Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor ekonomický (ORG 90000) / 2020

Název:
Odbor ekonomický (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 540 800 Kč 540 809 Kč 100 %
výdaje 3 775 000 Kč Navýšení 130 326 200 Kč 6 094 420 Kč 5 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 9 707 800 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 490 000 Kč Navýšení 111 593 400 Kč 5 811 401 Kč 5 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
609 609 0 Kč Navýšení 6 740 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 9 707 800 Kč 0 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 0 Kč Navýšení 9 707 800 Kč 0 Kč 0 %
409 409 0 Kč Navýšení 9 707 800 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 285 000 Kč 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 287 000 Kč Navýšení 297 300 Kč 222 857 Kč 75 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 4 233 Kč 42 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 4 233 Kč 42 %
5163 Služby peněžních ústavů 287 000 Kč Navýšení 287 300 Kč 218 624 Kč 76 %
1009 1009 287 000 Kč Navýšení 287 300 Kč 218 624 Kč 76 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 5 611 900 Kč 5 612 004 Kč 100 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 522 600 Kč 522 701 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 522 600 Kč 522 701 Kč 100 %
6363 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 5 089 300 Kč 5 089 303 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 5 089 300 Kč 5 089 303 Kč 100 %
6399 Ostatní finanční operace 3 000 Kč 3 000 Kč -27 059 Kč -902 %
5163 Služby peněžních ústavů 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč 0 Kč -27 059 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč -27 059 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 200 000 Kč Navýšení 105 681 200 Kč 3 600 Kč 0 %
5901 Nespecifikované rezervy 3 200 000 Kč Navýšení 76 428 200 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 3 200 000 Kč Navýšení 76 428 200 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 600 Kč 90 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 4 000 Kč 3 600 Kč 90 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 29 249 000 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 29 249 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 3 775 000 Kč Navýšení 130 326 200 Kč 6 094 420 Kč 5 %