Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 29 585 100 Kč 20 494 097 Kč 69 %
ZŠ Waldorfská 20 350 000 Kč Navýšení 20 958 200 Kč 20 291 892 Kč 97 %
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 10 980 900 Kč Navýšení 16 410 700 Kč 2 159 562 Kč 13 %
Odbor správy majetku 41 800 000 Kč Pokles 8 911 600 Kč 1 785 383 Kč 20 %
Odbor KMČ - hospodářská správa 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 838 787 Kč 80 %
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 275 800 Kč 170 300 Kč 62 %
Odbor informatiky 338 200 Kč Pokles 160 000 Kč 33 470 Kč 21 %
Odbor Kancelář městské části 150 000 Kč Navýšení 155 000 Kč 106 942 Kč 69 %
Odbor přípravy a realizace investic 200 000 Kč Pokles 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 76 118 500 Kč Navýšení 78 755 900 Kč 46 880 433 Kč 60 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Raudnitzův dům 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 67 572 246 Kč 77 %
FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 0 Kč Navýšení 45 000 000 Kč 34 135 737 Kč 76 %
ZŠ Nepomucká - zateplení objektu a výměna oken 35 000 000 Kč Pokles 34 880 600 Kč 12 992 127 Kč 37 %
Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 34 338 300 Kč 5 089 303 Kč 15 %
Rekonstrukce parku Santoška 28 240 600 Kč Pokles 27 938 600 Kč 27 938 462 Kč 100 %
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 19 269 900 Kč 19 247 949 Kč 100 %
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 20 080 000 Kč Pokles 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 16 000 000 Kč Pokles 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
Participativní rozpočet 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 290 750 Kč 2 %
Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 0 Kč Navýšení 11 109 900 Kč 112 651 Kč 1 %
ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 8 000 000 Kč Navýšení 9 323 200 Kč 8 575 313 Kč 92 %
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 9 000 000 Kč Pokles 7 000 000 Kč 6 030 404 Kč 86 %
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 15 000 000 Kč Pokles 6 668 000 Kč 3 037 420 Kč 46 %
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 4 000 000 Kč Navýšení 6 484 800 Kč 3 625 749 Kč 56 %
Revitalizace parku Klamovka 6 330 400 Kč 6 330 400 Kč 336 830 Kč 5 %
ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav 3 000 000 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %
Diskové uložiště 5 000 000 Kč Pokles 4 782 100 Kč 4 762 149 Kč 100 %
Zateplení hospodářského pavilonu jeslí Na Hřebenkách 2065 6 000 000 Kč Pokles 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %
Projekt ozeleňování a ochlazování ulic 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 349 620 Kč 9 %
Vybudování parku Na Pláni 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Nákup městského mobiliáře 4 050 000 Kč Pokles 3 810 400 Kč 1 034 548 Kč 27 %
FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 2 700 000 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 3 150 000 Kč 2 942 060 Kč 93 %
Vybudování chlazení kanceláří v obj. Štefánikova 247/17 4 400 000 Kč Pokles 3 100 000 Kč 2 916 207 Kč 94 %
Volnočasový areál Vidoule 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 60 500 Kč 2 %
Programové vybavení 2 500 000 Kč Navýšení 2 608 900 Kč 689 367 Kč 26 %
Odkoupení části pozemku parc. č. 166/1 díl "a" , k.ú. Hlubočepy 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 2 550 000 Kč 100 %
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 65 945 Kč 3 %
Rekonstrukce skateparku Butovická 600 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 6 300 000 Kč Pokles 2 400 000 Kč 609 465 Kč 25 %
Nákup a instalace - bezdrátový elektronický přístupový systém 2 300 000 Kč Navýšení 2 350 000 Kč 2 349 432 Kč 100 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 5 000 000 Kč Pokles 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
Rekonstrukce zvonkových komunikátorů 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Finalizace projektu na přírodní hřiště Pod Žvahovem, Praha 5 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 2 000 000 Kč Pokles 1 850 000 Kč 1 712 878 Kč 93 %
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 1 500 000 Kč Navýšení 1 660 000 Kč 1 401 460 Kč 84 %
Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 1 487 100 Kč 1 486 837 Kč 100 %
OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních MČ Praha 5 - MŠ Nad Palatou a MŠ U železničního mostu 0 Kč Navýšení 1 332 000 Kč 1 330 254 Kč 100 %
Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 1 000 000 Kč Navýšení 1 293 800 Kč 1 209 124 Kč 93 %
OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 817 526 Kč 74 %
PD Hřiště Hlubočepy 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Licence 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 976 506 Kč 98 %
Servery 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 993 300 Kč 993 300 Kč 100 %
ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 959 900 Kč 959 900 Kč 100 %
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 0 Kč Navýšení 907 500 Kč 793 760 Kč 87 %
Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 880 000 Kč 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %
Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 400 000 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %
Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 765 000 Kč 164 857 Kč 22 %
ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 4 000 000 Kč Pokles 754 100 Kč 0 Kč 0 %
Bezpečný přechod - Smart Cities 750 000 Kč 750 000 Kč 20 000 Kč 3 %
Realizace parku v Remízku 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 5 000 000 Kč Pokles 735 000 Kč 355 430 Kč 48 %
Rekonstrukce dveří hlavních vstupů budovy úřadu 0 Kč Navýšení 718 000 Kč 717 530 Kč 100 %
ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 0 Kč Navýšení 710 000 Kč 710 000 Kč 100 %
MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
FZŠ Drtinova, Praha 5 - Modernizace vybavení a zařízení učebny fyziky 690 100 Kč Pokles 684 900 Kč 554 452 Kč 81 %
MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 954 000 Kč Pokles 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %
FZŠ a MŠ Barrandov II. 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 000 Kč 100 %
Poštovka DPS 3 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 0 Kč 0 %
FZŠ Drtinova 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 600 000 Kč 100 %
Obnova dětského hřiště Aréna 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 1 100 000 Kč Pokles 550 000 Kč 535 425 Kč 97 %
OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 518 204 Kč 100 %
PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
Předprojekční průzkumy 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Herní prvky na DH 500 000 Kč 500 000 Kč 58 065 Kč 12 %
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 15 000 000 Kč Pokles 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %
ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 464 100 Kč 0 Kč 0 %
Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 457 200 Kč 438 646 Kč 96 %
Samoobslužné klíčové hospodářství 0 Kč Navýšení 403 100 Kč 403 092 Kč 100 %
Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 401 100 Kč 401 100 Kč 100 %
Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 559 920 Kč 140 %
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 353 290 Kč 93 %
Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
Sportovní zařízení - průzkumy, studie 2 000 000 Kč Pokles 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 300 000 Kč 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %
MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 243 319 Kč 87 %
Rekonstrukce parku Kavalírka 2 000 000 Kč Pokles 270 000 Kč 259 900 Kč 96 %
Stavební úpravy budov MČ 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 1 800 000 Kč Pokles 206 800 Kč 96 800 Kč 47 %
Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 6 000 000 Kč Pokles 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %
Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 800 000 Kč Pokles 200 000 Kč 175 450 Kč 88 %
Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 200 000 Kč 200 000 Kč 73 205 Kč 37 %
FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 198 556 Kč 100 %
Komunitní centrum Prádelna 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
Výdaje na průzkumy, studie - školství 1 000 000 Kč Pokles 155 400 Kč 38 720 Kč 25 %
Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12 554 000 Kč Pokles 154 000 Kč 0 Kč 0 %
Doplnění datové sítě 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 59 169 Kč 39 %
Streetworkout Sacré Coeur 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 97 865 Kč 65 %
ZŠ Smíchov - přístavba dílen 500 000 Kč Pokles 150 000 Kč 139 150 Kč 93 %
Dodání a instalace zastínění vč. souvisejících stavebních a montážních prací na DH ul. Bochovská, Praha 5 - Jinonice 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %
ZŠ Podbělohorská 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 5 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 58 080 Kč 58 %
Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Hlubočepy 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
Revitalizace zeleně Chaplinovo nám. 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 2 000 000 Kč Pokles 70 000 Kč 59 290 Kč 85 %
Nákup mikrofonů 0 Kč Navýšení 67 900 Kč 67 808 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 1 000 000 Kč Pokles 59 900 Kč 59 895 Kč 100 %
PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 50 000 Kč 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %
Relaxační areál Vidoule 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 26 156 Kč 55 %
Revitalizace parku Mrázovka 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 3 500 000 Kč Pokles 25 000 Kč 21 780 Kč 87 %
ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
Komunitní zahrada Hlubočepy 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 0 Kč 0 Kč -198 556 Kč - - - -
Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova 0 Kč 0 Kč -243 319 Kč - - - -
Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Waldorfská 0 Kč 0 Kč -438 646 Kč - - - -
MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti 0 Kč 0 Kč -5 704 547 Kč - - - -
MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti 0 Kč 0 Kč -5 626 569 Kč - - - -
Obnova dětského hřiště Sacré Coeur 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Odbor KST - Ostatní investiční transféry nezisk.a podobným organizacím 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Odbor přípravy a realizace investic 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Ozeleňování a ochlazování ulic 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Realizace projektu PIAC 5 v Ženských domovech 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Realizace streetworkoutu v Husových sadech 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce DH Na Ovčíně 2 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce DH Pod Děvínem 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce DH Vejražkova 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč 0 Kč 5 626 569 Kč - - - -
Školní hřiště - MŠ Peroutkova 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Školní hřiště - Tréglova 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Školní hřiště MŠ Lohniského 851 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Školní hřiště ZŠ a MŠ Weberova 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč 0 Kč 5 704 547 Kč - - - -
Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 33 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování dětského hřiště Wassermannova 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování nové obřadní síně v parku Sacré Coeur 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ Smíchov CITY 15 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 448 962 100 Kč Navýšení 467 407 600 Kč 255 679 081 Kč 55 %