované rezervy 3 200 000 Kč Navýšení 39 661 200 Kč 0 Kč 0 %
90000 90000 3 200 000 Kč Navýšení 39 661 200 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 622 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
509 509 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 200 000 Kč Navýšení 34 417 200 Kč 0 Kč 0 %
5903 Rezerva na krizová opatření 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 1 525 900 Kč 58 829 Kč 4 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 60 300 Kč 45 209 Kč 75 %
113 113 0 Kč Navýšení 60 300 Kč 45 209 Kč 75 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 849 700 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 849 700 Kč 0 Kč 0 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 239 300 Kč 0 Kč 0 %
537 537 0 Kč Navýšení 239 300 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 22 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 600 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 13 500 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 13 000 Kč 26 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 13 000 Kč 26 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 620 Kč 62 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 620 Kč 62 %
6111 Programové vybavení 5 000 000 Kč Navýšení 5 095 000 Kč 408 882 Kč 8 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 65 000 Kč 68 %
115 115 0 Kč Navýšení 95 000 Kč 65 000 Kč 68 %
240004 Licence 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 343 882 Kč 17 %
924 924 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 343 882 Kč 17 %
240019 Programové vybavení 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
924 924 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
410058 Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 325 232 600 Kč Navýšení 401 115 500 Kč 122 617 309 Kč 31 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 120 400 Kč 0 Kč 0 %
813