Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 876 (ORG 876) / 2020

Název:
876 (876)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 11 300 Kč 11 300 Kč 100 %
výdaje 1 685 000 Kč Navýšení 2 792 900 Kč 2 792 872 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 270 400 Kč 270 400 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 685 000 Kč Navýšení 2 522 500 Kč 2 522 472 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 685 000 Kč Navýšení 2 522 500 Kč 2 522 472 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 685 000 Kč Navýšení 2 106 600 Kč 2 106 572 Kč 100 %
440 440 1 685 000 Kč Navýšení 2 106 600 Kč 2 106 572 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 415 900 Kč 415 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 415 900 Kč 415 900 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 270 400 Kč 270 400 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 270 400 Kč 270 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 270 400 Kč 270 400 Kč 100 %
Celkem 1 685 000 Kč Navýšení 2 792 900 Kč 2 792 872 Kč 100 %