Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 877 (ORG 877) / 2020

Název:
877 (877)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 585 200 Kč 585 195 Kč 100 %
výdaje 1 494 500 Kč Navýšení 2 460 400 Kč 2 460 340 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 134 800 Kč 134 800 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 494 500 Kč Navýšení 2 325 600 Kč 2 325 540 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 494 500 Kč Navýšení 2 325 600 Kč 2 325 540 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 494 500 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 2 056 040 Kč 100 %
440 440 1 494 500 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 2 056 040 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 269 500 Kč 269 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 269 500 Kč 269 500 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 134 800 Kč 134 800 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 134 800 Kč 134 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 134 800 Kč 134 800 Kč 100 %
Celkem 1 494 500 Kč Navýšení 2 460 400 Kč 2 460 340 Kč 100 %