Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všeobecná pokladní správa / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 682 914 Kč 100 %
  
10358000000 10358000000 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 25 320 Kč 100 %
  
10371000000 10371000000 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %
  
10394000000 10394000000 0 Kč Navýšení 47 300 Kč 47 264 Kč 100 %
  
10436000000 10436000000 0 Kč Navýšení 105 100 Kč 105 060 Kč 100 %
  
10437000000 10437000000 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
  
10462000000 10462000000 0 Kč Navýšení 216 100 Kč 216 112 Kč 100 %
  
10487000000 10487000000 0 Kč Navýšení 17 500 Kč 17 510 Kč 100 %
  
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 118 Kč 101 %
  
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
  
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 61 600 Kč 61 600 Kč 100 %
  
2451262000000 2451262000000 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -
  
MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 2541097000000 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
  
260000 260000 0 Kč Navýšení 2 536 700 Kč 536 720 Kč 21 %
  
340008 340008 0 Kč Navýšení 563 800 Kč 50 800 Kč 9 %
  
370001 370001 0 Kč Navýšení 108 500 Kč 0 Kč 0 %
  
370004 370004 0 Kč Navýšení 19 200 Kč 0 Kč 0 %
  
370008 370008 1 885 000 Kč Pokles 221 200 Kč 31 171 Kč 14 %
  
390000 390000 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 200 000 Kč 100 %
  
6402 6402 0 Kč Navýšení 127 400 Kč 127 876 Kč 100 %
  
Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu 81435000000 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor ekonomický 90000 3 490 000 Kč Navýšení 111 593 400 Kč 5 811 401 Kč 5 %
Celkem 5 625 000 Kč Navýšení 117 238 400 Kč 8 181 455 Kč 7 %