Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 874 (ORG 874) / 2020

Název:
874 (874)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 90 900 Kč 90 918 Kč 100 %
výdaje 2 433 200 Kč Navýšení 4 236 200 Kč 4 236 176 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 500 Kč 100 %
Školství a sociální věci 2 433 200 Kč Navýšení 3 992 700 Kč 3 992 676 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 2 433 200 Kč Navýšení 3 992 700 Kč 3 992 676 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 433 200 Kč Navýšení 3 187 300 Kč 3 187 276 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 2 433 200 Kč Navýšení 3 117 300 Kč 3 117 276 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 805 400 Kč 805 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 805 400 Kč 805 400 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 500 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 500 Kč 100 %
Celkem 2 433 200 Kč Navýšení 4 236 200 Kč 4 236 176 Kč 100 %