Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 878 (ORG 878) / 2020

Název:
878 (878)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 3 800 Kč 3 800 Kč 100 %
výdaje 1 040 000 Kč Navýšení 1 610 000 Kč 1 609 936 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 102 100 Kč 102 100 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 040 000 Kč Navýšení 1 507 900 Kč 1 507 836 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 040 000 Kč Navýšení 1 507 900 Kč 1 507 836 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 040 000 Kč Navýšení 1 277 700 Kč 1 277 636 Kč 100 %
440 440 1 040 000 Kč Navýšení 1 277 700 Kč 1 277 636 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 230 200 Kč 230 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 230 200 Kč 230 200 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 102 100 Kč 102 100 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 102 100 Kč 102 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 102 100 Kč 102 100 Kč 100 %
Celkem 1 040 000 Kč Navýšení 1 610 000 Kč 1 609 936 Kč 100 %