Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
7 7 10 752 500 Kč Navýšení 10 902 600 Kč 9 191 190 Kč 84 %
  
260000 260000 262 078 000 Kč Navýšení 275 231 800 Kč 256 710 316 Kč 93 %
  
370000 370000 155 000 Kč 155 000 Kč 13 360 Kč 9 %
  
170000 170000 720 000 Kč Pokles 51 000 Kč 20 534 Kč 40 %
  
170001 170001 2 720 000 Kč Pokles 707 200 Kč 569 327 Kč 81 %
  
170002 170002 4 870 000 Kč Pokles 2 046 900 Kč 1 307 088 Kč 64 %
  
100001 100001 0 Kč Navýšení 2 012 800 Kč 1 231 965 Kč 61 %
  
260001 260001 0 Kč Navýšení 669 000 Kč 74 281 Kč 11 %
  
370002 370002 0 Kč Navýšení 4 513 100 Kč 2 426 123 Kč 54 %
  
Rekonstrukce zvonkových komunikátorů 160008 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Diskové uložiště 240008 5 000 000 Kč Pokles 4 782 100 Kč 4 762 149 Kč 100 %
  
Doplnění datové sítě 240021 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 59 169 Kč 39 %
  
Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 130150 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Licence 240004 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 976 506 Kč 98 %
  
Nákup a instalace - bezdrátový elektronický přístupový systém 160010 2 300 000 Kč Navýšení 2 350 000 Kč 2 349 432 Kč 100 %
  
Nákup mikrofonů 240020 0 Kč Navýšení 67 900 Kč 67 808 Kč 100 %
  
Odbor ekonomický 90000 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
  
Odbor informatiky 240000 31 019 600 Kč Navýšení 32 986 700 Kč 24 877 293 Kč 75 %
  
Odbor Kancelář městské části 100000 1 720 000 Kč Navýšení 1 779 300 Kč 1 047 467 Kč 59 %
  
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 35 650 000 Kč Navýšení 37 036 800 Kč 28 344 846 Kč 77 %
  
Odbor přípravy realizace investic 180000 0 Kč Navýšení 4 896 700 Kč 3 731 958 Kč 76 %
  
Odbor správy majetku 130000 15 138 000 Kč Pokles 7 138 000 Kč 1 895 359 Kč 27 %
  
PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 130213 1 800 000 Kč Pokles 206 800 Kč 96 800 Kč 47 %
  
Programové vybavení 240019 2 500 000 Kč Navýšení 2 608 900 Kč 689 367 Kč 26 %
  
Rekonstrukce dveří hlavních vstupů budovy úřadu 160011 0 Kč Navýšení 718 000 Kč 717 530 Kč 100 %
  
Servery 240009 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Stavební úpravy budov MČ 160005 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 130206 1 100 000 Kč Pokles 550 000 Kč 535 425 Kč 97 %
  
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 160009 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 160007 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 97 865 Kč 65 %
  
Vybudování chlazení kanceláří v obj. Štefánikova 247/17 130217 4 400 000 Kč Pokles 3 100 000 Kč 2 916 207 Kč 94 %
  
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 130075 15 000 000 Kč Pokles 6 668 000 Kč 3 037 420 Kč 46 %
Celkem 402 858 100 Kč Navýšení 406 713 600 Kč 348 029 803 Kč 86 %