Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor Kancelář městské části 100000 160 000 Kč 160 000 Kč 6 381 Kč 4 %
  
Odbor správy majetku 130000 25 077 000 Kč Pokles 7 477 000 Kč 1 600 685 Kč 21 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 130025 5 000 000 Kč Pokles 735 000 Kč 355 430 Kč 48 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 130039 5 000 000 Kč Pokles 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
  
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 130118 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 65 945 Kč 3 %
  
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 130134 5 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 58 080 Kč 58 %
  
Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 130135 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
  
Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 130140 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
  
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 130151 8 000 000 Kč Navýšení 9 323 200 Kč 8 575 313 Kč 92 %
  
Poštovka DPS 130178 3 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 130181 1 500 000 Kč Navýšení 1 660 000 Kč 1 401 460 Kč 84 %
  
Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 130182 1 000 000 Kč Navýšení 1 293 800 Kč 1 209 124 Kč 93 %
  
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 130186 4 000 000 Kč Navýšení 6 484 800 Kč 3 625 749 Kč 56 %
  
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 130200 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Realizace projektu PIAC 5 v Ženských domovech 130218 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 130219 200 000 Kč 200 000 Kč 73 205 Kč 37 %
  
Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 130220 800 000 Kč Pokles 200 000 Kč 175 450 Kč 88 %
  
Vybudování nové obřadní síně v parku Sacré Coeur 130221 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 130230 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
  
150000 150000 10 301 000 Kč Pokles 5 251 000 Kč 3 189 418 Kč 61 %
  
Odbor přípravy realizace investic 180000 0 Kč Navýšení 17 200 000 Kč 9 509 095 Kč 55 %
  
340008 340008 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
  
370008 370008 1 500 000 Kč Pokles 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
  
390000 390000 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 750 000 Kč Navýšení 3 560 000 Kč 3 059 120 Kč 86 %
  
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 430000 4 018 000 Kč Navýšení 5 705 000 Kč 5 244 375 Kč 92 %
  
Raudnitzův dům 80750000117 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 67 572 246 Kč 77 %
  
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 16 000 000 Kč Pokles 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
  
Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 81157000000 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 817 526 Kč 74 %
  
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 81158000000 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 190 776 000 Kč Pokles 175 453 000 Kč 122 839 917 Kč 70 %