Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (ORG 882) / 2020

Název:
MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (882)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
výdaje 1 160 000 Kč Navýšení 2 581 900 Kč 2 581 896 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 177 500 Kč 177 500 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 160 000 Kč Navýšení 2 404 400 Kč 2 404 396 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %