Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor ekonomický (ORG 90000) / 2020

Název:
Odbor ekonomický (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 540 800 Kč 540 809 Kč 100 %
výdaje 3 775 000 Kč Navýšení 130 326 200 Kč 6 094 420 Kč 5 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 9 707 800 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 490 000 Kč Navýšení 111 593 400 Kč 5 811 401 Kč 5 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 5 089 300 Kč 5 089 303 Kč 100 %
6363 6363 0 Kč Navýšení 5 089 300 Kč 5 089 303 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 5 089 300 Kč 5 089 303 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 29 249 000 Kč 0 Kč 0 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 29 249 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 29 249 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 34 338 300 Kč 5 089 303 Kč 15 %