Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (ORG 865) / 2020

Název:
MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky (865)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 155 000 Kč Navýšení 2 551 800 Kč 2 551 744 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 155 000 Kč Navýšení 2 372 600 Kč 2 372 544 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 1 155 000 Kč Navýšení 2 372 600 Kč 2 372 544 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 430 544 Kč 100 %
440 440 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 430 544 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 700 000 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
Celkem 1 155 000 Kč Navýšení 2 551 800 Kč 2 551 744 Kč 100 %