Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Tyršova škola (ORG 871) / 2020

Název:
ZŠ Tyršova škola (871)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 114 200 Kč 114 136 Kč 100 %
výdaje 5 223 000 Kč Navýšení 10 198 700 Kč 10 198 730 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 852 400 Kč 852 400 Kč 100 %
Školství a sociální věci 5 223 000 Kč Navýšení 9 346 300 Kč 9 346 330 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 5 223 000 Kč Navýšení 9 346 300 Kč 9 346 330 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 223 000 Kč Navýšení 7 165 200 Kč 7 165 230 Kč 100 %
440 440 5 223 000 Kč Navýšení 7 165 200 Kč 7 165 230 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 187 800 Kč 1 187 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 187 800 Kč 1 187 800 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 993 300 Kč 993 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 993 300 Kč 993 300 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 852 400 Kč 852 400 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 852 400 Kč 852 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 852 400 Kč 852 400 Kč 100 %
Celkem 5 223 000 Kč Navýšení 10 198 700 Kč 10 198 730 Kč 100 %