Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Raudnitzův dům 80750000117 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 67 572 246 Kč 77 %
  
Odbor správy majetku 130000 25 077 000 Kč Pokles 7 477 000 Kč 1 600 685 Kč 21 %
  
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 16 000 000 Kč Pokles 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
  
150000 150000 10 301 000 Kč Pokles 5 251 000 Kč 3 189 418 Kč 61 %
  
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 130151 8 000 000 Kč Navýšení 9 323 200 Kč 8 575 313 Kč 92 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 130025 5 000 000 Kč Pokles 735 000 Kč 355 430 Kč 48 %
  
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 130134 5 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 58 080 Kč 58 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 130039 5 000 000 Kč Pokles 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
  
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 430000 4 018 000 Kč Navýšení 5 705 000 Kč 5 244 375 Kč 92 %
  
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 130186 4 000 000 Kč Navýšení 6 484 800 Kč 3 625 749 Kč 56 %
  
Poštovka DPS 130178 3 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 130118 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 65 945 Kč 3 %
  
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 81158000000 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Realizace projektu PIAC 5 v Ženských domovech 130218 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
370008 370008 1 500 000 Kč Pokles 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
  
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 130181 1 500 000 Kč Navýšení 1 660 000 Kč 1 401 460 Kč 84 %
  
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 130200 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 81157000000 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 817 526 Kč 74 %
  
Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 130182 1 000 000 Kč Navýšení 1 293 800 Kč 1 209 124 Kč 93 %
  
Vybudování nové obřadní síně v parku Sacré Coeur 130221 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
390000 390000 800 000 Kč Navýšení 1 153 200 Kč 280 115 Kč 24 %
  
Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 130220 800 000 Kč Pokles 200 000 Kč 175 450 Kč 88 %
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 750 000 Kč Navýšení 3 560 000 Kč 3 059 120 Kč 86 %
  
Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 130140 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
  
Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 130135 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
  
Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 130219 200 000 Kč 200 000 Kč 73 205 Kč 37 %
  
Odbor Kancelář městské části 100000 160 000 Kč 160 000 Kč 6 381 Kč 4 %
  
340008 340008 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
  
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 130230 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor přípravy realizace investic 180000 0 Kč Navýšení 17 200 000 Kč 9 509 095 Kč 55 %
Celkem 190 776 000 Kč Pokles 175 453 000 Kč 122 839 917 Kč 70 %