Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Tělovýchova a zájmová činnost / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 10 798 000 Kč Pokles 10 026 000 Kč 7 922 934 Kč 79 %
  
Rekonstrukce skateparku Butovická 80438000000 600 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
PD Hřiště Hlubočepy 80901000000 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Dodání a instalace zastínění vč. souvisejících stavebních a montážních prací na DH ul. Bochovská, Praha 5 - Jinonice 410079 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %
  
Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 340033 0 Kč Navýšení 5 960 000 Kč 5 863 000 Kč 98 %
  
Finalizace projektu na přírodní hřiště Pod Žvahovem, Praha 5 410085 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
  
Herní prvky na DH 410004 500 000 Kč 500 000 Kč 58 065 Kč 12 %
  
Obnova dětského hřiště Aréna 410080 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Obnova dětského hřiště Sacré Coeur 410078 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Odbor ekonomický 90000 0 Kč Navýšení 9 707 800 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor KST - Ostatní investiční transféry nezisk.a podobným organizacím 370033 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Odbor přípravy a realizace investic 370005 7 100 000 Kč Pokles 1 418 700 Kč 1 206 419 Kč 85 %
  
Odbor přípravy realizace investic 180000 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
  
Odbor správy majetku 130000 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Odkoupení části pozemku parc. č. 166/1 díl "a" , k.ú. Hlubočepy 430012 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 2 550 000 Kč 100 %
  
Realizace streetworkoutu v Husových sadech 410074 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Rekonstrukce DH Na Ovčíně 410083 2 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Rekonstrukce DH Pod Děvínem 410081 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Rekonstrukce DH Vejražkova 410082 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Sportovní zařízení - průzkumy, studie 130228 2 000 000 Kč Pokles 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %
  
Streetworkout Sacré Coeur 410072 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování dětského hřiště Wassermannova 410066 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 340005 0 Kč Navýšení 11 900 100 Kč 7 379 153 Kč 62 %
  
ZŠ Waldorfská 400000 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 38 191 000 Kč Navýšení 48 962 000 Kč 25 418 220 Kč 52 %