Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (ORG 882) / 2020

Název:
MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (882)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
výdaje 1 160 000 Kč Navýšení 2 581 900 Kč 2 581 896 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 177 500 Kč 177 500 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 160 000 Kč Navýšení 2 404 400 Kč 2 404 396 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 160 000 Kč Navýšení 2 404 400 Kč 2 404 396 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 160 000 Kč Navýšení 1 415 000 Kč 1 414 996 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 415 000 Kč 1 414 996 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 289 400 Kč 289 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 289 400 Kč 289 400 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 177 500 Kč 177 500 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 177 500 Kč 177 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 177 500 Kč 177 500 Kč 100 %
Celkem 1 160 000 Kč Navýšení 2 581 900 Kč 2 581 896 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 882 (MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a...), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 5336 (Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Mateřská škola Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizaceARES 289 400,00 Kč
300000088 08.10.2020 289 400,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 289 400,00 Kč