Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Raudnitzův dům 80750000117 88 000 000 Kč 88 000 000 Kč 67 572 246 Kč 77 %
FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 81231000097 0 Kč Navýšení 45 000 000 Kč 34 135 737 Kč 76 %
ZŠ Nepomucká - zateplení objektu a výměna oken 80938000209 35 000 000 Kč Pokles 34 880 600 Kč 12 992 127 Kč 37 %
Odbor ekonomický 90000 0 Kč Navýšení 34 338 300 Kč 5 089 303 Kč 15 %
Rekonstrukce parku Santoška 80505000000 28 240 600 Kč Pokles 27 938 600 Kč 27 938 462 Kč 100 %
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 2621402000000 0 Kč Navýšení 19 269 900 Kč 19 247 949 Kč 100 %
Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka 80508000000 20 080 000 Kč Pokles 17 672 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5 81156000205 16 000 000 Kč Pokles 15 952 800 Kč 13 695 582 Kč 86 %
Participativní rozpočet 410035 15 000 000 Kč 15 000 000 Kč 290 750 Kč 2 %
Komunitní zahrada Hlubočepy – dotace 80506000000 0 Kč Navýšení 11 109 900 Kč 112 651 Kč 1 %
ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu 130084 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 130151 8 000 000 Kč Navýšení 9 323 200 Kč 8 575 313 Kč 92 %
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 130096 9 000 000 Kč Pokles 7 000 000 Kč 6 030 404 Kč 86 %
Výměna oken budov Městské části Praha 5 v ul. Náměstí 14. října 1381/4 a Preslova 553/4 130075 15 000 000 Kč Pokles 6 668 000 Kč 3 037 420 Kč 46 %
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 130186 4 000 000 Kč Navýšení 6 484 800 Kč 3 625 749 Kč 56 %
Revitalizace parku Klamovka 80507000000 6 330 400 Kč 6 330 400 Kč 336 830 Kč 5 %
ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav 130164 3 000 000 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %
Diskové uložiště 240008 5 000 000 Kč Pokles 4 782 100 Kč 4 762 149 Kč 100 %
Zateplení hospodářského pavilonu jeslí Na Hřebenkách 2065 130222 6 000 000 Kč Pokles 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %
Projekt ozeleňování a ochlazování ulic 81149000000 0 Kč Navýšení 4 000 000 Kč 349 620 Kč 9 %
Vybudování parku Na Pláni 410069 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Nákup městského mobiliáře 410001 4 050 000 Kč Pokles 3 810 400 Kč 1 034 548 Kč 27 %
FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 80435000081 2 700 000 Kč Navýšení 3 573 900 Kč 3 334 594 Kč 93 %
Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 340005 0 Kč Navýšení 3 150 000 Kč 2 942 060 Kč 93 %
Vybudování chlazení kanceláří v obj. Štefánikova 247/17 130217 4 400 000 Kč Pokles 3 100 000 Kč 2 916 207 Kč 94 %
Volnočasový areál Vidoule 410054 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 60 500 Kč 2 %
Programové vybavení 240019 2 500 000 Kč Navýšení 2 608 900 Kč 689 367 Kč 26 %
Odkoupení části pozemku parc. č. 166/1 díl "a" , k.ú. Hlubočepy 430012 0 Kč Navýšení 2 550 000 Kč 2 550 000 Kč 100 %
Bydlení pro seniory-novostavba na pozemku v k.ú. Hlubočepy 149/4 130118 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 65 945 Kč 3 %
Rekonstrukce skateparku Butovická 80438000000 600 000 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 340033 0 Kč Navýšení 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 100 %
PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 81381000000 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 0 Kč 0 %
Revitalizace zeleně a prostranství Chaplinova náměstí 410029 6 300 000 Kč Pokles 2 400 000 Kč 609 465 Kč 25 %
Nákup a instalace - bezdrátový elektronický přístupový systém 160010 2 300 000 Kč Navýšení 2 350 000 Kč 2 349 432 Kč 100 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství 130039 5 000 000 Kč Pokles 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
Rekonstrukce zvonkových komunikátorů 160008 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Finalizace projektu na přírodní hřiště Pod Žvahovem, Praha 5 410085 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 886 Kč 5 %
Rekonstrukce opěrných zdí, schodišť vč. sítí v k. ú. Hlubočepy 81158000000 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ a MŠ U Santošky - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení 130189 2 000 000 Kč Pokles 1 850 000 Kč 1 712 878 Kč 93 %
Stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7 130181 1 500 000 Kč Navýšení 1 660 000 Kč 1 401 460 Kč 84 %
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 430000 0 Kč Navýšení 1 487 100 Kč 1 486 837 Kč 100 %
OPPPR - MŠ Lohniského 2541005000000 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních MČ Praha 5 - MŠ Nad Palatou a MŠ U železničního mostu 100007 0 Kč Navýšení 1 332 000 Kč 1 330 254 Kč 100 %
Demolice objektu na pozemku p.č. 149/4 Hlubočepy 130182 1 000 000 Kč Navýšení 1 293 800 Kč 1 209 124 Kč 93 %
OPP - pól růstu MŠ Kurandové 2541137000000 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
Zpevnění opěrných zdí a schodiště Buďánka 81157000000 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 817 526 Kč 74 %
PD Hřiště Hlubočepy 80901000000 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Licence 240004 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 976 506 Kč 98 %
Servery 240009 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Tyršova škola 871 0 Kč Navýšení 993 300 Kč 993 300 Kč 100 %
ZŠ Weberova 808 0 Kč Navýšení 959 900 Kč 959 900 Kč 100 %
Snížení energetické náročnosti objektu MŠ se speciálními třídami Duha Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 180001 0 Kč Navýšení 907 500 Kč 793 760 Kč 87 %
Stavební úpravy komunikace Na Pomezí 130133 880 000 Kč 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %
Projektová dokumentace - nástavba 2. NP objektu "MŠ Beníškové, obj. Naskové 1214/5 81010000162 400 000 Kč Navýšení 854 700 Kč 239 677 Kč 28 %
Odbor Kancelář městské části 100000 0 Kč Navýšení 765 000 Kč 164 857 Kč 22 %
ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD 81011000059 4 000 000 Kč Pokles 754 100 Kč 0 Kč 0 %
Bezpečný přechod - Smart Cities 80727000000 750 000 Kč 750 000 Kč 20 000 Kč 3 %
Realizace parku v Remízku 410084 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 130025 5 000 000 Kč Pokles 735 000 Kč 355 430 Kč 48 %
Rekonstrukce dveří hlavních vstupů budovy úřadu 160011 0 Kč Navýšení 718 000 Kč 717 530 Kč 100 %
ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 756 0 Kč Navýšení 710 000 Kč 710 000 Kč 100 %
MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 866 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 882 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 865 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
FZŠ Drtinova, Praha 5 - Modernizace vybavení a zařízení učebny fyziky 400020 690 100 Kč Pokles 684 900 Kč 554 452 Kč 81 %
MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ 130190 954 000 Kč Pokles 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %
FZŠ a MŠ Barrandov II. 816 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 000 Kč 100 %
Poštovka DPS 130178 3 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 0 Kč 0 %
FZŠ Drtinova 815 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 600 000 Kč 100 %
Obnova dětského hřiště Aréna 410080 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD 130140 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu 130206 1 100 000 Kč Pokles 550 000 Kč 535 425 Kč 97 %
OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 2360433000000 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 518 204 Kč 100 %
PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. 130223 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
Předprojekční průzkumy 410058 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Herní prvky na DH 410004 500 000 Kč 500 000 Kč 58 065 Kč 12 %
Úpravy vedení slaboproudé a datové kabeláže 160009 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád 130103 15 000 000 Kč Pokles 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %
ZŠ Waldorfská 400000 0 Kč Navýšení 464 100 Kč 0 Kč 0 %
Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 2541099000000 0 Kč Navýšení 457 200 Kč 438 646 Kč 96 %
Samoobslužné klíčové hospodářství 100147 0 Kč Navýšení 403 100 Kč 403 092 Kč 100 %
Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1548 0 Kč Navýšení 401 100 Kč 401 100 Kč 100 %
Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu 81435000000 0 Kč Navýšení 400 000 Kč 559 920 Kč 140 %
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 100 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 353 290 Kč 93 %
Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 130135 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
Sportovní zařízení - průzkumy, studie 130228 2 000 000 Kč Pokles 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 130159 300 000 Kč 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %
MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 2541097000000 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 243 319 Kč 87 %
Rekonstrukce parku Kavalírka 410063 2 000 000 Kč Pokles 270 000 Kč 259 900 Kč 96 %
Stavební úpravy budov MČ 160005 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 130213 1 800 000 Kč Pokles 206 800 Kč 96 800 Kč 47 %
Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance 130197 6 000 000 Kč Pokles 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %
Rekonstrukce a přístavba objektu Na Doubkové 130220 800 000 Kč Pokles 200 000 Kč 175 450 Kč 88 %
Stavební úpravy komerčních prostor Štefánikova 3 130219 200 000 Kč 200 000 Kč 73 205 Kč 37 %
FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 2541100000000 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 198 556 Kč 100 %
Komunitní centrum Prádelna 130111 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 410000 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 160 000 Kč 100 %
Výdaje na průzkumy, studie - školství 130227 1 000 000 Kč Pokles 155 400 Kč 38 720 Kč 25 %
Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12 130026 554 000 Kč Pokles 154 000 Kč 0 Kč 0 %
Doplnění datové sítě 240021 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 59 169 Kč 39 %
Streetworkout Sacré Coeur 410072 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 160007 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 97 865 Kč 65 %
ZŠ Smíchov - přístavba dílen 130225 500 000 Kč Pokles 150 000 Kč 139 150 Kč 93 %
Dodání a instalace zastínění vč. souvisejících stavebních a montážních prací na DH ul. Bochovská, Praha 5 - Jinonice 410079 300 000 Kč Pokles 128 900 Kč 128 813 Kč 100 %
ZŠ Podbělohorská 813 0 Kč Navýšení 105 000 Kč 105 000 Kč 100 %
Plzeňská č. p. 442 a 445 - zateplení fasád a výměna oken 130134 5 000 000 Kč Pokles 100 000 Kč 58 080 Kč 58 %
Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem 130216 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
MŠ Hlubočepy 867 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
Revitalizace zeleně Chaplinovo nám. 81147000000 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 130226 2 000 000 Kč Pokles 70 000 Kč 59 290 Kč 85 %
Nákup mikrofonů 240020 0 Kč Navýšení 67 900 Kč 67 808 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 130195 1 000 000 Kč Pokles 59 900 Kč 59 895 Kč 100 %
PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 130224 50 000 Kč 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %
Relaxační areál Vidoule 81146000000 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka 130230 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 2541098000000 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 26 156 Kč 55 %
Revitalizace parku Mrázovka 81148000000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
Rekonstrukce parčíku Slivenecká - stanice BUS 410036 3 500 000 Kč Pokles 25 000 Kč 21 780 Kč 87 %
ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 130166 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
Komunitní zahrada Hlubočepy 80506000046 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Investiční výdaje v budovách MČ v souvislosti s prováděnými úpravami 130150 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 400013 0 Kč 0 Kč -198 556 Kč - - - -
Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova 400012 0 Kč 0 Kč -243 319 Kč - - - -
Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Waldorfská 400015 0 Kč 0 Kč -438 646 Kč - - - -
MŠ Lohniského - snížení energetické náročnosti 130193 0 Kč 0 Kč -5 704 547 Kč - - - -
MŠ Nad Palatou - snížení energetické náročnosti 130192 0 Kč 0 Kč -5 626 569 Kč - - - -
Obnova dětského hřiště Sacré Coeur 410078 800 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Odbor KST - Ostatní investiční transféry nezisk.a podobným organizacím 370033 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Odbor přípravy a realizace investic 370005 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Ozeleňování a ochlazování ulic 410062 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova 130212 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Realizace projektu PIAC 5 v Ženských domovech 130218 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Realizace streetworkoutu v Husových sadech 410074 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce DH Na Ovčíně 410083 2 750 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce DH Pod Děvínem 410081 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rekonstrukce DH Vejražkova 410082 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
SEN MŠ Nad Palatou 15340000000 0 Kč 0 Kč 5 626 569 Kč - - - -
Školní hřiště - MŠ Peroutkova 400017 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Školní hřiště - Tréglova 400018 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Školní hřiště MŠ Lohniského 851 400016 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Školní hřiště ZŠ a MŠ Weberova 400019 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 15328000000 0 Kč 0 Kč 5 704 547 Kč - - - -
Úprava objektu Drtinova 3215/3a pro potřeby FZŠ Drtinova 130097 33 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování dětského hřiště Wassermannova 410066 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování nové obřadní síně v parku Sacré Coeur 130221 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Vybudování výtahu nebo plošiny Bieblova 1047/6 130200 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
ZŠ Smíchov CITY 130229 15 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 448 962 100 Kč Navýšení 467 407 600 Kč 255 679 081 Kč 55 %