Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Hlubočepy (ORG 867) / 2020

Název:
MŠ Hlubočepy (867)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 634 Kč 101 %
výdaje 860 000 Kč Navýšení 1 667 100 Kč 1 667 100 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 202 300 Kč 202 300 Kč 100 %
Školství a sociální věci 860 000 Kč Navýšení 1 464 800 Kč 1 464 800 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 860 000 Kč Navýšení 1 464 800 Kč 1 464 800 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 860 000 Kč Navýšení 1 147 900 Kč 1 147 900 Kč 100 %
440 440 860 000 Kč Navýšení 1 147 900 Kč 1 147 900 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 217 900 Kč 217 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 217 900 Kč 217 900 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 99 000 Kč 99 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 202 300 Kč 202 300 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 202 300 Kč 202 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 202 300 Kč 202 300 Kč 100 %
Celkem 860 000 Kč Navýšení 1 667 100 Kč 1 667 100 Kč 100 %