Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 880 (ORG 880) / 2020

Název:
880 (880)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 65 500 Kč 65 544 Kč 100 %
výdaje 1 290 000 Kč Navýšení 2 729 800 Kč 2 729 760 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 188 700 Kč 188 700 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 290 000 Kč Navýšení 2 541 100 Kč 2 541 060 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 290 000 Kč Navýšení 2 541 100 Kč 2 541 060 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 290 000 Kč Navýšení 1 553 200 Kč 1 553 160 Kč 100 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 553 200 Kč 1 553 160 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 365 900 Kč 365 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 365 900 Kč 365 900 Kč 100 %
5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 622 000 Kč 622 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 188 700 Kč 188 700 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 188 700 Kč 188 700 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 188 700 Kč 188 700 Kč 100 %
Celkem 1 290 000 Kč Navýšení 2 729 800 Kč 2 729 760 Kč 100 %