Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 869 (ORG 869) / 2020

Název:
869 (869)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 9 800 Kč 9 778 Kč 100 %
výdaje 1 250 000 Kč Navýšení 2 043 100 Kč 2 043 056 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 172 000 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 250 000 Kč Navýšení 1 871 100 Kč 1 871 056 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 250 000 Kč Navýšení 1 871 100 Kč 1 871 056 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 250 000 Kč Navýšení 1 525 400 Kč 1 525 356 Kč 100 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 525 400 Kč 1 525 356 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 345 700 Kč 345 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 700 Kč 345 700 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 172 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 172 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 172 000 Kč 100 %
Celkem 1 250 000 Kč Navýšení 2 043 100 Kč 2 043 056 Kč 100 %