Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 875 (ORG 875) / 2020

Název:
875 (875)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 729 Kč 101 %
výdaje 1 294 000 Kč Navýšení 2 241 300 Kč 2 241 300 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 247 000 Kč 247 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 294 000 Kč Navýšení 1 994 300 Kč 1 994 300 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 294 000 Kč Navýšení 1 994 300 Kč 1 994 300 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 294 000 Kč Navýšení 1 700 500 Kč 1 700 500 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 294 000 Kč Navýšení 1 675 500 Kč 1 675 500 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 293 800 Kč 293 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 293 800 Kč 293 800 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 247 000 Kč 247 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 247 000 Kč 247 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 247 000 Kč 247 000 Kč 100 %
Celkem 1 294 000 Kč Navýšení 2 241 300 Kč 2 241 300 Kč 100 %