Pohled přes položky 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 0 Poplatek ze psů 1 520 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 222 670 Kč 106 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 100 000 Kč Pokles 1 350 000 Kč 1 366 056 Kč 101 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 200 000 Kč Navýšení 13 800 000 Kč 15 301 909 Kč 111 %
1344 0 Poplatek ze vstupného 150 000 Kč Pokles 90 000 Kč 68 264 Kč 76 %
1349 0 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 118 015 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 7 951 000 Kč Navýšení 9 051 000 Kč 10 682 125 Kč 118 %
0 0 7 951 000 Kč Navýšení 9 051 000 Kč 1 000 Kč 0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 84 600 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 1 600 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 108 900 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 4 500 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 1 049 650 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 11 000 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 162 250 Kč - - - -
14 14 0 Kč 0 Kč 158 000 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 3 616 360 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 210 930 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 101 700 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 128 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 2 089 750 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 299 040 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 17 050 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 224 340 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 223 200 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 10 050 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 133 710 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 133 535 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 19 500 Kč - - - -
44 44 0 Kč 0 Kč 15 Kč - - - -
471 471 0 Kč 0 Kč 4 600 Kč - - - -
48 48 0 Kč 0 Kč 1 440 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 78 150 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 10 800 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 28 200 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 3 300 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 4 750 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 400 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 450 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 13 000 Kč - - - -
7 7 0 Kč 0 Kč 1 727 755 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 3 600 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 17 000 Kč - - - -
1511 0 Daň z nemovitostí 86 400 000 Kč Pokles 83 830 000 Kč 87 774 906 Kč 105 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 12 300 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 8 500 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 3 800 Kč - - - -
2141 0 Příjmy z úroků (část) 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 3 723 562 Kč 120 %
2149 0 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0 Kč 0 Kč 180 549 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 115 000 Kč 19 115 000 Kč 20 674 328 Kč 108 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
410036 Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč - - - -
600 600 0 Kč 0 Kč 88 900 Kč - - - -
601 601 8 963 000 Kč 8 963 000 Kč 8 547 728 Kč 95 %
602 602 10 152 000 Kč 10 152 000 Kč 11 470 000 Kč 113 %
605 605 0 Kč 0 Kč 481 700 Kč - - - -
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000 000 Kč Navýšení 6 518 900 Kč 6 439 379 Kč 99 %
0 0 3 000 000 Kč Pokles 804 400 Kč 711 612 Kč 88 %
100 100 0 Kč Navýšení 2 114 900 Kč 2 114 860 Kč 100 %
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15003000000 15003000000 0 Kč Navýšení 91 300 Kč 91 328 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15086000000 15086000000 0 Kč Navýšení 72 300 Kč 72 340 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 543 Kč 101 %
236 236 0 Kč Navýšení 115 500 Kč 115 475 Kč 100 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 53 300 Kč 53 323 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 202 500 Kč 202 477 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 40 200 Kč 40 183 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 016 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 84 600 Kč 84 600 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 37 400 Kč 37 439 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 631 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 121 500 Kč 121 470 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 152 200 Kč 165 366 Kč 109 %
816 816 0 Kč Navýšení 437 400 Kč 437 370 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 508 800 Kč 508 763 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 36 600 Kč 36 638 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 17 900 Kč 17 920 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 8 400 Kč 8 360 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 151 700 Kč 151 728 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 14 700 Kč 14 666 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 53 100 Kč 53 118 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 112 053 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 42 500 Kč 42 477 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 094 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 527 000 Kč 527 024 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 014 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 24 500 Kč 24 463 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 321 507 Kč 322 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 144 000 Kč Navýšení 3 587 900 Kč 11 351 859 Kč 316 %
0 0 2 106 000 Kč 2 106 000 Kč 9 879 009 Kč 469 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 13 129 Kč 109 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 431 800 Kč 1 432 021 Kč 100 %
601 601 21 000 Kč 21 000 Kč 21 700 Kč 103 %
602 602 17 000 Kč 17 000 Kč 6 000 Kč 35 %
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 33 619 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 183 422 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 89 531 Kč - - - -
1 1 0 Kč 0 Kč 20 Kč - - - -
370008 370008 0 Kč 0 Kč 93 871 Kč - - - -
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 222 177 900 Kč 222 177 900 Kč 186 953 793 Kč 84 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 361 467 000 Kč Navýšení 478 985 100 Kč 475 902 426 Kč 99 %
0 0 361 467 000 Kč Navýšení 402 888 500 Kč 402 888 580 Kč 100 %
100 100 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 1 694 600 Kč 1 694 684 Kč 100 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 1 106 100 Kč 1 106 065 Kč 100 %
15473000000 15473000000 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
15490000000 15490000000 0 Kč Navýšení 301 900 Kč 301 887 Kč 100 %
15491000000 15491000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15492000000 15492000000 0 Kč Navýšení 345 800 Kč 345 834 Kč 100 %
15573000000 15573000000 0 Kč Navýšení 538 800 Kč 538 846 Kč 100 %
15617000000 15617000000 0 Kč Navýšení 313 400 Kč 313 411 Kč 100 %
15644000000 15644000000 0 Kč Navýšení 617 200 Kč 617 228 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 308 000 Kč 308 000 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 469 300 Kč 0 Kč 0 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 312 055 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 15 622 200 Kč 15 622 220 Kč 100 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 2 048 400 Kč 256 071 Kč 13 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 2 122 043 Kč 80 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 382 300 Kč 1 382 332 Kč 100 %
400001 400001 0 Kč Navýšení 181 500 Kč 181 500 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 56 000 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 67 300 Kč 67 300 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 55 400 Kč 55 400 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 82 800 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 67 800 Kč 67 800 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 800 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 14 080 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 14 080 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 28 200 Kč 28 160 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 080 Kč 101 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 13 039 300 Kč 13 039 352 Kč 100 %
4251 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 47 695 900 Kč 45 177 785 Kč 95 %
15328000000 15328000000 0 Kč Navýšení 802 800 Kč 802 799 Kč 100 %
15340000000 15340000000 0 Kč Navýšení 1 026 700 Kč 1 026 715 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 575 000 Kč 900 000 Kč 57 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 20 976 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 17 100 000 Kč 90 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 100 %
81615000029 81615000029 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 100 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 145 400 Kč 145 375 Kč 100 %
Celkem 718 424 900 Kč Navýšení 892 123 700 Kč 869 110 476 Kč 97 %


Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 158 500 000 Kč Navýšení 169 375 300 Kč 159 880 893 Kč 94 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 89 700 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 89 700 Kč 100 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 106 300 Kč 53 793 Kč 51 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 300 Kč 53 793 Kč 51 %
260000 260000 158 500 000 Kč Navýšení 169 179 300 Kč 159 737 400 Kč 94 %
926 926 158 500 000 Kč Navýšení 169 179 300 Kč 159 737 400 Kč 94 %
5019 Ostatní platy 190 000 Kč 190 000 Kč 51 490 Kč 27 %
260000 260000 190 000 Kč 190 000 Kč 51 490 Kč 27 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 12 852 Kč 9 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 38 638 Kč 97 %
5021 Ostatní osobní výdaje 9 500 000 Kč Navýšení 14 624 200 Kč 10 977 236 Kč 75 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 1 798 200 Kč 1 200 119 Kč 67 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 798 200 Kč 1 200 119 Kč 67 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 584 100 Kč 203 930 Kč 35 %
426 426 0 Kč Navýšení 584 100 Kč 203 930 Kč 35 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 394 700 Kč 335 618 Kč 85 %
926 926 0 Kč Navýšení 394 700 Kč 335 618 Kč 85 %
260000 260000 9 500 000 Kč Navýšení 11 847 200 Kč 9 237 569 Kč 78 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 780 400 Kč 73 %
926 926 7 000 000 Kč Navýšení 8 757 000 Kč 6 730 518 Kč 77 %
926 926 0 Kč Navýšení 144 500 Kč 77 052 Kč 53 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 1 870 900 Kč 1 649 599 Kč 88 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 18 200 000 Kč Pokles 17 450 000 Kč 16 531 101 Kč 95 %
260000 260000 18 200 000 Kč Pokles 17 450 000 Kč 16 531 101 Kč 95 %
926 926 18 200 000 Kč Pokles 17 450 000 Kč 16 531 101 Kč 95 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 900 000 Kč Pokles 800 000 Kč 650 310 Kč 81 %
260000 260000 900 000 Kč Pokles 800 000 Kč 650 310 Kč 81 %
926 926 900 000 Kč Pokles 800 000 Kč 650 310 Kč 81 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 900 000 Kč Navýšení 2 250 000 Kč 2 174 761 Kč 97 %
260000 260000 1 900 000 Kč Navýšení 2 250 000 Kč 2 174 761 Kč 97 %
926 926 1 900 000 Kč Navýšení 2 250 000 Kč 2 174 761 Kč 97 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 45 225 000 Kč Navýšení 48 376 300 Kč 45 295 983 Kč 94 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 269 600 Kč 234 043 Kč 87 %
426 426 0 Kč Navýšení 269 600 Kč 234 043 Kč 87 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 120 100 Kč 97 346 Kč 81 %
926 926 0 Kč Navýšení 120 100 Kč 97 346 Kč 81 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 26 400 Kč 13 341 Kč 51 %
926 926 0 Kč Navýšení 26 400 Kč 13 341 Kč 51 %
260000 260000 45 225 000 Kč Navýšení 47 960 200 Kč 44 951 254 Kč 94 %
926 926 3 500 000 Kč Navýšení 3 600 000 Kč 3 534 564 Kč 98 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 41 100 000 Kč Navýšení 43 735 200 Kč 41 416 690 Kč 95 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 925 000 Kč Navýšení 18 069 200 Kč 16 942 045 Kč 94 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 96 600 Kč 84 922 Kč 88 %
426 426 0 Kč Navýšení 96 600 Kč 84 922 Kč 88 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 43 700 Kč 35 330 Kč 81 %
926 926 0 Kč Navýšení 43 700 Kč 35 330 Kč 81 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 4 841 Kč 50 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 4 841 Kč 50 %
260000 260000 16 925 000 Kč Navýšení 17 919 300 Kč 16 816 952 Kč 94 %
926 926 1 750 000 Kč Navýšení 1 788 400 Kč 1 715 145 Kč 96 %
926 926 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 14 950 000 Kč Navýšení 15 905 900 Kč 15 101 807 Kč 95 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 930 000 Kč Pokles 920 000 Kč 843 389 Kč 92 %
260000 260000 930 000 Kč Pokles 920 000 Kč 843 389 Kč 92 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 59 860 Kč 75 %
926 926 850 000 Kč Pokles 840 000 Kč 783 529 Kč 93 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 64 000 Kč 64 000 Kč 14 333 Kč 22 %
260000 260000 64 000 Kč 64 000 Kč 14 333 Kč 22 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 4 345 Kč 9 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 9 988 Kč 71 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 020 000 Kč Navýšení 2 200 000 Kč 1 424 990 Kč 65 %
340000 340000 400 000 Kč 400 000 Kč 200 285 Kč 50 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 200 285 Kč 50 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 230 000 Kč Navýšení 1 450 000 Kč 1 224 705 Kč 84 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 326 505 Kč 99 %
634 634 900 000 Kč Navýšení 1 120 000 Kč 898 200 Kč 80 %
340008 340008 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 59 565 Kč 99 %
0 0 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
818 818 0 Kč Navýšení 27 300 Kč 26 898 Kč 99 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 32 700 Kč 32 667 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 12 100 Kč 100 %
5131 Potraviny 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
916 916 50 000 Kč Pokles 20 000 Kč 17 256 Kč 86 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 820 000 Kč Navýšení 1 708 500 Kč 1 696 015 Kč 99 %
100000 Odbor Kancelář městské části 800 000 Kč Navýšení 1 582 100 Kč 1 573 910 Kč 99 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 1 582 100 Kč 1 573 910 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 625 000 Kč Navýšení 749 600 Kč 569 235 Kč 76 %
150000 Odbor územního rozvoje 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 470 000 Kč Pokles 467 000 Kč 331 540 Kč 71 %
916 916 470 000 Kč Pokles 467 000 Kč 331 540 Kč 71 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 127 600 Kč 83 974 Kč 66 %
926 926 0 Kč Navýšení 127 600 Kč 83 974 Kč 66 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 150 000 Kč Pokles 7 769 200 Kč 5 031 192 Kč 65 %
100000 Odbor Kancelář městské části 660 000 Kč Navýšení 1 242 500 Kč 938 018 Kč 75 %
110 110 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 27 854 Kč 93 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 212 500 Kč 910 164 Kč 75 %
710 710 560 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 434 Kč 96 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 434 Kč 96 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 41 800 Kč 29 065 Kč 70 %
924 924 0 Kč Navýšení 39 300 Kč 29 065 Kč 74 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 500 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 980 000 Kč Pokles 2 096 000 Kč 801 013 Kč 38 %
916 916 2 980 000 Kč Pokles 2 096 000 Kč 801 013 Kč 38 %
240000 Odbor informatiky 2 600 000 Kč Navýšení 3 813 600 Kč 3 196 253 Kč 84 %
924 924 2 600 000 Kč Navýšení 3 813 600 Kč 3 196 253 Kč 84 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč 0 Kč 289 555 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 289 555 Kč - - - -
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč 0 Kč -40 158 Kč - - - -
437 437 0 Kč 0 Kč 2 449 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -42 607 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 10 000 Kč 10 000 Kč 2 540 Kč 25 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 2 540 Kč 25 %
370002 370002 0 Kč 0 Kč -2 449 Kč - - - -
937 937 0 Kč 0 Kč -2 449 Kč - - - -
390000 390000 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 3 102 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 3 102 Kč 100 %
400000 Odbor školství 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 42 607 Kč - - - -
440 440 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 42 607 Kč - - - -
400020 400020 0 Kč 0 Kč -289 555 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -289 555 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč Navýšení 557 800 Kč 56 876 Kč 10 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 800 Kč 56 876 Kč 98 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 2 889 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 2 889 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 375 000 Kč Pokles 10 958 000 Kč 5 916 770 Kč 54 %
100000 Odbor Kancelář městské části 620 000 Kč Pokles 180 000 Kč 145 506 Kč 81 %
710 710 500 000 Kč Pokles 160 000 Kč 145 506 Kč 91 %
710 710 120 000 Kč Pokles 20 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč Navýšení 160 400 Kč 86 708 Kč 54 %
813 813 0 Kč Navýšení 400 Kč 336 Kč 84 %
913 913 160 000 Kč 160 000 Kč 86 372 Kč 54 %
140007 140007 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 317 Kč 96 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 317 Kč 96 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 920 000 Kč Navýšení 2 965 700 Kč 2 318 151 Kč 78 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 64 140 Kč 33 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 2 254 011 Kč 81 %
240000 Odbor informatiky 2 200 000 Kč Pokles 1 935 400 Kč 1 121 153 Kč 58 %
924 924 2 200 000 Kč Pokles 1 935 400 Kč 1 121 153 Kč 58 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 61 096 Kč - - - -
539 539 0 Kč 0 Kč 61 096 Kč - - - -
2541100000000 2541100000000 0 Kč 0 Kč 13 500 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 13 500 Kč - - - -
340000 340000 400 000 Kč Navýšení 630 000 Kč 612 286 Kč 97 %
634 634 400 000 Kč Navýšení 630 000 Kč 612 286 Kč 97 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 80 000 Kč 80 000 Kč 23 955 Kč 30 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 23 955 Kč 48 %
340008 340008 205 000 Kč Navýšení 269 800 Kč 65 745 Kč 24 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 761 Kč 100 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 984 Kč 20 %
370000 370000 200 000 Kč 200 000 Kč 11 435 Kč 6 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 11 435 Kč 6 %
370002 370002 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 965 Kč 99 %
937 937 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 965 Kč 99 %
390000 390000 340 000 Kč Pokles 330 000 Kč 35 157 Kč 11 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 34 411 Kč 17 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 80 000 Kč Pokles 70 000 Kč 746 Kč 1 %
400013 400013 0 Kč 0 Kč -13 500 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -13 500 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 200 000 Kč Pokles 4 091 200 Kč 1 340 597 Kč 33 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 352 899 Kč 29 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 2 891 200 Kč 987 697 Kč 34 %
430000 430000 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
80001 80001 50 000 Kč 50 000 Kč 29 700 Kč 59 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 29 700 Kč 59 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 4 100 Kč 4 082 Kč 100 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 4 100 Kč 4 082 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 100 Kč 4 082 Kč 100 %
5151 Studená voda 2 327 000 Kč Navýšení 2 333 000 Kč 1 094 648 Kč 47 %
100000 Odbor Kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 11 000 Kč Navýšení 17 000 Kč 5 838 Kč 34 %
913 913 11 000 Kč Navýšení 17 000 Kč 5 838 Kč 34 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 951 000 Kč 951 000 Kč 420 994 Kč 44 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 420 994 Kč 44 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 667 816 Kč 49 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 580 979 Kč 48 %
5152 Teplo 140 000 Kč Navýšení 163 200 Kč 87 412 Kč 54 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 140 000 Kč 140 000 Kč 64 548 Kč 46 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 64 548 Kč 46 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 22 864 Kč 99 %
916 916 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 22 864 Kč 99 %
5153 Plyn 2 340 000 Kč 2 340 000 Kč 1 358 323 Kč 58 %
100000 Odbor Kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 1 355 823 Kč 58 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 1 355 823 Kč 58 %
5154 Elektrická energie 4 098 000 Kč Navýšení 4 125 000 Kč 2 840 251 Kč 69 %
100000 Odbor Kancelář městské části 20 000 Kč 20 000 Kč 8 688 Kč 43 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 8 688 Kč 43 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 000 Kč 2 000 Kč 841 Kč 42 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 841 Kč 42 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 2 199 445 Kč 76 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 2 199 445 Kč 76 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 631 277 Kč 53 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 128 171 Kč 64 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 503 106 Kč 50 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
916 916 500 000 Kč Pokles 200 000 Kč 162 070 Kč 81 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč Navýšení 60 000 Kč 40 231 Kč 67 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 25 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 30 694 Kč 68 %
913 913 25 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 30 694 Kč 68 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 537 Kč 64 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 9 537 Kč 64 %
5161 Služby pošt 4 160 000 Kč Pokles 4 159 200 Kč 3 498 603 Kč 84 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 011 111 Kč 85 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 011 111 Kč 85 %
260000 260000 610 000 Kč 610 000 Kč 487 493 Kč 80 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 485 568 Kč 81 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 1 925 Kč 19 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 272 300 Kč Navýšení 2 438 600 Kč 2 313 963 Kč 95 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
240000 Odbor informatiky 1 642 300 Kč Navýšení 1 806 300 Kč 1 788 131 Kč 99 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 46 034 Kč 92 %
924 924 1 592 300 Kč Navýšení 1 756 300 Kč 1 742 098 Kč 99 %
260000 260000 630 000 Kč 630 000 Kč 525 050 Kč 83 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 57 100 Kč 71 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 467 950 Kč 85 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 636 000 Kč Navýšení 1 790 400 Kč 1 399 273 Kč 78 %
100000 Odbor Kancelář městské části 410 000 Kč Navýšení 421 000 Kč 350 501 Kč 83 %
710 710 160 000 Kč Navýšení 171 000 Kč 171 000 Kč 100 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 200 000 Kč 200 000 Kč 96 419 Kč 48 %
1013 1013 200 000 Kč 200 000 Kč 96 419 Kč 48 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 450 000 Kč Navýšení 538 000 Kč 532 808 Kč 99 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 538 000 Kč 532 808 Kč 99 %
260000 260000 110 000 Kč Navýšení 130 000 Kč 67 365 Kč 52 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 9 864 Kč 99 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 57 501 Kč 48 %
370008 370008 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč Pokles 167 800 Kč 17 747 Kč 11 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
90000 90000 260 000 Kč Navýšení 327 600 Kč 328 969 Kč 100 %
1009 1009 257 000 Kč Navýšení 324 600 Kč 327 596 Kč 101 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
5164 Nájemné 1 605 700 Kč Navýšení 2 916 100 Kč 2 440 317 Kč 84 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
113 113 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 670 000 Kč Navýšení 828 000 Kč 375 656 Kč 45 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 222 745 Kč 59 %
240000 Odbor informatiky 690 700 Kč Navýšení 1 027 100 Kč 1 020 831 Kč 99 %
924 924 690 700 Kč Navýšení 1 027 100 Kč 1 020 831 Kč 99 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 816 000 Kč 802 000 Kč 98 %
241 241 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 802 000 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 32 174 000 Kč Pokles 27 450 800 Kč 14 335 326 Kč 52 %
100000 Odbor Kancelář městské části 880 000 Kč Pokles 100 000 Kč 48 400 Kč 48 %
710 710 880 000 Kč Pokles 100 000 Kč 48 400 Kč 48 %
100001 100001 2 420 000 Kč Pokles 616 500 Kč 616 466 Kč 100 %
910 910 2 420 000 Kč Pokles 616 500 Kč 616 466 Kč 100 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 50 000 Kč Pokles 38 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 50 000 Kč Pokles 38 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 Odbor územního rozvoje 13 389 000 Kč Pokles 11 896 000 Kč 4 956 937 Kč 42 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 3 133 007 Kč 36 %
315 315 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 1 823 930 Kč 59 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
170002 170002 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
917 917 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
180000 Odbor přípravy realizace investic 1 900 000 Kč Pokles 1 078 900 Kč 276 341 Kč 26 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
418 418 200 000 Kč Pokles 155 300 Kč 93 231 Kč 60 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 1 000 000 Kč Pokles 423 600 Kč 178 711 Kč 42 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240000 Odbor informatiky 600 000 Kč Pokles 576 000 Kč 387 200 Kč 67 %
924 924 600 000 Kč Pokles 576 000 Kč 387 200 Kč 67 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč 0 Kč 180 814 Kč - - - -
537 537 0 Kč 0 Kč 180 814 Kč - - - -
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč 0 Kč 29 200 Kč - - - -
437 437 0 Kč 0 Kč 25 000 Kč - - - -
937 937 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
260000 260000 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 334 600 Kč 67 %
926 926 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 334 600 Kč 67 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 310 039 Kč 60 %
926 926 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 310 039 Kč 60 %
260002 260002 0 Kč Navýšení 373 000 Kč 59 290 Kč 16 %
926 926 0 Kč Navýšení 373 000 Kč 59 290 Kč 16 %
260003 260003 0 Kč Navýšení 1 819 600 Kč 1 325 749 Kč 73 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 819 600 Kč 1 325 749 Kč 73 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 17 487 Kč 97 %
437 437 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 17 487 Kč 97 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 600 000 Kč Pokles 215 200 Kč 131 890 Kč 61 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 64 130 Kč 100 %
634 634 600 000 Kč Pokles 151 000 Kč 67 760 Kč 45 %
370000 370000 500 000 Kč 500 000 Kč 155 031 Kč 31 %
637 637 500 000 Kč 500 000 Kč 155 031 Kč 31 %
370001 370001 100 000 Kč 100 000 Kč 37 981 Kč 38 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč 0 Kč 37 981 Kč - - - -
370002 370002 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 3 615 097 Kč 77 %
937 937 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 3 615 097 Kč 77 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 30 783 Kč 15 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 30 783 Kč 15 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 2 000 000 Kč Navýšení 2 002 200 Kč 741 402 Kč 37 %
241 241 1 000 000 Kč Pokles 500 000 Kč 294 635 Kč 59 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
341 341 0 Kč 0 Kč -113 100 Kč - - - -
430000 430000 4 000 000 Kč Pokles 1 919 400 Kč 1 184 433 Kč 62 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 1 919 400 Kč 1 184 433 Kč 62 %
90000 90000 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 2 920 000 Kč Pokles 2 727 400 Kč 1 804 097 Kč 66 %
100000 Odbor Kancelář městské části 120 000 Kč 120 000 Kč 8 250 Kč 7 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 8 250 Kč 7 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 47 850 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 47 850 Kč 100 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 118 300 Kč 59 145 Kč 50 %
926 926 0 Kč Navýšení 118 300 Kč 59 145 Kč 50 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 2 450 000 Kč Pokles 2 389 400 Kč 1 654 368 Kč 69 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 13 282 Kč 9 %
926 926 2 300 000 Kč Pokles 2 239 400 Kč 1 641 086 Kč 73 %
400000 Odbor školství 350 000 Kč Pokles 34 500 Kč 34 485 Kč 100 %
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 250 000 Kč Pokles 34 500 Kč 34 485 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 12 423 800 Kč Navýšení 13 067 800 Kč 11 923 643 Kč 91 %
100000 Odbor Kancelář městské části 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 199 650 Kč 100 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 199 650 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 11 873 800 Kč Navýšení 12 417 800 Kč 11 626 492 Kč 94 %
924 924 11 873 800 Kč Navýšení 12 417 800 Kč 11 626 492 Kč 94 %
370008 370008 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 156 487 500 Kč Pokles 152 818 300 Kč 120 825 543 Kč 79 %
100000 Odbor Kancelář městské části 4 380 000 Kč Pokles 4 042 900 Kč 1 709 297 Kč 42 %
110 110 20 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 3 710 000 Kč Pokles 3 699 000 Kč 1 679 657 Kč 45 %
910 910 50 000 Kč Pokles 33 900 Kč 29 640 Kč 87 %
100001 100001 300 000 Kč Pokles 53 900 Kč 53 845 Kč 100 %
910 910 300 000 Kč Pokles 53 900 Kč 53 845 Kč 100 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 502 000 Kč Pokles 2 313 400 Kč 919 480 Kč 40 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 170 151 Kč 34 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 700 000 Kč Pokles 517 400 Kč 43 828 Kč 8 %
913 913 1 300 000 Kč Pokles 1 274 000 Kč 699 499 Kč 55 %
140007 140007 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 4 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 4 000 Kč 100 %
150000 Odbor územního rozvoje 2 410 000 Kč Pokles 1 717 000 Kč 549 743 Kč 32 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 370 986 Kč 41 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 178 757 Kč 37 %
615 615 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 1 926 100 Kč 89 716 Kč 5 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 926 100 Kč 89 716 Kč 5 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 15 920 000 Kč Pokles 15 717 000 Kč 12 543 948 Kč 80 %
916 916 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 12 425 554 Kč 82 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 38 800 Kč Navýšení 225 600 Kč 176 313 Kč 78 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 166 500 Kč 117 265 Kč 70 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
180038 180038 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 968 Kč 97 %
518 518 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 968 Kč 97 %
240000 Odbor informatiky 9 580 700 Kč Pokles 8 241 800 Kč 5 965 606 Kč 72 %
924 924 350 000 Kč Navýšení 700 000 Kč 336 380 Kč 48 %
924 924 9 230 700 Kč Pokles 7 541 800 Kč 5 629 226 Kč 75 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 54 397 Kč - - - -
539 539 0 Kč 0 Kč 54 397 Kč - - - -
260000 260000 1 000 000 Kč Pokles 890 000 Kč 788 479 Kč 89 %
926 926 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 169 158 Kč 86 %
926 926 800 000 Kč Pokles 694 200 Kč 619 321 Kč 89 %
260002 260002 0 Kč Navýšení 77 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 77 000 Kč 0 Kč 0 %
260003 260003 0 Kč Navýšení 246 100 Kč 144 701 Kč 59 %
926 926 0 Kč Navýšení 246 100 Kč 144 701 Kč 59 %
310000 310000 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
340000 340000 9 160 000 Kč Pokles 7 533 800 Kč 5 183 811 Kč 69 %
634 634 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 5 134 004 Kč 75 %
634 634 1 250 000 Kč Pokles 623 800 Kč 41 707 Kč 7 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 8 100 Kč 12 %
934 934 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 10 370 000 Kč Navýšení 12 019 400 Kč 10 737 384 Kč 89 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 296 477 Kč 86 %
434 434 3 250 000 Kč Navýšení 4 539 800 Kč 4 198 338 Kč 92 %
634 634 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 4 200 000 Kč Pokles 3 780 000 Kč 3 780 000 Kč 100 %
634 634 1 200 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 242 570 Kč 83 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 220 000 Kč 100 %
340008 340008 3 355 000 Kč Navýšení 4 296 200 Kč 529 229 Kč 12 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 300 Kč 79 223 Kč 100 %
634 634 710 000 Kč 710 000 Kč 100 445 Kč 14 %
634 634 2 620 000 Kč Pokles 2 570 000 Kč 274 761 Kč 11 %
934 934 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 74 800 Kč 8 %
370000 370000 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 200 000 Kč 200 000 Kč 15 833 Kč 8 %
937 937 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč 0 Kč 15 833 Kč - - - -
370002 370002 1 700 000 Kč Pokles 1 646 300 Kč 136 756 Kč 8 %
937 937 1 700 000 Kč Pokles 1 646 300 Kč 136 756 Kč 8 %
370008 370008 1 532 000 Kč 1 532 000 Kč 202 106 Kč 13 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 0 Kč 0 Kč -14 393 Kč - - - -
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 430 000 Kč 1 430 000 Kč 216 498 Kč 15 %
390000 390000 2 173 000 Kč Pokles 1 299 200 Kč 477 639 Kč 37 %
439 439 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 2 400 Kč 8 %
539 539 290 000 Kč Pokles 172 000 Kč 15 000 Kč 9 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 203 000 Kč 199 981 Kč 99 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 489 300 Kč 69 198 Kč 14 %
539 539 370 000 Kč Pokles 301 900 Kč 111 060 Kč 37 %
739 739 243 000 Kč Pokles 103 000 Kč 80 000 Kč 78 %
400000 Odbor školství 4 335 000 Kč Pokles 3 342 400 Kč 2 092 580 Kč 63 %
440 440 855 000 Kč 855 000 Kč 307 340 Kč 36 %
440 440 1 000 000 Kč Pokles 103 300 Kč 103 290 Kč 100 %
440 440 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 681 950 Kč 79 %
440 440 350 000 Kč Pokles 254 100 Kč 0 Kč 0 %
400001 400001 0 Kč Navýšení 259 300 Kč 259 286 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 259 300 Kč 259 286 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 83 043 700 Kč Pokles 77 616 200 Kč 72 292 917 Kč 93 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 153 739 Kč 77 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 991 864 Kč 40 %
241 241 2 500 000 Kč Navýšení 3 000 000 Kč 2 553 342 Kč 85 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 6 500 000 Kč 6 153 586 Kč 95 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 62 768 500 Kč 61 181 521 Kč 97 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 242 819 Kč 93 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 119 800 Kč 26 907 Kč 22 %
241 241 0 Kč Navýšení 119 800 Kč 26 907 Kč 22 %
430000 430000 0 Kč Navýšení 2 024 300 Kč 2 021 341 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 018 800 Kč 1 016 215 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 005 500 Kč 1 005 126 Kč 100 %
7 7 3 848 500 Kč Navýšení 4 385 600 Kč 3 551 241 Kč 81 %
926 926 3 848 500 Kč Navýšení 4 385 600 Kč 3 551 241 Kč 81 %
80001 80001 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 128 800 Kč Navýšení 286 600 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 88 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 198 000 Kč 0 Kč 0 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 79 814 400 Kč Navýšení 88 132 600 Kč 66 162 431 Kč 75 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 010 000 Kč Pokles 700 000 Kč 174 916 Kč 25 %
110 110 20 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 174 916 Kč 25 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 14 500 000 Kč Pokles 14 480 000 Kč 6 450 277 Kč 45 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 87 241 Kč 17 %
913 913 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 6 321 714 Kč 49 %
150000 Odbor územního rozvoje 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 299 400 Kč Pokles 1 298 400 Kč 1 043 732 Kč 80 %
916 916 2 299 400 Kč Pokles 1 298 400 Kč 1 043 732 Kč 80 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 21 500 000 Kč Navýšení 24 052 900 Kč 20 193 310 Kč 84 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 2 469 194 Kč 90 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 956 600 Kč 7 453 844 Kč 75 %
818 818 5 000 000 Kč Navýšení 5 408 500 Kč 4 330 418 Kč 80 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 120 000 Kč Pokles 21 200 Kč 21 164 Kč 100 %
924 924 120 000 Kč Pokles 21 200 Kč 21 164 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 193 600 Kč 74 %
634 634 200 000 Kč Pokles 67 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 193 600 Kč 193 600 Kč 100 %
400000 Odbor školství 20 625 000 Kč Pokles 19 782 000 Kč 18 456 042 Kč 93 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 1 320 000 Kč 28 458 Kč 2 %
440 440 16 575 000 Kč Navýšení 18 462 000 Kč 18 427 584 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 19 455 000 Kč Navýšení 27 432 000 Kč 19 629 390 Kč 72 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 65 462 Kč 9 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 108 517 Kč 65 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 17 568 975 Kč 76 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5172 Programové vybavení 260 000 Kč Navýšení 505 300 Kč 444 938 Kč 88 %
240000 Odbor informatiky 260 000 Kč Navýšení 505 300 Kč 444 938 Kč 88 %
924 924 260 000 Kč Navýšení 505 300 Kč 444 938 Kč 88 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 110 000 Kč Navýšení 1 197 300 Kč 271 334 Kč 23 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 84 900 Kč 84 460 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 84 900 Kč 84 460 Kč 99 %
260000 260000 190 000 Kč Navýšení 292 400 Kč 185 901 Kč 64 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 955 Kč 100 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 24 200 Kč 7 640 Kč 32 %
926 926 150 000 Kč Navýšení 240 200 Kč 150 306 Kč 63 %
340008 340008 780 000 Kč 780 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
400000 Odbor školství 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5175 Pohoštění 4 225 000 Kč Navýšení 4 295 200 Kč 1 808 322 Kč 42 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 110 000 Kč 1 110 000 Kč 846 571 Kč 76 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 846 571 Kč 77 %
150000 Odbor územního rozvoje 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 2 291 Kč 57 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 2 291 Kč 57 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 580 000 Kč Navýšení 772 700 Kč 489 475 Kč 63 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 229 933 Kč 47 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 259 542 Kč 93 %
340000 340000 230 000 Kč 230 000 Kč 4 265 Kč 2 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 1 200 Kč 1 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 3 065 Kč 10 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 200 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 189 729 Kč 54 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 189 729 Kč 63 %
340008 340008 530 000 Kč 530 000 Kč 11 100 Kč 2 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 8 500 Kč 5 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 2 600 Kč 1 %
370000 370000 245 000 Kč 245 000 Kč 43 227 Kč 18 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 43 227 Kč 43 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 90 000 Kč 90 000 Kč 28 538 Kč 32 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 28 538 Kč 41 %
390000 390000 530 000 Kč Pokles 288 000 Kč 15 133 Kč 5 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 14 000 Kč 3 727 Kč 27 %
539 539 110 000 Kč Pokles 3 000 Kč 1 471 Kč 49 %
539 539 200 000 Kč Pokles 191 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 210 000 Kč Pokles 80 000 Kč 9 935 Kč 12 %
400000 Odbor školství 210 000 Kč Pokles 175 500 Kč 2 828 Kč 2 %
440 440 210 000 Kč Pokles 175 500 Kč 2 828 Kč 2 %
7 7 480 000 Kč 480 000 Kč 166 165 Kč 35 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 166 165 Kč 35 %
80001 80001 10 000 Kč 10 000 Kč 9 000 Kč 90 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 9 000 Kč 90 %
5176 Účastnické poplatky na konference 100 000 Kč Navýšení 107 000 Kč 54 609 Kč 51 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
260000 260000 100 000 Kč Pokles 92 000 Kč 39 609 Kč 43 %
926 926 20 000 Kč Pokles 12 000 Kč 1 694 Kč 14 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 37 915 Kč 47 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 550 000 Kč Navýšení 565 700 Kč 558 330 Kč 99 %
260000 260000 450 000 Kč Navýšení 460 000 Kč 452 700 Kč 98 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 100 %
926 926 300 000 Kč Navýšení 310 000 Kč 302 700 Kč 98 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 9 797 Kč 46 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 21 200 Kč 9 797 Kč 46 %
926 926 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 700 Kč 6 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 097 Kč 95 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 480 000 Kč Navýšení 4 340 000 Kč 4 157 645 Kč 96 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
260000 260000 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 8 303 Kč 83 %
926 926 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 8 303 Kč 83 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 4 300 000 Kč 4 119 342 Kč 96 %
226 226 0 Kč Navýšení 4 100 000 Kč 4 100 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 19 342 Kč 10 %
5194 Věcné dary 1 607 000 Kč Navýšení 2 120 700 Kč 1 173 190 Kč 55 %
100000 Odbor Kancelář městské části 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 159 400 Kč 159 384 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 137 400 Kč 137 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 21 984 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
260000 260000 100 000 Kč 100 000 Kč 99 018 Kč 99 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 99 018 Kč 99 %
340000 340000 0 Kč Navýšení 389 300 Kč 389 300 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 290 700 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 80 000 Kč 80 000 Kč 13 372 Kč 17 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 13 372 Kč 45 %
340008 340008 345 000 Kč 345 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 160 000 Kč 160 000 Kč 36 041 Kč 23 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 36 041 Kč 24 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 252 000 Kč Navýšení 267 000 Kč 34 574 Kč 13 %
539 539 12 000 Kč 12 000 Kč 1 000 Kč 8 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 16 000 Kč 5 990 Kč 37 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
639 639 200 000 Kč 200 000 Kč 13 610 Kč 7 %
739 739 30 000 Kč 30 000 Kč 4 974 Kč 17 %
80001 80001 550 000 Kč 550 000 Kč 441 500 Kč 80 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 441 500 Kč 80 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
260000 260000 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 756 000 Kč 680 025 Kč 90 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 537 000 Kč 461 025 Kč 86 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 93 775 Kč 65 %
634 634 0 Kč Navýšení 312 000 Kč 287 250 Kč 92 %
370000 370000 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 1 203 900 Kč 1 103 850 Kč 92 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 300 000 Kč Navýšení 968 900 Kč 868 850 Kč 90 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 239 000 Kč 190 000 Kč 79 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 650 000 Kč 599 000 Kč 92 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč Navýšení 2 043 000 Kč 1 968 000 Kč 96 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 120 000 Kč Navýšení 790 000 Kč 715 000 Kč 91 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 033 000 Kč 1 033 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 191 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 365 000 Kč Navýšení 9 142 600 Kč 8 617 179 Kč 94 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
615 615 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 705 000 Kč Navýšení 2 510 100 Kč 2 415 000 Kč 96 %
434 434 200 000 Kč Navýšení 200 100 Kč 175 000 Kč 87 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 89 000 Kč 64 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 3 905 000 Kč 3 825 000 Kč 98 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 905 000 Kč 3 825 000 Kč 98 %
370000 370000 150 000 Kč Pokles 125 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč Pokles 125 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 340 000 Kč 93 %
637 637 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 340 000 Kč 93 %
390000 390000 510 000 Kč Navýšení 803 000 Kč 646 000 Kč 80 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 53 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 91 000 Kč 91 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
539 539 270 000 Kč Pokles 205 000 Kč 108 000 Kč 53 %
739 739 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 916 942 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 916 942 Kč 97 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 1 285 000 Kč 1 073 880 Kč 84 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 964 000 Kč 752 880 Kč 78 %
634 634 0 Kč Navýšení 844 000 Kč 632 880 Kč 75 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 190 000 Kč 73 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 190 000 Kč 73 %
634 634 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 190 000 Kč 73 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 14 350 000 Kč Pokles 1 048 800 Kč 62 000 Kč 6 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 5 400 000 Kč Pokles 663 300 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
634 634 3 600 000 Kč Pokles 623 300 Kč 0 Kč 0 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
434 434 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370008 370008 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 1 700 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 1 500 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 1 800 000 Kč Pokles 215 500 Kč 32 000 Kč 15 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 183 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 238 969 Kč 96 %
390000 390000 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 238 969 Kč 96 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 238 969 Kč 96 %
5321 Neinvestiční dotace obcím 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
370000 370000 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
737 737 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 168 629 100 Kč Pokles 164 809 500 Kč 162 887 002 Kč 99 %
100 100 43 634 000 Kč Pokles 35 582 200 Kč 35 582 200 Kč 100 %
539 539 43 634 000 Kč Pokles 35 582 200 Kč 35 582 200 Kč 100 %
1548 1548 2 956 000 Kč Navýšení 5 068 900 Kč 5 068 850 Kč 100 %
440 440 2 956 000 Kč Navýšení 5 068 900 Kč 5 068 850 Kč 100 %
236 236 3 895 000 Kč Navýšení 4 385 500 Kč 4 385 500 Kč 100 %
440 440 3 895 000 Kč Navýšení 4 385 500 Kč 4 385 500 Kč 100 %
400000 Odbor školství 15 585 000 Kč Pokles 1 921 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 900 000 Kč Pokles 523 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 10 685 000 Kč Pokles 1 398 300 Kč 0 Kč 0 %
756 756 5 263 000 Kč Navýšení 5 925 200 Kč 5 925 250 Kč 100 %
440 440 5 263 000 Kč Navýšení 5 925 200 Kč 5 925 250 Kč 100 %
757 757 12 671 000 Kč Navýšení 13 940 100 Kč 13 940 096 Kč 100 %
440 440 12 671 000 Kč Navýšení 13 940 100 Kč 13 940 096 Kč 100 %
807 807 5 451 000 Kč Navýšení 5 854 100 Kč 5 854 100 Kč 100 %
440 440 5 451 000 Kč Navýšení 5 854 100 Kč 5 854 100 Kč 100 %
808 808 11 135 000 Kč Navýšení 13 296 400 Kč 13 296 400 Kč 100 %
440 440 11 135 000 Kč Navýšení 13 296 400 Kč 13 296 400 Kč 100 %
812 812 6 432 000 Kč Navýšení 6 875 600 Kč 6 875 600 Kč 100 %
440 440 6 432 000 Kč Navýšení 6 875 600 Kč 6 875 600 Kč 100 %
813 813 2 069 000 Kč Navýšení 2 339 900 Kč 2 339 850 Kč 100 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 339 900 Kč 2 339 850 Kč 100 %
814 814 7 173 000 Kč Navýšení 7 933 300 Kč 7 933 300 Kč 100 %
440 440 7 173 000 Kč Navýšení 7 933 300 Kč 7 933 300 Kč 100 %
815 815 5 765 000 Kč Navýšení 7 837 600 Kč 7 837 600 Kč 100 %
440 440 5 765 000 Kč Navýšení 7 837 600 Kč 7 837 600 Kč 100 %
816 816 13 998 000 Kč Navýšení 15 113 800 Kč 15 113 750 Kč 100 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 15 113 800 Kč 15 113 750 Kč 100 %
863 863 6 222 000 Kč Navýšení 6 688 500 Kč 6 688 500 Kč 100 %
440 440 6 222 000 Kč Navýšení 6 688 500 Kč 6 688 500 Kč 100 %
865 865 1 215 000 Kč Navýšení 1 530 100 Kč 1 530 056 Kč 100 %
440 440 1 215 000 Kč Navýšení 1 530 100 Kč 1 530 056 Kč 100 %
866 866 1 120 000 Kč Navýšení 1 444 500 Kč 1 444 550 Kč 100 %
440 440 1 120 000 Kč Navýšení 1 444 500 Kč 1 444 550 Kč 100 %
867 867 1 000 000 Kč Navýšení 1 422 500 Kč 1 422 500 Kč 100 %
440 440 1 000 000 Kč Navýšení 1 422 500 Kč 1 422 500 Kč 100 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 1 673 900 Kč 1 673 950 Kč 100 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 673 900 Kč 1 673 950 Kč 100 %
871 871 6 023 000 Kč Navýšení 6 593 000 Kč 6 593 000 Kč 100 %
440 440 6 023 000 Kč Navýšení 6 593 000 Kč 6 593 000 Kč 100 %
873 873 1 290 000 Kč Navýšení 1 544 900 Kč 1 544 872 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 544 900 Kč 1 544 872 Kč 100 %
874 874 3 301 200 Kč Navýšení 3 814 600 Kč 3 814 524 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
440 440 3 301 200 Kč Navýšení 3 769 600 Kč 3 769 524 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
875 875 1 394 000 Kč Navýšení 2 140 400 Kč 2 140 400 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 394 000 Kč Navýšení 2 115 400 Kč 2 115 400 Kč 100 %
876 876 1 711 900 Kč Navýšení 2 152 900 Kč 2 152 900 Kč 100 %
440 440 1 711 900 Kč Navýšení 2 152 900 Kč 2 152 900 Kč 100 %
877 877 1 434 000 Kč Navýšení 2 020 500 Kč 2 020 432 Kč 100 %
440 440 1 434 000 Kč Navýšení 2 020 500 Kč 2 020 432 Kč 100 %
878 878 1 052 000 Kč Navýšení 1 312 800 Kč 1 312 708 Kč 100 %
440 440 1 052 000 Kč Navýšení 1 312 800 Kč 1 312 708 Kč 100 %
879 879 3 073 000 Kč Navýšení 3 316 300 Kč 3 316 250 Kč 100 %
440 440 3 073 000 Kč Navýšení 3 316 300 Kč 3 316 250 Kč 100 %
880 880 1 290 000 Kč Navýšení 1 598 200 Kč 1 598 090 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 598 200 Kč 1 598 090 Kč 100 %
882 882 1 226 000 Kč Navýšení 1 481 900 Kč 1 481 774 Kč 100 %
440 440 1 226 000 Kč Navýšení 1 481 900 Kč 1 481 774 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 56 813 700 Kč 54 183 244 Kč 95 %
100 100 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
15473000000 15473000000 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 377 300 Kč 377 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 200 Kč 375 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 100 Kč 100 %
15490000000 15490000000 0 Kč Navýšení 301 900 Kč 301 887 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 301 900 Kč 301 887 Kč 100 %
15491000000 15491000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15492000000 15492000000 0 Kč Navýšení 345 800 Kč 345 834 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 800 Kč 345 834 Kč 100 %
15573000000 15573000000 0 Kč Navýšení 538 800 Kč 538 846 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 538 800 Kč 538 846 Kč 100 %
15617000000 15617000000 0 Kč Navýšení 313 400 Kč 313 411 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 313 400 Kč 313 411 Kč 100 %
15644000000 15644000000 0 Kč Navýšení 617 200 Kč 617 228 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 617 200 Kč 617 228 Kč 100 %
236 236 0 Kč Navýšení 667 100 Kč 667 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 661 000 Kč 661 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 6 100 Kč 6 100 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
440 440 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 382 218 Kč 96 %
440 440 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 382 218 Kč 96 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 2 048 400 Kč 256 071 Kč 13 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 048 400 Kč 256 071 Kč 13 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 2 122 043 Kč 80 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 2 122 043 Kč 80 %
756 756 0 Kč Navýšení 593 200 Kč 593 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 584 800 Kč 584 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 8 400 Kč 8 400 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 1 525 900 Kč 1 525 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 419 300 Kč 1 419 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 106 600 Kč 106 600 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 802 600 Kč 802 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 791 600 Kč 791 600 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 1 281 400 Kč 1 281 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 166 300 Kč 1 166 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 115 100 Kč 115 100 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 1 070 100 Kč 1 070 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 045 600 Kč 1 045 600 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 24 500 Kč 24 500 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 378 900 Kč 378 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 900 Kč 375 900 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 3 000 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 925 900 Kč 925 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 916 300 Kč 916 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 9 600 Kč 9 600 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 823 200 Kč 823 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 823 200 Kč 823 200 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 1 939 900 Kč 1 939 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 931 900 Kč 1 931 900 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 852 100 Kč 852 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 848 800 Kč 848 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 3 300 Kč 3 300 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 170 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 168 500 Kč 168 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 500 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 243 200 Kč 243 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 3 400 Kč 3 400 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 168 300 Kč 168 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 166 300 Kč 166 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 2 000 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 248 400 Kč 248 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 245 100 Kč 245 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 3 300 Kč 3 300 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 876 700 Kč 876 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 871 700 Kč 871 700 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 249 700 Kč 249 680 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 700 Kč 249 680 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 539 900 Kč 539 880 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 523 900 Kč 523 880 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 16 000 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 266 100 Kč 266 159 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 266 100 Kč 266 159 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 323 500 Kč 323 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 314 500 Kč 314 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 9 000 Kč 9 000 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 204 900 Kč 204 875 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 197 700 Kč 197 675 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 7 200 Kč 7 200 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 157 700 Kč 157 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 157 700 Kč 157 700 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 298 300 Kč 298 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 298 300 Kč 298 300 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 247 700 Kč 247 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 247 700 Kč 247 700 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 770 000 Kč Navýšení 2 015 000 Kč 2 015 000 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 770 000 Kč Navýšení 1 795 000 Kč 1 795 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
439 439 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 2 449 000 Kč 2 855 862 Kč 117 %
0 0 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15003000000 15003000000 0 Kč Navýšení 91 300 Kč 91 328 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 91 300 Kč 91 328 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15086000000 15086000000 0 Kč Navýšení 72 300 Kč 72 340 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 72 300 Kč 72 340 Kč 100 %
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 63 600 Kč 63 656 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
2661601000000 2661601000000 0 Kč 0 Kč 16 888 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 16 888 Kč - - - -
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
874 874 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
877 877 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 805 Kč 100 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
5361 Nákup kolků 15 000 Kč 15 000 Kč 2 000 Kč 13 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 430000 10 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč 20 %
843 843 10 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč 20 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč Navýšení 42 000 Kč 16 184 Kč 39 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozv