Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (ORG 866) / 2020

Název:
MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (866)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 124 Kč 100 %
výdaje 1 160 000 Kč Navýšení 2 663 000 Kč 2 663 000 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 182 300 Kč 182 300 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 160 000 Kč Navýšení 2 480 700 Kč 2 480 700 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 160 000 Kč Navýšení 2 480 700 Kč 2 480 700 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 160 000 Kč Navýšení 1 475 000 Kč 1 475 000 Kč 100 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 475 000 Kč 1 475 000 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 305 700 Kč 305 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 305 700 Kč 305 700 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 182 300 Kč 182 300 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 182 300 Kč 182 300 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 182 300 Kč 182 300 Kč 100 %
Celkem 1 160 000 Kč Navýšení 2 663 000 Kč 2 663 000 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 866 (MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a...), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5336 (Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851ARES 182 300,00 Kč
300000073 17.08.2020 182 300,00 Kč
950000011 11.11.2020 137 700,00 Kč
950000011 11.11.2020 -137 700,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 182 300,00 Kč