Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje FZŠ a MŠ Barrandov II. (ORG 816) / 2020

Název:
FZŠ a MŠ Barrandov II. (816)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 129 100 Kč 129 046 Kč 100 %
výdaje 13 998 000 Kč Navýšení 19 969 500 Kč 19 969 496 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 1 359 400 Kč 1 359 400 Kč 100 %
Školství a sociální věci 13 998 000 Kč Navýšení 18 610 100 Kč 18 610 096 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 641 000 Kč 641 000 Kč 100 %