Pohled přes položky 2021

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 0 Poplatek ze psů 1 520 000 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 2 133 576 Kč 102 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 100 000 Kč Pokles 1 350 000 Kč 1 191 311 Kč 88 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 200 000 Kč Navýšení 13 800 000 Kč 14 599 529 Kč 106 %
1344 0 Poplatek ze vstupného 150 000 Kč Pokles 90 000 Kč 48 677 Kč 54 %
1349 0 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 112 643 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 7 951 000 Kč Navýšení 9 051 000 Kč 9 424 941 Kč 104 %
0 0 7 951 000 Kč Navýšení 9 051 000 Kč 1 000 Kč 0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 74 200 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 900 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 93 900 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 934 101 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 7 400 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 152 250 Kč - - - -
14 14 0 Kč 0 Kč 82 500 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 3 235 560 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 183 580 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 89 000 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 119 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 1 872 500 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 252 240 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 14 350 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 200 245 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 216 040 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 9 000 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 116 770 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 116 375 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 16 585 Kč - - - -
44 44 0 Kč 0 Kč 15 Kč - - - -
471 471 0 Kč 0 Kč 3 000 Kč - - - -
48 48 0 Kč 0 Kč 1 415 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 63 050 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 24 350 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 3 000 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 4 150 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 400 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 450 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 11 500 Kč - - - -
7 7 0 Kč 0 Kč 1 494 015 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 3 100 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 15 000 Kč - - - -
1511 0 Daň z nemovitostí 86 400 000 Kč Pokles 83 830 000 Kč 69 950 257 Kč 83 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 12 300 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 8 500 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 3 800 Kč - - - -
2141 0 Příjmy z úroků (část) 3 100 000 Kč 3 100 000 Kč 1 884 476 Kč 61 %
2143 0 Kursové rozdíly v příjmech 0 Kč 0 Kč 1 777 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 115 000 Kč 19 115 000 Kč 18 135 018 Kč 95 %
130103 MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 0 Kč 0 Kč 6 000 Kč - - - -
600 600 0 Kč 0 Kč 79 900 Kč - - - -
601 601 8 963 000 Kč 8 963 000 Kč 7 584 668 Kč 85 %
602 602 10 152 000 Kč 10 152 000 Kč 10 029 550 Kč 99 %
605 605 0 Kč 0 Kč 424 900 Kč - - - -
81010000162 Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 000 000 Kč Navýšení 6 383 000 Kč 6 403 463 Kč 100 %
0 0 3 000 000 Kč Pokles 804 400 Kč 675 696 Kč 84 %
100 100 0 Kč Navýšení 2 114 900 Kč 2 114 860 Kč 100 %
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15003000000 15003000000 0 Kč Navýšení 91 300 Kč 91 328 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15086000000 15086000000 0 Kč 0 Kč 72 340 Kč - - - -
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 4 543 Kč 101 %
236 236 0 Kč Navýšení 115 500 Kč 115 475 Kč 100 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
370008 370008 0 Kč Navýšení 53 300 Kč 53 323 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 202 500 Kč 202 477 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 40 200 Kč 40 183 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 016 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 84 600 Kč 84 600 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 37 400 Kč 37 439 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 631 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 121 500 Kč 121 470 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 152 200 Kč 165 366 Kč 109 %
816 816 0 Kč Navýšení 437 400 Kč 437 370 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 508 800 Kč 508 763 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 36 600 Kč 36 638 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 17 900 Kč 17 920 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 8 400 Kč 8 360 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 151 700 Kč 151 728 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 14 700 Kč 14 666 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 53 100 Kč 53 118 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 112 053 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 42 500 Kč 42 477 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 094 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 527 000 Kč 527 024 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 014 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 24 500 Kč 24 463 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 8 000 Kč 8 000 Kč 100 %
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 191 169 Kč 191 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 144 000 Kč Navýšení 3 587 900 Kč 10 422 118 Kč 290 %
0 0 2 106 000 Kč 2 106 000 Kč 8 950 268 Kč 425 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 13 129 Kč 109 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 431 800 Kč 1 432 021 Kč 100 %
601 601 21 000 Kč 21 000 Kč 20 700 Kč 99 %
602 602 17 000 Kč 17 000 Kč 6 000 Kč 35 %
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 2 441 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 163 093 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 69 202 Kč - - - -
1 1 0 Kč 0 Kč 20 Kč - - - -
370008 370008 0 Kč 0 Kč 93 871 Kč - - - -
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 222 177 900 Kč 222 177 900 Kč 118 087 345 Kč 53 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 361 467 000 Kč Navýšení 464 755 600 Kč 453 629 743 Kč 98 %
0 0 361 467 000 Kč Navýšení 402 888 500 Kč 396 967 503 Kč 99 %
100 100 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 847 300 Kč 847 342 Kč 100 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 827 900 Kč 827 854 Kč 100 %
15473000000 15473000000 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
15490000000 15490000000 0 Kč Navýšení 301 900 Kč 301 887 Kč 100 %
15491000000 15491000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15492000000 15492000000 0 Kč Navýšení 345 800 Kč 345 834 Kč 100 %
15573000000 15573000000 0 Kč Navýšení 538 800 Kč 538 846 Kč 100 %
15617000000 15617000000 0 Kč Navýšení 313 400 Kč 313 411 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 308 000 Kč 308 000 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 469 300 Kč 0 Kč 0 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 312 055 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 15 622 200 Kč 15 622 220 Kč 100 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 2 048 400 Kč 256 071 Kč 13 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 63 000 Kč 63 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 212 000 Kč 1 212 050 Kč 100 %
756 756 0 Kč Navýšení 56 000 Kč 56 000 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 67 300 Kč 67 300 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 55 400 Kč 55 400 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 82 800 Kč 82 800 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 67 800 Kč 67 800 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 64 800 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 14 080 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 14 100 Kč 14 080 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 28 200 Kč 28 160 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 080 Kč 101 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 904 300 Kč 904 352 Kč 100 %
4138 0 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 5 665 466 Kč - - - -
4251 4251 0 Kč Navýšení 47 695 900 Kč 45 177 785 Kč 95 %
15328000000 15328000000 0 Kč Navýšení 802 800 Kč 802 799 Kč 100 %
15340000000 15340000000 0 Kč Navýšení 1 026 700 Kč 1 026 715 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 575 000 Kč 900 000 Kč 57 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 20 976 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 225 000 Kč 181 919 Kč 81 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 18 900 000 Kč 17 100 000 Kč 90 %
81514000118 Bydlení pro seniory - novostavba 0 Kč Navýšení 17 000 000 Kč 17 000 000 Kč 100 %
81615000029 81615000029 0 Kč Navýšení 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 100 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 145 400 Kč 145 375 Kč 100 %
Celkem 718 424 900 Kč Navýšení 877 758 300 Kč 757 859 128 Kč 86 %


Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 158 500 000 Kč Navýšení 169 269 300 Kč 127 264 606 Kč 75 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 89 700 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 51 600 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 51 600 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 158 500 000 Kč Navýšení 169 128 000 Kč 127 264 606 Kč 75 %
926 926 158 500 000 Kč Navýšení 169 128 000 Kč 127 264 606 Kč 75 %
5019 Ostatní platy 190 000 Kč 190 000 Kč 19 727 Kč 10 %
260000 260000 190 000 Kč 190 000 Kč 19 727 Kč 10 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 6 884 Kč 5 %
926 926 40 000 Kč 40 000 Kč 12 843 Kč 32 %
5021 Ostatní osobní výdaje 9 500 000 Kč Navýšení 14 028 400 Kč 9 051 964 Kč 65 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 1 225 400 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 225 400 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 232 800 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 232 800 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 230 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 230 900 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 9 500 000 Kč Navýšení 12 339 300 Kč 9 051 964 Kč 73 %
426 426 0 Kč Navýšení 1 074 800 Kč 398 600 Kč 37 %
926 926 7 000 000 Kč Pokles 6 949 100 Kč 6 947 194 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 144 500 Kč 58 871 Kč 41 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 4 170 900 Kč 1 647 299 Kč 39 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 13 951 039 Kč 77 %
260000 260000 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 13 951 039 Kč 77 %
926 926 18 200 000 Kč 18 200 000 Kč 13 951 039 Kč 77 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 900 000 Kč 900 000 Kč 534 927 Kč 59 %
260000 260000 900 000 Kč 900 000 Kč 534 927 Kč 59 %
926 926 900 000 Kč 900 000 Kč 534 927 Kč 59 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 716 213 Kč 90 %
260000 260000 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 716 213 Kč 90 %
926 926 1 900 000 Kč 1 900 000 Kč 1 716 213 Kč 90 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 45 225 000 Kč Navýšení 48 211 400 Kč 36 306 602 Kč 75 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 256 100 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 256 100 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 79 500 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 12 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 12 800 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 45 225 000 Kč Navýšení 47 863 000 Kč 36 306 602 Kč 76 %
926 926 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 2 977 751 Kč 85 %
926 926 625 000 Kč 625 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 41 100 000 Kč Navýšení 43 738 000 Kč 33 328 851 Kč 76 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 925 000 Kč Navýšení 17 995 700 Kč 13 585 070 Kč 75 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 91 800 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 91 800 Kč 0 Kč 0 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 28 900 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 600 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 16 925 000 Kč Navýšení 17 870 400 Kč 13 585 070 Kč 76 %
926 926 1 750 000 Kč Pokles 1 738 400 Kč 1 443 625 Kč 83 %
926 926 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 14 950 000 Kč Navýšení 15 907 000 Kč 12 141 445 Kč 76 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 930 000 Kč 930 000 Kč 613 648 Kč 66 %
260000 260000 930 000 Kč 930 000 Kč 613 648 Kč 66 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 45 710 Kč 57 %
926 926 850 000 Kč 850 000 Kč 567 938 Kč 67 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 64 000 Kč 64 000 Kč 3 222 Kč 5 %
260000 260000 64 000 Kč 64 000 Kč 3 222 Kč 5 %
926 926 50 000 Kč 50 000 Kč 2 327 Kč 5 %
926 926 14 000 Kč 14 000 Kč 895 Kč 6 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 020 000 Kč Navýšení 2 200 000 Kč 723 055 Kč 33 %
340000 340000 400 000 Kč 400 000 Kč 122 855 Kč 31 %
634 634 400 000 Kč 400 000 Kč 122 855 Kč 31 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 230 000 Kč Navýšení 1 450 000 Kč 600 200 Kč 41 %
634 634 330 000 Kč 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 900 000 Kč Navýšení 1 120 000 Kč 600 200 Kč 54 %
340008 340008 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 140 000 Kč 140 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 250 000 Kč Pokles 210 000 Kč 0 Kč 0 %
5123 Podlimitní technické zhodnocení 0 Kč Navýšení 32 700 Kč 32 667 Kč 100 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 32 700 Kč 32 667 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 20 600 Kč 20 567 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 12 100 Kč 12 100 Kč 100 %
5131 Potraviny 50 000 Kč 50 000 Kč 15 530 Kč 31 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 15 530 Kč 31 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 15 530 Kč 31 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
916 916 20 000 Kč Navýšení 40 000 Kč 25 623 Kč 64 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 820 000 Kč Navýšení 2 281 000 Kč 1 354 630 Kč 59 %
100000 Odbor Kancelář městské části 800 000 Kč Navýšení 2 154 600 Kč 1 232 525 Kč 57 %
710 710 800 000 Kč Navýšení 2 154 600 Kč 1 232 525 Kč 57 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 730 Kč 79 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 106 400 Kč 106 375 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 625 000 Kč Navýšení 675 500 Kč 472 954 Kč 70 %
150000 Odbor územního rozvoje 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
615 615 155 000 Kč 155 000 Kč 153 721 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 278 819 Kč 58 %
916 916 470 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 278 819 Kč 58 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 40 414 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 40 414 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 150 000 Kč Navýšení 8 685 700 Kč 1 873 866 Kč 22 %
100000 Odbor Kancelář městské části 660 000 Kč Navýšení 1 740 000 Kč 578 138 Kč 33 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 1 180 000 Kč 578 138 Kč 49 %
710 710 560 000 Kč 560 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 434 Kč 96 %
813 813 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 434 Kč 96 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 41 800 Kč 29 065 Kč 70 %
924 924 0 Kč Navýšení 39 300 Kč 29 065 Kč 74 %
926 926 0 Kč Navýšení 2 500 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 551 323 Kč 17 %
916 916 2 980 000 Kč Navýšení 3 196 000 Kč 551 323 Kč 17 %
240000 Odbor informatiky 2 600 000 Kč Navýšení 3 172 600 Kč 690 770 Kč 22 %
924 924 2 600 000 Kč Navýšení 3 172 600 Kč 690 770 Kč 22 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč 0 Kč 289 555 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 289 555 Kč - - - -
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč 0 Kč -22 671 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -22 671 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 3 102 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 3 100 Kč 3 102 Kč 100 %
400000 Odbor školství 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 22 671 Kč - - - -
440 440 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 22 671 Kč - - - -
400020 400020 0 Kč 0 Kč -289 555 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -289 555 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč Navýšení 517 800 Kč 17 144 Kč 3 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 144 Kč 96 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 2 889 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 2 900 Kč 2 889 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 375 000 Kč Pokles 11 215 800 Kč 4 277 160 Kč 38 %
100000 Odbor Kancelář městské části 620 000 Kč Pokles 580 000 Kč 138 252 Kč 24 %
710 710 500 000 Kč Pokles 460 000 Kč 138 252 Kč 30 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč Navýšení 160 400 Kč 70 042 Kč 44 %
813 813 0 Kč Navýšení 400 Kč 336 Kč 84 %
913 913 160 000 Kč 160 000 Kč 69 706 Kč 44 %
140007 140007 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 4 500 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 920 000 Kč Navýšení 2 965 700 Kč 1 731 735 Kč 58 %
916 916 150 000 Kč Navýšení 195 700 Kč 71 394 Kč 36 %
916 916 2 770 000 Kč 2 770 000 Kč 1 660 341 Kč 60 %
240000 Odbor informatiky 2 200 000 Kč Pokles 1 935 400 Kč 831 267 Kč 43 %
924 924 2 200 000 Kč Pokles 1 935 400 Kč 831 267 Kč 43 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 61 096 Kč - - - -
539 539 0 Kč 0 Kč 61 096 Kč - - - -
2541100000000 2541100000000 0 Kč 0 Kč 13 500 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 13 500 Kč - - - -
340000 340000 400 000 Kč Navýšení 500 000 Kč 281 086 Kč 56 %
634 634 400 000 Kč Navýšení 500 000 Kč 281 086 Kč 56 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 80 000 Kč 80 000 Kč 7 600 Kč 10 %
434 434 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 7 600 Kč 15 %
340008 340008 205 000 Kč Navýšení 269 800 Kč 500 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 800 Kč 0 Kč 0 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 5 000 Kč 5 000 Kč 500 Kč 10 %
370000 370000 200 000 Kč 200 000 Kč 1 843 Kč 1 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 1 843 Kč 1 %
370002 370002 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 965 Kč 99 %
937 937 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 2 965 Kč 99 %
390000 390000 340 000 Kč Pokles 322 800 Kč -56 387 Kč -17 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč -57 133 Kč -29 %
639 639 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 80 000 Kč Pokles 62 800 Kč 746 Kč 1 %
400013 400013 0 Kč 0 Kč -13 500 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -13 500 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 200 000 Kč Pokles 4 141 200 Kč 1 194 261 Kč 29 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 301 144 Kč 25 %
241 241 4 000 000 Kč Pokles 2 941 200 Kč 893 118 Kč 30 %
80001 80001 50 000 Kč 50 000 Kč 12 900 Kč 26 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 12 900 Kč 26 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 3 985 Kč 190 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 3 985 Kč 190 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 3 985 Kč 190 %
5151 Studená voda 2 327 000 Kč Navýšení 2 333 000 Kč 921 606 Kč 40 %
100000 Odbor Kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 11 000 Kč Navýšení 17 000 Kč 7 623 Kč 45 %
913 913 11 000 Kč Navýšení 17 000 Kč 7 623 Kč 45 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 951 000 Kč 951 000 Kč 328 736 Kč 35 %
916 916 951 000 Kč 951 000 Kč 328 736 Kč 35 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 585 246 Kč 43 %
241 241 150 000 Kč 150 000 Kč 86 837 Kč 58 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 498 409 Kč 42 %
5152 Teplo 140 000 Kč Navýšení 162 200 Kč 82 801 Kč 51 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 140 000 Kč 140 000 Kč 64 548 Kč 46 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 64 548 Kč 46 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 18 253 Kč 82 %
916 916 0 Kč Navýšení 22 200 Kč 18 253 Kč 82 %
5153 Plyn 2 340 000 Kč 2 340 000 Kč 874 232 Kč 37 %
100000 Odbor Kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 2 500 Kč 17 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 871 732 Kč 37 %
916 916 2 325 000 Kč 2 325 000 Kč 871 732 Kč 37 %
5154 Elektrická energie 4 098 000 Kč Navýšení 4 125 000 Kč 2 441 275 Kč 59 %
100000 Odbor Kancelář městské části 20 000 Kč 20 000 Kč 6 368 Kč 32 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 6 368 Kč 32 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 000 Kč 2 000 Kč 921 Kč 46 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 921 Kč 46 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 1 909 241 Kč 66 %
916 916 2 876 000 Kč Navýšení 2 903 000 Kč 1 909 241 Kč 66 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 524 745 Kč 44 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 101 691 Kč 51 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 423 054 Kč 42 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 134 481 Kč 27 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 500 000 Kč 500 000 Kč 134 481 Kč 27 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 134 481 Kč 27 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč Navýšení 60 000 Kč 38 441 Kč 64 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 25 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 30 694 Kč 68 %
913 913 25 000 Kč Navýšení 45 000 Kč 30 694 Kč 68 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 7 747 Kč 52 %
916 916 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 7 747 Kč 52 %
5161 Služby pošt 4 160 000 Kč Pokles 4 159 200 Kč 3 497 492 Kč 84 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 010 000 Kč 85 %
916 916 3 550 000 Kč Pokles 3 549 200 Kč 3 010 000 Kč 85 %
260000 260000 610 000 Kč 610 000 Kč 487 493 Kč 80 %
926 926 600 000 Kč 600 000 Kč 485 568 Kč 81 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 1 925 Kč 19 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 272 300 Kč Navýšení 2 414 600 Kč 2 049 091 Kč 85 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 300 Kč 782 Kč 34 %
240000 Odbor informatiky 1 642 300 Kč Navýšení 1 782 300 Kč 1 612 609 Kč 90 %
924 924 50 000 Kč 50 000 Kč 41 847 Kč 84 %
924 924 1 592 300 Kč Navýšení 1 732 300 Kč 1 570 762 Kč 91 %
260000 260000 630 000 Kč 630 000 Kč 435 700 Kč 69 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 47 500 Kč 59 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 388 200 Kč 71 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 636 000 Kč Navýšení 1 639 800 Kč 913 153 Kč 56 %
0 0 0 Kč 0 Kč 10 376 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 10 376 Kč - - - -
100000 Odbor Kancelář městské části 410 000 Kč Navýšení 421 000 Kč 179 501 Kč 43 %
710 710 160 000 Kč Navýšení 171 000 Kč 0 Kč 0 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 179 501 Kč 72 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
1013 1013 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
916 916 450 000 Kč Navýšení 455 000 Kč 425 977 Kč 94 %
260000 260000 110 000 Kč Navýšení 130 000 Kč 49 573 Kč 38 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 7 632 Kč 76 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 000 Kč 41 941 Kč 35 %
370008 370008 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 200 000 Kč Pokles 167 800 Kč 17 747 Kč 11 %
241 241 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
90000 90000 260 000 Kč 260 000 Kč 224 515 Kč 86 %
1009 1009 257 000 Kč 257 000 Kč 223 142 Kč 87 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 1 373 Kč 46 %
5164 Nájemné 1 605 700 Kč Navýšení 2 882 100 Kč 2 252 594 Kč 78 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
113 113 245 000 Kč 245 000 Kč 241 831 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 670 000 Kč Navýšení 828 000 Kč 371 096 Kč 45 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 152 911 Kč 34 %
916 916 370 000 Kč Navýšení 375 000 Kč 218 185 Kč 58 %
240000 Odbor informatiky 690 700 Kč Navýšení 1 003 100 Kč 847 668 Kč 85 %
924 924 690 700 Kč Navýšení 1 003 100 Kč 847 668 Kč 85 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
641 641 0 Kč Navýšení 806 000 Kč 792 000 Kč 98 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 32 174 000 Kč Pokles 29 973 600 Kč 10 572 619 Kč 35 %
100000 Odbor Kancelář městské části 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
710 710 880 000 Kč Pokles 700 000 Kč 48 400 Kč 7 %
100001 100001 2 420 000 Kč Pokles 600 400 Kč 600 333 Kč 100 %
910 910 2 420 000 Kč Pokles 600 400 Kč 600 333 Kč 100 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 50 000 Kč Pokles 38 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 50 000 Kč Pokles 38 000 Kč 0 Kč 0 %
150000 Odbor územního rozvoje 13 389 000 Kč Pokles 11 896 000 Kč 3 330 112 Kč 28 %
115 115 8 793 000 Kč 8 793 000 Kč 2 453 588 Kč 28 %
315 315 4 596 000 Kč Pokles 3 103 000 Kč 876 524 Kč 28 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 64 700 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 121 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
916 916 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 67 000 Kč 84 %
170002 170002 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
917 917 0 Kč 0 Kč -185 814 Kč - - - -
180000 Odbor přípravy realizace investic 1 900 000 Kč Pokles 1 875 300 Kč 87 890 Kč 5 %
418 418 200 000 Kč 200 000 Kč 4 400 Kč 2 %
418 418 200 000 Kč Pokles 175 300 Kč 83 490 Kč 48 %
418 418 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
518 518 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 600 000 Kč 600 000 Kč 387 200 Kč 65 %
924 924 600 000 Kč 600 000 Kč 387 200 Kč 65 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč 0 Kč 180 814 Kč - - - -
537 537 0 Kč 0 Kč 180 814 Kč - - - -
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč 0 Kč 29 200 Kč - - - -
437 437 0 Kč 0 Kč 25 000 Kč - - - -
937 937 0 Kč 0 Kč 4 200 Kč - - - -
260000 260000 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 201 500 Kč 41 %
926 926 750 000 Kč Pokles 496 800 Kč 201 500 Kč 41 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 158 510 Kč 30 %
926 926 0 Kč Navýšení 520 000 Kč 158 510 Kč 30 %
260002 260002 0 Kč Navýšení 373 000 Kč 59 290 Kč 16 %
926 926 0 Kč Navýšení 373 000 Kč 59 290 Kč 16 %
260003 260003 0 Kč Navýšení 1 819 600 Kč 842 766 Kč 46 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 819 600 Kč 842 766 Kč 46 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 600 000 Kč Pokles 215 200 Kč 64 130 Kč 30 %
434 434 0 Kč Navýšení 64 200 Kč 64 130 Kč 100 %
634 634 600 000 Kč Pokles 151 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 500 000 Kč 500 000 Kč 60 500 Kč 12 %
637 637 500 000 Kč 500 000 Kč 60 500 Kč 12 %
370001 370001 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 3 249 243 Kč 69 %
937 937 4 700 000 Kč 4 700 000 Kč 3 249 243 Kč 69 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 30 783 Kč 15 %
539 539 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 30 783 Kč 15 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 2 000 000 Kč Navýšení 2 502 200 Kč 740 762 Kč 30 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 180 895 Kč 18 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 58 443 Kč 6 %
341 341 0 Kč Navýšení 502 200 Kč 501 424 Kč 100 %
430000 430000 4 000 000 Kč Pokles 2 537 900 Kč 605 000 Kč 24 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 2 537 900 Kč 605 000 Kč 24 %
90000 90000 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 2 920 000 Kč Pokles 2 834 600 Kč 1 062 302 Kč 37 %
100000 Odbor Kancelář městské části 120 000 Kč 120 000 Kč 8 250 Kč 7 %
710 710 120 000 Kč 120 000 Kč 8 250 Kč 7 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 34 350 Kč 72 %
440 440 0 Kč Navýšení 48 000 Kč 34 350 Kč 72 %
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 118 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 2 450 000 Kč Navýšení 2 531 400 Kč 1 019 702 Kč 40 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 13 282 Kč 9 %
926 926 2 300 000 Kč Navýšení 2 381 400 Kč 1 006 420 Kč 42 %
400000 Odbor školství 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 12 423 800 Kč Pokles 12 383 800 Kč 7 707 649 Kč 62 %
100000 Odbor Kancelář městské části 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 11 873 800 Kč Pokles 11 733 800 Kč 7 610 148 Kč 65 %
924 924 11 873 800 Kč Pokles 11 733 800 Kč 7 610 148 Kč 65 %
370008 370008 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 350 000 Kč 350 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 97 501 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 156 487 500 Kč Pokles 154 321 600 Kč 97 725 060 Kč 63 %
100000 Odbor Kancelář městské části 4 380 000 Kč Pokles 4 069 000 Kč 1 362 229 Kč 33 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 600 000 Kč Pokles 300 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 3 710 000 Kč Pokles 3 699 000 Kč 1 362 229 Kč 37 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
100001 100001 300 000 Kč Pokles 53 900 Kč 53 845 Kč 100 %
910 910 300 000 Kč Pokles 53 900 Kč 53 845 Kč 100 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 502 000 Kč Pokles 2 313 400 Kč 432 677 Kč 19 %
813 813 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 6 002 Kč 30 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 143 076 Kč 29 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 700 000 Kč Pokles 517 400 Kč 25 828 Kč 5 %
913 913 1 300 000 Kč Pokles 1 274 000 Kč 257 771 Kč 20 %
140007 140007 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 2 000 Kč 50 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 2 000 Kč 50 %
150000 Odbor územního rozvoje 2 410 000 Kč Pokles 1 717 000 Kč 231 331 Kč 13 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 905 000 Kč 196 625 Kč 22 %
315 315 1 000 000 Kč Pokles 485 000 Kč 34 706 Kč 7 %
615 615 410 000 Kč Pokles 327 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 1 946 300 Kč 77 066 Kč 4 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 946 300 Kč 77 066 Kč 4 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 6 400 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 15 920 000 Kč Pokles 15 717 000 Kč 10 782 788 Kč 69 %
916 916 400 000 Kč Navýšení 518 700 Kč 118 394 Kč 23 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 15 198 300 Kč 10 664 394 Kč 70 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 38 800 Kč Navýšení 205 600 Kč 73 748 Kč 36 %
418 418 38 800 Kč Navýšení 146 500 Kč 14 700 Kč 10 %
918 918 0 Kč Navýšení 59 100 Kč 59 048 Kč 100 %
180038 180038 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 968 Kč 97 %
518 518 0 Kč Navýšení 1 000 Kč 968 Kč 97 %
240000 Odbor informatiky 9 580 700 Kč Navýšení 9 616 300 Kč 4 962 182 Kč 52 %
924 924 350 000 Kč Navýšení 700 000 Kč 336 380 Kč 48 %
924 924 9 230 700 Kč Pokles 8 916 300 Kč 4 625 802 Kč 52 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 54 397 Kč - - - -
539 539 0 Kč 0 Kč 54 397 Kč - - - -
260000 260000 1 000 000 Kč Pokles 899 400 Kč 710 849 Kč 79 %
926 926 200 000 Kč Pokles 195 800 Kč 169 158 Kč 86 %
926 926 800 000 Kč Pokles 703 600 Kč 541 691 Kč 77 %
260002 260002 0 Kč Navýšení 77 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 77 000 Kč 0 Kč 0 %
260003 260003 0 Kč Navýšení 246 100 Kč 124 615 Kč 51 %
926 926 0 Kč Navýšení 246 100 Kč 124 615 Kč 51 %
310000 310000 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
331 331 95 000 Kč 95 000 Kč 0 Kč 0 %
340000 340000 9 160 000 Kč Pokles 7 663 800 Kč 3 837 348 Kč 50 %
634 634 6 840 000 Kč 6 840 000 Kč 3 813 559 Kč 56 %
634 634 1 250 000 Kč Pokles 753 800 Kč 15 689 Kč 2 %
634 634 70 000 Kč 70 000 Kč 8 100 Kč 12 %
934 934 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 10 370 000 Kč Navýšení 12 019 400 Kč 6 618 083 Kč 55 %
434 434 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 268 728 Kč 18 %
434 434 3 250 000 Kč Navýšení 4 539 800 Kč 2 346 009 Kč 52 %
634 634 0 Kč Navýšení 479 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 4 200 000 Kč Pokles 3 780 000 Kč 2 835 000 Kč 75 %
634 634 1 200 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 1 058 346 Kč 71 %
634 634 220 000 Kč 220 000 Kč 110 000 Kč 50 %
340008 340008 3 355 000 Kč Navýšení 4 296 200 Kč 415 429 Kč 10 %
434 434 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 300 Kč 61 223 Kč 77 %
634 634 710 000 Kč 710 000 Kč 79 445 Kč 11 %
634 634 2 620 000 Kč Pokles 2 570 000 Kč 274 761 Kč 11 %
934 934 0 Kč Navýšení 911 900 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 1 700 000 Kč Pokles 1 646 300 Kč 138 196 Kč 8 %
937 937 1 700 000 Kč Pokles 1 646 300 Kč 138 196 Kč 8 %
370008 370008 1 532 000 Kč 1 532 000 Kč 135 899 Kč 9 %
637 637 2 000 Kč 2 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 430 000 Kč 1 430 000 Kč 135 898 Kč 10 %
390000 390000 2 173 000 Kč Pokles 1 549 200 Kč 336 062 Kč 22 %
439 439 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 290 000 Kč Pokles 172 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 253 000 Kč 124 981 Kč 49 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 489 300 Kč 27 603 Kč 6 %
539 539 370 000 Kč Navýšení 501 900 Kč 103 478 Kč 21 %
739 739 243 000 Kč Pokles 103 000 Kč 80 000 Kč 78 %
400000 Odbor školství 4 335 000 Kč Pokles 4 318 700 Kč 1 494 264 Kč 35 %
440 440 855 000 Kč 855 000 Kč 307 340 Kč 36 %
440 440 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 103 290 Kč 10 %
440 440 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 1 083 634 Kč 51 %
440 440 350 000 Kč Pokles 333 700 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 83 043 700 Kč Pokles 77 116 200 Kč 62 048 595 Kč 80 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 65 500 Kč 33 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 874 588 Kč 35 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 2 317 392 Kč 93 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 9 000 000 Kč 9 000 000 Kč 5 469 630 Kč 61 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 66 543 700 Kč Pokles 60 268 500 Kč 53 142 127 Kč 88 %
341 341 750 000 Kč Pokles 41 700 Kč 0 Kč 0 %
641 641 300 000 Kč Pokles 275 000 Kč 0 Kč 0 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 163 311 Kč 12 %
410035 Participativní rozpočet 0 Kč Navýšení 119 800 Kč 18 150 Kč 15 %
241 241 0 Kč Navýšení 119 800 Kč 18 150 Kč 15 %
430000 430000 0 Kč Navýšení 1 460 800 Kč 262 827 Kč 18 %
843 843 0 Kč Navýšení 878 800 Kč 262 827 Kč 30 %
843 843 0 Kč Navýšení 582 000 Kč 0 Kč 0 %
7 7 3 848 500 Kč Navýšení 4 385 600 Kč 3 268 493 Kč 75 %
926 926 3 848 500 Kč Navýšení 4 385 600 Kč 3 268 493 Kč 75 %
80001 80001 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 128 800 Kč Navýšení 346 200 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 88 600 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 79 814 400 Kč Navýšení 89 047 500 Kč 56 643 868 Kč 64 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 010 000 Kč Pokles 720 000 Kč 77 433 Kč 11 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 700 000 Kč 700 000 Kč 77 433 Kč 11 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 14 500 000 Kč Pokles 14 480 000 Kč 5 591 600 Kč 39 %
813 813 1 000 000 Kč Pokles 980 000 Kč 41 322 Kč 4 %
813 813 500 000 Kč 500 000 Kč 79 255 Kč 16 %
913 913 13 000 000 Kč 13 000 000 Kč 5 471 024 Kč 42 %
150000 Odbor územního rozvoje 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 105 000 Kč 105 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 665 604 Kč 29 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 665 604 Kč 29 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 21 500 000 Kč Navýšení 23 485 000 Kč 15 403 311 Kč 66 %
418 418 1 000 000 Kč Navýšení 2 747 700 Kč 1 803 969 Kč 66 %
818 818 11 000 000 Kč Pokles 9 880 200 Kč 6 247 805 Kč 63 %
818 818 5 000 000 Kč Pokles 4 917 000 Kč 1 411 684 Kč 29 %
918 918 4 500 000 Kč Navýšení 5 940 100 Kč 5 939 854 Kč 100 %
240000 Odbor informatiky 120 000 Kč 120 000 Kč 21 164 Kč 18 %
924 924 120 000 Kč 120 000 Kč 21 164 Kč 18 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 193 600 Kč 74 %
634 634 200 000 Kč Pokles 67 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 193 600 Kč 193 600 Kč 100 %
400000 Odbor školství 20 625 000 Kč Pokles 20 145 000 Kč 18 456 042 Kč 92 %
440 440 4 050 000 Kč Pokles 1 570 000 Kč 28 458 Kč 2 %
440 440 16 575 000 Kč Navýšení 18 575 000 Kč 18 427 584 Kč 99 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 19 455 000 Kč Navýšení 27 432 000 Kč 16 235 113 Kč 59 %
241 241 700 000 Kč 700 000 Kč 45 750 Kč 7 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 795 001 Kč 47 %
241 241 250 000 Kč 250 000 Kč 61 693 Kč 25 %
341 341 15 000 000 Kč Navýšení 22 977 000 Kč 14 507 927 Kč 63 %
641 641 1 805 000 Kč 1 805 000 Kč 824 743 Kč 46 %
5172 Programové vybavení 260 000 Kč 260 000 Kč 22 675 Kč 9 %
240000 Odbor informatiky 260 000 Kč 260 000 Kč 22 675 Kč 9 %
924 924 260 000 Kč 260 000 Kč 22 675 Kč 9 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 110 000 Kč Navýšení 1 213 300 Kč 94 447 Kč 8 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 84 900 Kč 41 320 Kč 49 %
440 440 0 Kč Navýšení 84 900 Kč 41 320 Kč 49 %
260000 260000 190 000 Kč Navýšení 308 400 Kč 52 154 Kč 17 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 28 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 24 200 Kč 7 640 Kč 32 %
926 926 150 000 Kč Navýšení 256 200 Kč 44 514 Kč 17 %
340008 340008 780 000 Kč 780 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 580 000 Kč 580 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 973 Kč 10 %
400000 Odbor školství 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5175 Pohoštění 4 225 000 Kč Navýšení 4 338 700 Kč 1 203 360 Kč 28 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 110 000 Kč 1 110 000 Kč 591 771 Kč 53 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 591 771 Kč 54 %
150000 Odbor územního rozvoje 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 580 000 Kč Navýšení 772 700 Kč 414 237 Kč 54 %
916 916 300 000 Kč Navýšení 492 700 Kč 242 833 Kč 49 %
916 916 280 000 Kč 280 000 Kč 171 404 Kč 61 %
340000 340000 230 000 Kč 230 000 Kč 3 065 Kč 1 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 3 065 Kč 10 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 200 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 136 416 Kč 39 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 150 000 Kč Navýšení 300 000 Kč 136 416 Kč 45 %
340008 340008 530 000 Kč 530 000 Kč 11 100 Kč 2 %
434 434 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 170 000 Kč 170 000 Kč 8 500 Kč 5 %
634 634 300 000 Kč 300 000 Kč 2 600 Kč 1 %
370000 370000 245 000 Kč 245 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 145 000 Kč 145 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 90 000 Kč 90 000 Kč 28 538 Kč 32 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 28 538 Kč 41 %
390000 390000 530 000 Kč Pokles 297 000 Kč 11 406 Kč 4 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 14 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 110 000 Kč Pokles 3 000 Kč 1 471 Kč 49 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 210 000 Kč Pokles 80 000 Kč 9 935 Kč 12 %
400000 Odbor školství 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 2 828 Kč 1 %
7 7 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 80001 10 000 Kč 10 000 Kč 3 999 Kč 40 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 3 999 Kč 40 %
5176 Účastnické poplatky na konference 100 000 Kč Navýšení 107 000 Kč 42 242 Kč 39 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
260000 260000 100 000 Kč Pokles 92 000 Kč 27 242 Kč 30 %
926 926 20 000 Kč Pokles 12 000 Kč 1 694 Kč 14 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 25 548 Kč 32 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 550 000 Kč Navýšení 555 700 Kč 333 330 Kč 60 %
260000 260000 450 000 Kč 450 000 Kč 227 700 Kč 51 %
926 926 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 300 000 Kč 300 000 Kč 227 700 Kč 76 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
634 634 100 000 Kč Navýšení 105 700 Kč 105 630 Kč 100 %
5181 0 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 498 320 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 498 320 Kč - - - -
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 13 100 Kč 1 704 Kč 13 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 13 100 Kč 1 704 Kč 13 %
926 926 0 Kč Navýšení 11 600 Kč 700 Kč 6 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 500 Kč 1 004 Kč 67 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 480 000 Kč Navýšení 4 340 000 Kč 4 139 342 Kč 95 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 20 000 Kč 67 %
916 916 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 20 000 Kč 67 %
260000 260000 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 480 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 4 300 000 Kč 4 119 342 Kč 96 %
226 226 0 Kč Navýšení 4 100 000 Kč 4 100 000 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 19 342 Kč 10 %
5194 Věcné dary 1 607 000 Kč Navýšení 2 129 700 Kč 688 990 Kč 32 %
100000 Odbor Kancelář městské části 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 137 400 Kč 137 400 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 137 400 Kč 137 400 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 100 000 Kč 100 000 Kč 40 056 Kč 40 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 40 056 Kč 40 %
340000 340000 0 Kč Navýšení 389 300 Kč 298 600 Kč 77 %
434 434 0 Kč Navýšení 98 600 Kč 98 600 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 290 700 Kč 200 000 Kč 69 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 345 000 Kč 345 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 252 000 Kč Navýšení 258 000 Kč 14 184 Kč 5 %
539 539 12 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 16 000 Kč 0 Kč 0 %
639 639 200 000 Kč 200 000 Kč 9 210 Kč 5 %
739 739 30 000 Kč 30 000 Kč 4 974 Kč 17 %
80001 80001 550 000 Kč 550 000 Kč 198 750 Kč 36 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 198 750 Kč 36 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
260000 260000 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
926 926 200 000 Kč 200 000 Kč 57 109 Kč 29 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 706 000 Kč 551 000 Kč 78 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 487 000 Kč 342 000 Kč 70 %
434 434 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 312 000 Kč 312 000 Kč 100 %
370000 370000 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 15 000 Kč 60 %
637 637 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 15 000 Kč 60 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 145 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 49 000 Kč 49 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 300 000 Kč Navýšení 1 203 900 Kč 1 103 850 Kč 92 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 300 000 Kč Navýšení 968 900 Kč 868 850 Kč 90 %
434 434 0 Kč Navýšení 79 900 Kč 79 850 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 239 000 Kč 190 000 Kč 79 %
634 634 300 000 Kč Navýšení 650 000 Kč 599 000 Kč 92 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 120 000 Kč Navýšení 2 043 000 Kč 2 008 000 Kč 98 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 120 000 Kč Navýšení 790 000 Kč 755 000 Kč 96 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 630 000 Kč 595 000 Kč 94 %
634 634 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 033 000 Kč 1 033 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 44 000 Kč 44 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 151 000 Kč 151 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 62 000 Kč 62 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 148 000 Kč 148 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 191 000 Kč 191 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 19 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 110 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 36 000 Kč 36 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 365 000 Kč Navýšení 9 142 600 Kč 8 253 148 Kč 90 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
615 615 0 Kč Navýšení 73 000 Kč 59 238 Kč 81 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 705 000 Kč Navýšení 2 510 100 Kč 2 415 000 Kč 96 %
434 434 200 000 Kč Navýšení 200 100 Kč 175 000 Kč 87 %
634 634 505 000 Kč Navýšení 830 000 Kč 830 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 139 000 Kč 89 000 Kč 64 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 341 000 Kč 1 321 000 Kč 99 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 3 905 000 Kč 3 460 000 Kč 89 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 905 000 Kč 3 460 000 Kč 89 %
370000 370000 150 000 Kč Pokles 125 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč Pokles 125 000 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 340 000 Kč 93 %
637 637 0 Kč Navýšení 365 000 Kč 340 000 Kč 93 %
390000 390000 510 000 Kč Navýšení 803 000 Kč 646 000 Kč 80 %
539 539 0 Kč Navýšení 46 000 Kč 46 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 53 000 Kč 53 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 11 000 Kč 11 000 Kč 100 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 91 000 Kč 91 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 17 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
539 539 270 000 Kč Pokles 205 000 Kč 108 000 Kč 53 %
739 739 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 917 910 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 946 500 Kč 917 910 Kč 97 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 415 000 Kč 415 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 1 285 000 Kč 490 000 Kč 38 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 964 000 Kč 169 000 Kč 18 %
634 634 0 Kč Navýšení 844 000 Kč 49 000 Kč 6 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 37 000 Kč 37 000 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 70 000 Kč 27 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 70 000 Kč 27 %
634 634 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 70 000 Kč 27 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 14 350 000 Kč Pokles 1 098 800 Kč 62 000 Kč 6 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 5 400 000 Kč Pokles 713 300 Kč 0 Kč 0 %
434 434 100 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 500 000 Kč Pokles 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
634 634 3 600 000 Kč Pokles 673 300 Kč 0 Kč 0 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
434 434 4 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370008 370008 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 800 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 1 700 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 1 500 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 Odbor školství 1 800 000 Kč Pokles 215 500 Kč 32 000 Kč 15 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 183 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 32 000 Kč 32 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
241 241 650 000 Kč Pokles 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
390000 390000 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
5321 Neinvestiční dotace obcím 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
370000 370000 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
737 737 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 250 000 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 168 629 100 Kč Pokles 163 549 800 Kč 147 877 145 Kč 90 %
100 100 43 634 000 Kč Pokles 35 332 200 Kč 33 133 920 Kč 94 %
539 539 43 634 000 Kč Pokles 35 332 200 Kč 33 133 920 Kč 94 %
1548 1548 2 956 000 Kč Navýšení 4 890 400 Kč 4 644 900 Kč 95 %
440 440 2 956 000 Kč Navýšení 4 890 400 Kč 4 644 900 Kč 95 %
236 236 3 895 000 Kč Navýšení 4 294 500 Kč 3 972 000 Kč 92 %
440 440 3 895 000 Kč Navýšení 4 294 500 Kč 3 972 000 Kč 92 %
400000 Odbor školství 15 585 000 Kč Pokles 4 416 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 4 900 000 Kč Pokles 1 561 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 10 685 000 Kč Pokles 2 855 000 Kč 0 Kč 0 %
756 756 5 263 000 Kč Navýšení 5 587 500 Kč 5 150 550 Kč 92 %
440 440 5 263 000 Kč Navýšení 5 587 500 Kč 5 150 550 Kč 92 %
757 757 12 671 000 Kč Navýšení 13 524 500 Kč 12 475 700 Kč 92 %
440 440 12 671 000 Kč Navýšení 13 524 500 Kč 12 475 700 Kč 92 %
807 807 5 451 000 Kč Navýšení 5 793 000 Kč 5 344 550 Kč 92 %
440 440 5 451 000 Kč Navýšení 5 793 000 Kč 5 344 550 Kč 92 %
808 808 11 135 000 Kč Navýšení 13 100 000 Kč 12 173 750 Kč 93 %
440 440 11 135 000 Kč Navýšení 13 100 000 Kč 12 173 750 Kč 93 %
812 812 6 432 000 Kč Navýšení 6 783 000 Kč 6 251 200 Kč 92 %
440 440 6 432 000 Kč Navýšení 6 783 000 Kč 6 251 200 Kč 92 %
813 813 2 069 000 Kč Navýšení 2 282 000 Kč 2 110 900 Kč 93 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 282 000 Kč 2 110 900 Kč 93 %
814 814 7 173 000 Kč Navýšení 7 705 000 Kč 7 110 200 Kč 92 %
440 440 7 173 000 Kč Navýšení 7 705 000 Kč 7 110 200 Kč 92 %
815 815 5 765 000 Kč Navýšení 7 764 500 Kč 7 284 950 Kč 94 %
440 440 5 765 000 Kč Navýšení 7 764 500 Kč 7 284 950 Kč 94 %
816 816 13 998 000 Kč Navýšení 14 970 000 Kč 13 808 500 Kč 92 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 14 970 000 Kč 13 808 500 Kč 92 %
863 863 6 222 000 Kč Navýšení 6 600 500 Kč 6 084 050 Kč 92 %
440 440 6 222 000 Kč Navýšení 6 600 500 Kč 6 084 050 Kč 92 %
865 865 1 215 000 Kč Navýšení 1 464 500 Kč 1 367 450 Kč 93 %
440 440 1 215 000 Kč Navýšení 1 464 500 Kč 1 367 450 Kč 93 %
866 866 1 120 000 Kč Navýšení 1 344 500 Kč 1 252 000 Kč 93 %
440 440 1 120 000 Kč Navýšení 1 344 500 Kč 1 252 000 Kč 93 %
867 867 1 000 000 Kč Navýšení 1 256 500 Kč 1 174 000 Kč 93 %
440 440 1 000 000 Kč Navýšení 1 256 500 Kč 1 174 000 Kč 93 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 1 572 500 Kč 1 470 000 Kč 93 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 572 500 Kč 1 470 000 Kč 93 %
871 871 6 023 000 Kč Navýšení 6 458 500 Kč 5 958 250 Kč 92 %
440 440 6 023 000 Kč Navýšení 6 458 500 Kč 5 958 250 Kč 92 %
873 873 1 290 000 Kč Navýšení 1 474 000 Kč 1 368 200 Kč 93 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 474 000 Kč 1 368 200 Kč 93 %
874 874 3 301 200 Kč Navýšení 3 668 700 Kč 3 396 100 Kč 93 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
440 440 3 301 200 Kč Navýšení 3 623 700 Kč 3 351 100 Kč 92 %
441 441 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
875 875 1 394 000 Kč Navýšení 1 974 500 Kč 1 863 400 Kč 94 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 394 000 Kč Navýšení 1 949 500 Kč 1 838 400 Kč 94 %
876 876 1 711 900 Kč Navýšení 1 979 900 Kč 1 838 025 Kč 93 %
440 440 1 711 900 Kč Navýšení 1 979 900 Kč 1 838 025 Kč 93 %
877 877 1 434 000 Kč Navýšení 1 921 500 Kč 1 802 900 Kč 94 %
440 440 1 434 000 Kč Navýšení 1 921 500 Kč 1 802 900 Kč 94 %
878 878 1 052 000 Kč Navýšení 1 235 500 Kč 1 148 250 Kč 93 %
440 440 1 052 000 Kč Navýšení 1 235 500 Kč 1 148 250 Kč 93 %
879 879 3 073 000 Kč Navýšení 3 253 500 Kč 2 998 700 Kč 92 %
440 440 3 073 000 Kč Navýšení 3 253 500 Kč 2 998 700 Kč 92 %
880 880 1 290 000 Kč Navýšení 1 485 000 Kč 1 379 200 Kč 93 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 485 000 Kč 1 379 200 Kč 93 %
882 882 1 226 000 Kč Navýšení 1 417 000 Kč 1 315 500 Kč 93 %
440 440 1 226 000 Kč Navýšení 1 417 000 Kč 1 315 500 Kč 93 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 56 045 600 Kč 50 989 750 Kč 91 %
100 100 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 694 400 Kč 25 694 373 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
15431000000 15431000000 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 772 400 Kč 772 414 Kč 100 %
15437000000 15437000000 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 372 200 Kč 372 246 Kč 100 %
15438000000 15438000000 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 284 600 Kč 1 284 607 Kč 100 %
15473000000 15473000000 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 359 800 Kč 359 792 Kč 100 %
1548 1548 0 Kč Navýšení 375 200 Kč 375 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 200 Kč 375 200 Kč 100 %
15490000000 15490000000 0 Kč Navýšení 301 900 Kč 301 887 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 301 900 Kč 301 887 Kč 100 %
15491000000 15491000000 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 349 200 Kč 349 176 Kč 100 %
15492000000 15492000000 0 Kč Navýšení 345 800 Kč 345 834 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 800 Kč 345 834 Kč 100 %
15573000000 15573000000 0 Kč Navýšení 538 800 Kč 538 846 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 538 800 Kč 538 846 Kč 100 %
15617000000 15617000000 0 Kč Navýšení 313 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 313 400 Kč 0 Kč 0 %
236 236 0 Kč Navýšení 661 000 Kč 661 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 661 000 Kč 661 000 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
440 440 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 63 000 Kč 88 %
2661362000000 2661362000000 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 600 Kč 229 363 Kč 92 %
2661517000000 2661517000000 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 120 800 Kč 120 794 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 290 800 Kč 290 846 Kč 100 %
2661541000000 2661541000000 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 149 800 Kč 149 860 Kč 100 %
2661579000000 2661579000000 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 765 600 Kč 765 634 Kč 100 %
2661585000000 2661585000000 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 333 000 Kč 332 982 Kč 100 %
2661601000000 2661601000000 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 399 200 Kč 399 106 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 2 048 400 Kč 256 071 Kč 13 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 048 400 Kč 256 071 Kč 13 %
2711807000000 2711807000000 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 590 600 Kč 590 625 Kč 100 %
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 644 200 Kč 0 Kč 0 %
756 756 0 Kč Navýšení 584 800 Kč 584 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 584 800 Kč 584 800 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 1 501 400 Kč 1 501 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 419 300 Kč 1 419 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 82 100 Kč 82 100 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 791 600 Kč 791 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 791 600 Kč 791 600 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 1 271 600 Kč 1 271 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 166 300 Kč 1 166 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 105 300 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 1 045 600 Kč 1 045 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 045 600 Kč 1 045 600 Kč 100 %
813 813 0 Kč Navýšení 375 900 Kč 375 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 375 900 Kč 375 900 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 916 300 Kč 916 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 916 300 Kč 916 300 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 823 200 Kč 823 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 823 200 Kč 823 200 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 1 931 900 Kč 1 931 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 931 900 Kč 1 931 900 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 848 800 Kč 848 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 848 800 Kč 848 800 Kč 100 %
865 865 0 Kč Navýšení 168 500 Kč 168 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 168 500 Kč 168 500 Kč 100 %
866 866 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 239 800 Kč 239 800 Kč 100 %
867 867 0 Kč Navýšení 166 300 Kč 166 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 166 300 Kč 166 300 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 245 100 Kč 245 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 245 100 Kč 245 100 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 871 700 Kč 871 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 871 700 Kč 871 700 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 249 700 Kč 249 680 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 249 700 Kč 249 680 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 523 900 Kč 523 880 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 523 900 Kč 523 880 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 266 100 Kč 266 159 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 266 100 Kč 266 159 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 314 500 Kč 314 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 314 500 Kč 314 500 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 204 500 Kč 197 675 Kč 97 %
440 440 0 Kč Navýšení 204 500 Kč 197 675 Kč 97 %
878 878 0 Kč Navýšení 157 700 Kč 157 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 157 700 Kč 157 700 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 298 300 Kč 298 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 298 300 Kč 298 300 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 247 700 Kč 247 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 247 700 Kč 247 700 Kč 100 %
882 882 0 Kč Navýšení 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 198 000 Kč 198 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 770 000 Kč Navýšení 2 015 000 Kč 2 015 000 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 1 770 000 Kč Navýšení 1 795 000 Kč 1 795 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
634 634 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
634 634 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
439 439 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
400000 Odbor školství 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
6402 6402 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 36 900 Kč 36 869 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 2 306 300 Kč 2 832 169 Kč 123 %
0 0 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 13 200 Kč - - - -
10568000000 10568000000 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 87 400 Kč 87 392 Kč 100 %
10911000000 10911000000 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 31 600 Kč 31 568 Kč 100 %
10924000000 10924000000 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 000 Kč 64 000 Kč 100 %
10933000000 10933000000 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 18 085 Kč 100 %
10946000000 10946000000 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 20 400 Kč 20 412 Kč 100 %
10947000000 10947000000 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 96 900 Kč 96 940 Kč 100 %
15003000000 15003000000 0 Kč Navýšení 91 300 Kč 91 328 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 91 300 Kč 91 328 Kč 100 %
15026000000 15026000000 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 123 000 Kč 122 978 Kč 100 %
15086000000 15086000000 0 Kč 0 Kč 72 340 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 72 340 Kč - - - -
15089000000 15089000000 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 232 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
1016 1016 0 Kč Navýšení 10 200 Kč 10 190 Kč 100 %
2450646000000 2450646000000 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 800 Kč 765 Kč 96 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 63 656 Kč - - - -
2510737000000 2510737000000 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 338 223 Kč - - - -
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 38 346 Kč - - - -
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
739 739 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
874 874 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
90000 90000 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 474 800 Kč 1 474 913 Kč 100 %
5348 0 5348 0 Kč 0 Kč 5 665 466 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 259 000 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 4 096 814 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 1 309 652 Kč - - - -
5361 Nákup kolků 15 000 Kč 15 000 Kč 2 000 Kč 13 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
430000 430000 10 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč 20 %
843 843 10 000 Kč 10 000 Kč 2 000 Kč 20 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč Navýšení 42 000 Kč 16 184 Kč 39 %
130000 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
813 813 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 1 184 Kč 59 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 15 000 Kč 38 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 Kč Navýšení 31 000 Kč 30 902 Kč 100 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 29 800 Kč 29 702 Kč 100 %
926 926 0 Kč Navýšení 29 800 Kč 29 702 Kč 100 %
430000 430000 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 830 000 Kč Navýšení 1 965 000 Kč 1 136 161 Kč 58 %
260000 260000 1 830 000 Kč Navýšení 1 965 000 Kč 1 136 161 Kč 58 %
926 926 30 000 Kč 30 000 Kč 12 768 Kč 43 %
926 926 1 800 000 Kč Navýšení 1 935 000 Kč 1 123 393 Kč 58 %
5492 Dary obyvatelstvu 155 000 Kč 155 000 Kč 17 000 Kč 11 %
390000 390000 150 000 Kč 150 000 Kč 12 000 Kč 8 %
639 639 150 000 Kč 150 000 Kč 12 000 Kč 8 %
80001 80001 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
150000 Odbor územního rozvoje 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
415 415 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 9 974 Kč 100 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 959 400 Kč Navýšení 8 206 700 Kč 4 645 695 Kč 57 %
100000 Odbor Kancelář městské části 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
910 910 370 000 Kč Pokles 225 500 Kč 90 200 Kč 40 %
260000 260000 660 000 Kč 660 000 Kč 282 000 Kč 43 %
926 926 660 000 Kč 660 000 Kč 282 000 Kč 43 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 97 370 Kč 8 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 147 800 Kč 97 370 Kč 8 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
7 7 5 929 400 Kč Navýšení 6 148 400 Kč 4 151 125 Kč 68 %
926 926 266 900 Kč 266 900 Kč 65 050 Kč 24 %
926 926 5 662 500 Kč Navýšení 5 881 500 Kč 4 086 075 Kč 69 %
5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 47 170 Kč 44 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 47 170 Kč 44 %
937 937 0 Kč Navýšení 106 700 Kč 47 170 Kč 44 %
5811